29 December 2015

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Cheras 2016

Hari ini merupakan mesyuarat HEM dan Kokurikulum untuk tahun 2016, semua guru kaunseling memegamg jawatan penting di sekolah . Dari 14 jawatankuasa, 7 dari jawatankuasa HEM dipegang oleh guru kaunseling sekolah.  Hari ini PK HEM membentangkan mengenai perkara yang perlu diberi perhatian untuk tahun 2016. Di bawah UBK, projek Zoom In meningkatkan kehadiran murid ke sekolah akan diteruskan dengan penambahbaikan untuk keberkesanan sepanjang tahun. 

Antara penambahbaikan itu ialah 
 • anugerah HEM pada bulan November. 
 • Kehadiran penuh akan menerima anugerah sebanyak dua kali iaitu separuh penggal dan akhir tahun
 • Sijil harapan untuk kelas dan mentor yang mendapat dua bulan berturut peningkatan kehadiran kelas berbanding tiga bulan berturut sebelum ini
 • Kelas terbaik bagi tingkatan 5 akan menerima lawatan pendidikan IPT sepanjang tahun setiap 3 bulan sekali manakala bagi tingkatan lain sewaktu akhir tahun dengan bajet yang akan ditentukan. 
 • Kelas terbaik kehadiran dan sijil kehadiran penuh berdasarkan Januari hingga 5 November 2016
Selain itu program RAI akan diadakan iaitu sambutan hari jadi murid dan guru yang dianjurkan oleh UBK berdasarkan kertas kerja program RAI yang telah saya post di blog sebelum ini

Disini saya kongsikan jawatankuasa HEM sekolah bagi tahun 2016
JAWATANKUASA HEM SEKOLAH 2016

1) Jawatankuasa Induk HEM Sekolah
Pengerusi                         :         Pengetua
Naib Pengerusi 1     :         Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 2     :         Penolong Kanan Petang
Setiausaha              :         Pn Nafsah Mohd Shah

AJK              :
Ketua Guru Kaunseling : Puan Nurhaiza Bt Che Mat
Ketua Guru Disiplin       : En Mohd Noor Bin Mat Deris
Setiausaha JK Kantin – Pn Khairul Akmar Omar
Setiausaha JK SPBT- Pn Solehah Bt Ahmad
Setiausaha JK PPDa – Pn Laili Azuwa Bt Tamrin
Setiausaha JK Keselamatan – En Che Mohamad Padali Che Mat
Setiausaha JK Kesihatan – Pn Azimah Bt Ibrahim
Setiausaha Lembaga Pengawas Sekolah – Puan Ratna Dewi a/p                      Gopalakrishna
Setiausaha Majlis Ketua Tingkatan – Pn Salina Bt Mohd Isa
Setiausaha JK Biasiswa dan Kebajikan – Pn Tg Laila Sari Tg Jusoh
Setiausaha JK Majalah Sekolah – Pn Norliza Rafei
Penyelaras Program Pemantapan Sahsiah –     Pn Thahabian
Penyelaras Perhimpunan Rasmi – En Chan Yoong Keong
                                                             En Masrizal Abu Bakar

Tugas
 • Menetapkan dasar HEM
 • Menyediakan takwim HEM
 • Merancang, melaksana, memantau dan membuat penilaian program penerapan                             nilai dan sahsiah terpuji warga sekolah
 • Menyediakan belanjawan Hal Ehwal Murid
 • Memantau penyediaan dan mengemaskini dokumentasi berkaitan HEM mengikut                        skpm 2010 dan spsk
 • Melaksanakan penarafan kendiri program HEM mengikut instrumen skpm 20102) Jawatankuasa Disiplin

Pengerusi                 :         Pengetua
Naib Pengerusi 1     :         Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2     :         Penolong Kanan Petang
Setiausaha              :         Ketua Guru Disiplin – En Mohd Noor Mat Deris
Penolong SU           :         Ketua Guru Disiplin Sesi Petang – Pn Noraida Bt Mohammad
AJK                        :         Semua Penolong Kanan
                                       Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Semua Guru Kaunseling
Penyelaras Majlis Ketua Tingkatan – Pn Salina Bt Mohd Isa
                                       Semua Guru Disiplin

Pagi:
1.     En Jasvir Singh al Bikar Singh
2.     En Chan Yoong Keong
3.     Pn Khairul Akmar Omar
4.     Pn Lee Soo Heong
5.     En Amiruddin Mohd Yusoff
6.     Pn Ratna Dewi ap Gopalakrishna
7.     En Mohd Nidzam Mohd Yusoff
8.     En Mohd Rizal Mat Salim
9.     En Abdull Azis Arbi
10. En Rahimi Abd Karim

Petang:
1.     En Bala Segar al Muniandy
2.     Pn Lee Wan yee
3.     En Masrizal Abu Bakar
4.     Pn Kamziyah Bt Mohd Yaman
5.     En Ahmad Azran Bin Abd Rahman
6.     En Khairul Azizi Bin Zainuddin


 Tugas
 • merancang dan melaksanakan program penerapan disiplin murid
 • melaksanakan dan menyelia kawalan disiplin murid
 • merekod menganalisa dan melaporkan salah laku murid dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin
 • mencadangkan penambahbaikan dan program penerapan sahsiah disiplin kepada Jawatankuasa Pengurusan Sekolah3) Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

Pengerusi                         :         Pengetua
Naib Pengerusi        :         Penolong Kanan HEM
                                                            Penolong Kanan Petang
Setiausaha              :         Guru Kaunseling – Pn Nurhaiza Che Mat
AJK                                  :         Semua Penolong Kanan
                                                            Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
                                                            Ketua Guru Disiplin
                                                            SU Badan Pengawas
                                                            Setiausaha Majlis Ketua Tingkatan
                                        Semua guru kaunseling

 Tugas:
 • Menyediakan takwim bimbingan dan kaunseling
 • Merancang, melaksnaa dan mempromosi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada warga sekolah
 • Merekod, menganalisis, melapor dan melaksanakan penarafan kendiri program bimbingan dan kaunseling menggunakan instrumen SKPM 2010


4)  Jawatankuasa Badan Pengawas

Pengerusi                         :         Pengetua
Naib Pengerusi 1     :         Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2     :         Penolong Kanan petang
Setiausaha              :        Pn Ratna Dewi a/p Gopalakrishna
Pen.Setiausaha       :        Pn Nafsah Bt Mohd Shah
Pen. Setiausaha      :         En Balasegar a/l Muniandy
                                         En Masrizal Bin Abu Bakar
AJK                                  :         Semua Guru Disiplin
                                                 
 Tugas:
 • Merancang dan melaksanakan latihan kepimpinan pengawas sekolah 
 • Menguruskan perlantikan pengawas
 • Membimbing, memantau dan menyelia jadual bertugas pengawas 
 • Menjaga kebajikan dan keselamtan pengawas


5) Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Pengerusi               :         Pengetua
N. Pengerusi :         Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Petang
Setiausaha    :         Pn Solehah Ahmad
Penolong SU :         Cik Nor Zalifah Bt Hanafi

AJK                        :         Semua Guru Tingkatan
Penyelaras SPBT
Tingkatan P – Pn Maizatul Akma Bt Mamat
Tingkatan 1 – Pn Murni Yati Masari
Tingkatan 2 – Pn Amila Abdullah
Tingkatan 3 – Puan Soraya Bt Abdul Rafar
Tingkatan 4 – Cik Hamizah Mat Aris
Tingkatan 5 – Pn Jasbir Kaur ap Karnail Singh

Tugas
 • Menguruskan permohonan bekalan buku SPBT dari KPM dan Sektor Pusat
 • menyediakan dan menghebahkan SOP pengurusan SPBT
 • menguruskan agihan dan kutipan buku SPBT
 • Menguruskan program pendidikan menghargai dan menjaga buku SPBT kepada warga sekolah
 • Menyediakan takwim agihan dan kutipan buku SPBT

6)       Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Murid
Pengerusi                :         Pengetua
N. Pengerusi 1        :         Penolong Kanan HEM
N. Pengerusi 2        :         Penolong Kanan Petang
Setiausaha              :         Pn Tg Laila Sari Tg Jusoh
Penolong SU           :         Pn Haslina Bt Abd Rahim
AJK                                  :         Semua Guru Tingkatan
BKP –                              Puan Sharihan Bt Shaari
                                        Pn Normilah Mohd Noh
Baitulmal _                     Pn Nor Haiza Jaine 
                                        Pn Haslina Hashim 
 KWAMP                       Pn Haslina Rahim
Kebajikan –   Pn Karamjit Kaur ap Surinder Singh
                                        Pn Kanagambigai ap Ramoo
                                        Cik Tuong Loi Mui
                                        Pn Faiza Mamat                                                    

Tugas
 • Menguruskan permohonan murid yang layak mendapat bantuan kebajikan 
 • Mengenalpasti murid yang layak menerima biasiswa / bantuan
 • Menganalisis pencapaian akademik murid yang mendapat biasiswa bantuan kebajikan


7)       Jawatankuasa Kesihatan

Pengerusi                         :         Pengetua
Naib Pengerusi 1     :         Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2     -         Penolong Kanan Petang
Setiausaha              :         Pn Azimah Ibrahim
Penolong SU           :         Pn Maizatul Akma Bt Mamat
AJK:
COMBI – Pn Nor Amizah Mat Hassan
Pergigian – Cik Nor Afikah Mohd Sidek
Suntikan – Pn Kanagambigai a/p Ramoo – Ting 1
                  Pn Amila Abdullah  - Ting 2
                  Pn Nor Haizad Bt Mohd Taharim – Ting 3

Tugas: Mengemaskini buku rekod kesihatan
            Memastikan murid mendapat suntikan
            Memastikan murid mendapat rawatan pergigian
            Merancang dan melaksanakan program pendidikan kesihatan kepada warga sekolah


8) Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan

Pengerusi                              :         Pengetua
Naib Pengerusi 1          :         Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2          -         Penolong Kanan Petang
Setiausaha                             :         Pn Sakina Mat Sahid
Penolong SU                :         Pn Daljit Kaur ap Telog Singh
AJK
Blok A &B  : En Azrin U Mart
Blok C : Pn Tipah Bt Ngah
Blok D : En Ganesan a/l Vadivelu
Blok H  : Pn Jasmail Kaur a/p Mewa Singh
Blok E&F : En Mohd Nidzam Bin Mohd Yusoff
Blok G: En Mohd Rizal Mat Salim
Blok I : Pn Nurul Shafini Abd Hadi

Tugas
 • Memantau dan mengambil tindakan susulan untuk 3K persekitaran sekolah 
 • Menantukan kemudahan asas di blok dalam keadaan baik
 • Merekod dan membuat laporan kerosakan terus kepada Ketua Pembantu Tadbir / Pengetua


9)   Jawatankuasa Keselamatan
Pengerusi                         :         Pengetua
Naib Pengerusi 1     :         Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2     :         Penolong Kanan Kurikulum & Tadbiran
Naib Pengerusi 3     :         Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 4     -         Penolong Kanan Petang
Setiausaha              :          En Che Mohamad Padali bin Che Mat
Penolong SU           :         Puan Suhaibah Bt Mat
AJK                                  :         Setiausaha  Majlis Ketua Tingkatan
                                                            Penyelerasa JK Penyelenggaraan
Ketua Guru Disiplin
Ketua Panitia KHB
                                                            Ketua Panitia Sains
                                                            Ketua Panitia PJK

Tugas
 • Menyediakan dan menyebarkan SOP langkah keselamatan warga sekolah
 • Menyedia dan menyebarkan pelan laluan kecemasan dan kebakaran 
 • Menyediakan pelan laluan pergi dan balik sekolah
 • Memastikan Alat Pemadam Api berada di lokasi strategik dan berfungsi dengan baik
 • Merancang dan melaksana pelan tindakan keselamatan sekolah
 • Melaksanakan latihan kecemasan dan kebakaran dua kali setahun


10) Jawatankuasa Majlis Ketua Tingkatan
Pengerusi                  :         Pengetua
Naib Pengerusi 1     :         Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2     -         Penolong Kanan Petang
Penyelaras              :         Pn Narinder Kaur
Setiausaha              :         Pn Salina Bt Mohd Isa (Pagi)
Penolong SU           :         Pn Suhaily Bt Mohammad Nadzri (Petang)
AJK                        :         Semua Kaunselor
Semua Guru Tingkatan
                                                            Semua mentor
                                                            Penyelaras Tingkatan
1.     Peralihan – Pn Ang Choon Ai
2.     Tingkatan 1 – En Faiza Bt Mamat
3.     Tingkatan 2 – Pn Murni Yati Masari
4.     Tingkatan 3 – Pn Salina Mat Isa
5.     Tingkatan 4 – Pn Roszita Mohd Toff/Puan Norhaniza Bt Abd Jamil
6.     Tingkatan 5 – Pn Tan Nyok Mooi
                                       
Tugas:
·                  Mengurus lantikan ketua tingkatan
·                  Mengurus latihan tugas kepada ketua dan penolong ketua tingkatan
·                  Mengurus kebajikan dan keselamatan ketua dan penolong ketua tingkatan

11) Jawatankuasa Kantin

Pengerusi                                   :         Pengetua
Naib Pengerusi                  :         PK HEM
                                                                      PK Petang
Setiausaha                        :         Puan Khairul Akhmar Bt Omar
Penolong SU                     :         Puan Normilah Bt Mohd Noh (Petang)
AJK                                            :         Semua Penolong Kanan
                                                                      Wakil AJK PIBG
                                                                      Lima orang wakil murid

                  

Tugas:
·        Merancang, melaksana dan menilai pemantauan kantin
·        Menyedia laporan pematuhan perkhidmatan kantin
·        Merancang dan melaksana program penambahbaikan perkhidmatan kantin
·        Menulis pelaporan perkhidmatan kantin setiap hari


12) Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah

Pengerusi                                   :         Pengetua
Naib Pengerusi                  :         PK HEM
                                                                      PK Petang
Setiausaha                        :         Pn Raudzah Bt Abd Rahman
Penolong SU                              Cik Wong Mun Yee

AJK
1.     En Che Mohd Padali  Che Mat – Pendidikan/urin test
2.     Pn Rozinani Awang – SLAD
3.     Pn Norliza Borhan – ePPDa
4.     Cik Jamaliah Azmirakarimah Mohd Ali – Poster
5.     En Mohd Rizal  Mat Salim – Sajak
6.     En Nasrun Ahmad – Dikir Barat


Tugas
·       Menyediakan pelan tindakan PPDa
·       Menyediakan murid untuk ujian air kencing
·       Menyediakan murid untuk menyertai PPda


m) Jawatankuasa Majalah Sekolah

Pengerusi                                   :         Pengetua
Naib Pengerusi        1        :         PK HEM
Naib Bendahari     2    :      PK Petang
Setiausaha                        : Pn Norliza Rafei
AJK
1.     Pn Noor Alamiyah Zakaria – BM
2.     Pn Jasbir Kaur a/p Karnail Singh– BI
3.     Cik Lie Kiet Wei – BC
4.     Pn Hasma Zati Hashim – BA
5.     Fotografi – Pn Tipah Ngah, Pn Khairul Akhmar, Pn Lee Wan Yee, Pn Zahirah Abd Halim
6.     Grafik    - En Abdull Azis Bin Arbi
7.     Sidang Redaksi: AJK Guru/AJK Murid

Tugas ;
·       Menyediakan takwim majalah sekolah
·       Menyediakan Carta Gantt
·       Mengadakan mesyuarat siding redaksi
·       Membuat pengagihan majalah14) Jawatankuasa Program Pemantapan Sahsiah Murid

Pengerusi                         :         Pengetua
Naib Pengerusi        :         Penolong Kanan HEM
Setiausaha              :         Pn Thahabian Bt Abd Rahman
Penolong SU           :         Pn Rodiyah Bt Muhammad
Cik Tuong
Pn Lee Wan Yee
Pn Haslina Hashim
Pn Normilah Bt Mohd Noh
AJK                                       
Semua Guru Pendidikan Ilsam
Semua Guru Pendidikan Moral
Guru Kaunseling
SU HEM
SU Kokurikulum

Tugas:
·        Membuat post mortem penglibatan murid dalam kes disiplin
·        Menyedia Pelan Tindakan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program peningkatan  sahsiah murid
·        Menyediakan laporan dokumentasi program

Thank you boss
For the gift


 

Telegram Channel