2 February 2016

Rancangan Tahunan Pendidikan Pencegahan PPDa/Rokok/ Inhalan/HIV Dan AIDS 2016

Rancangan Tahunan saya shere di sini hasil perbincangan guru guru kaunseling dan disediakan oleh Pn Raudzah selaku setiausaha PPDa.

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ ROKOK/ INHALAN/ HIV DAN AIDS (PPDa) TAHUN 2016

BULAN
PROGRAM/ AKTIVITI
KAEDAH PERLAKSANAAN
SASARAN
CATATAN

JANUARI
Program Lima Minit Mesej Anti Dadah
-Mesej Anti Dadah dijalankan lima minit semasa
perhimpuan sekolah oleh ahli Slad
Semua murid
Sepanjang tahun

FEBRUARI
Program SAHABAT PPDa

-Murid didaftar ahli SAHABAT PPDa dan
disyaratkan menghayati budaya benci rokok dan
dadah

Murid terpilih akan diberi kursus
Guru SAHABAT
Sepanjang tahun

MAC
Program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah
- Majlis pelancaran semasa perhimpunan rasmi
sekolah
-Aktiviti:
1. Perutusan KPM
2. Ucapan Khas oleh Pengetua
3. Ikrar Anti Dadah oleh ahli SLAD
4. Ceramah dan Pameran


Semua Murid
Ahli SAHABAT
Ahli SLAD

Sekali setahun
1. 19 Feb-Mac (Sempena Hari Anti Dadah Kebangsaan)
2. 26 Jun-Ogos
(Sempena Hari Anti Dadah Antarabangsa)


APRIL
Sisipan PPDa Dalam Kurikulum
Unsur Pencegahan dadah diselitkan dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu, Sains, Matematik, Pendidikan Jasmani & Kesihatan.

Semua Murid
Guru PdP
Sepanjang tahun

MEI

Program Pengesanan Awal Dadah melalui Ujian Urin
-Tatacara menangani Kes Dadah di sekolah.
-Agensi terlibat:
1. Pentadbir Sekolah
2. AADK
3. Hospital

-Murid berisiko tinggi
-Murid dipilih secara rawak
Jadual Ujian Urin

JUN


Program Pencegahan Dadah Secara Intergrasi Dengan Program Sekolah yang lain dan aktiviti seranta


-Ceramah /mesej Anti Dadah/pameran PPDa
-Risalah/poster

Semua murid

Sepanjang tahun
BULAN
PROGRAM/ AKTIVITI
KAEDAH PERLAKSANAAN
SASARAN
CATATAN
JULAI

Kaunseling PPDa

-Murid yang dikesan /yang dilaporkan terlibat dadah, inhlan dan ubat batuk.
-Panggil Ibu bapa ke sekolah untuk sesi maklumat dan perbicangan.


Murid yang telah dikenalpasti

Sepanjang tahun

0GOS

Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)

1. Penyediaan Rancangan tahunan dan Carta
Gantt SLAD
2. Pemilihan ahli SLAD dari kalangan murid
tingkatan 2 dan 4.
3. Buku Log SLAD
4. Buku Skrap
5. Penilaian Skrap
6.Penganugerahan ahli Skrap


Guru SLAD
Ahli SLAD

Sepanjang tahun

SEPTEMBER

Laluan PPDa

1. Menyediakan laluan PPDa
2. Mengumpulkan bahan sumber
3. Menyelaras jadual bertugas pelajar
4. Mengemaskini bahan sumber
5. Memantau penggunaan laluan PPDa


AJK laluan PPDa
Ahli SAHABAT

Sepanjang tahun

OKTOBER

Laporan Program
-         penglibatan murid dalam program PPDa

- Laporan berkala 2 kali setahun
- Borang Laporan Program perlu disahkan oleh
  pentadbir sekolah.
- Sekolah menghantar borang tersebut ke Unit
  PPDa JPWPKL


Guru PPDa

Tarikh hantar laporan:
1. 2/5-16-5
2. 15/9
NOVEMBER

Truly happy memories 
Always live on, shining
Thank you mak abah  
Until we gather again   
Take car
Keceriaan Laluan PPDa Dan Minda Sihat
Mengecat semula laluan PPDa Dan Minda Sihat
 

Telegram Channel