30 November 2017

SWOT, TOWS Matric, Strategi DiJana Dan Pelan Strategik Unit Kaunseling Sekolah

ANALISA MATRIKS (TOWS MATRIC)
DALAMAN
Kekuatan (Strenght)
Kelemahan (Weakness)
LUARAN
S1: Guru kaunseling merupakan kaunselor
       berdaftar yang cemerlang sebagai rujukan
S2: Unit Bimbingan Dan Kaunseling mantap
       dengan aktiviti dan diiktiraf menerima
        pelbagai anugerah kecemerlangan
S3: Organisasi Pembimbing Rakan Sebaya
       yang aktif dalam membantu aktiviti unit
       Bimbingan Dan Kaunseling

W1: Peruntukan kewangan yang terhad
W2 : Kekuatan hanya 3 guru bimbingan dan
          kaunseling
W3: Murid yang ponteng sekolah dan masih
        tidak mencapai KPI 90% kehadiran murid
         ke sekolahOPPORTUNITIES

O1: Sekolah angkat kepada Yayasan
       Pendidikan Cheras
02: Jaringan komuniti bersama institusi
      pengajian tinggi berhampiran iaitu kolej
      YPC, UCSI dan INTI
03: Kumpulan sokongan ibu bapa yang aktif
04: Bantuan Polis Perhubungan dan pelbagai
     NGO yang aktif dalam kebajikan sekolah.

(S – O Menggunakan kekuatan untuk mengambil kesempatan pada peluang)

S103. Memantapkan disiplin dan sahsiah    
          unggul dengan kerjasama KSIB

S204:Meningkatkan kebajikan murid dengan
          kerjasama  NGO

S202. Meningkatkan hala tuju murid dengan
           kerjasama dengan IPTS.

S304: Menggunakan khidmat PRS dan NGO
          dalam meningkatkan disiplin dan
           sahsiah murid
W – T Menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan)

W101 : Mengendalikan aktiviti dengan
           peruntukan YPC dan IPT

W203: Memantapkan usaha menangani 
          masalah murid dengan kerjasama KSIB
          
W304 : Meningkatkan kehadiran murid melalui
           kerjasama dengan polis dan NGO

THREATS

T1: Sekolah dengan persekitaran yang
      berisiko iaitu sekolah hot spot dengan
      masalah disiplin
T2: Persekitaran lingkungan 6 km dari
      sekolah ialah pusat membeli belah yang
      popular
T3: Status murid yang ekonominya fakir dan
          miskin bandar seramai 50%.

(S – T Menggunakan kekuatan untuk  
           mengurangkan cabaran)

S1T1: Meningkatkan intervensi kaunseling
          dalam menangani masalah disiplin
          murid
S2T3: Menjalankan pelbagai intervensi
           sokongan dalam memastikan murid
           miskin tidak tercicir dari persekolahan
S3T2  Menggunakan khidmat PRS dalam
           mengenal pasti murid yang ponteng
           sekolah
(W – T Mengurangkan kelemahan dan
            cabaran)

W1T1 Mencari dana menjalankan aktiviti UBK
W2T2  Berkolaborasi dengan AJK Guru, PRS,
            NGO dan KSIB untuk melancarkan
        
         program kehadiran dan sahsiah murid.

W3T3 Mengenalpasti NGO dan Alumni yang
           boleh membantu lebih ramai murid
           belajar dengan kondusif
SENARAI STRATEGI  YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS

BIL
RUMUSAN TOWS MENGIKUT KUMPULAN

STRATEGI
1
Memantapkan disiplin dan sahsiah unggul dengan kerjasama KSIB

Mengenal pasti bentuk kolaborasi dengan pihak luar yang boleh dilakukan dalam menangani masalah murid.
2
Meningkatkan kebajikan murid dengan kerjasama  NGO


3
Menggunakan khidmat PRS dan NGO dalam meningkatkan disiplin dan sahsiah murid
4
Meningkatkan hala tuju murid dengan kerjasama dengan IPTS.

Meningkatkan kecekapan penggunaan dana dan kemudahan untuk menjalankan program
5
Mengendalikan aktiviti dengan peruntukan YPC dan IPT

6
Memantapkan usaha menangani masalah murid dengan kerjasama KSIB
          
Meningkatkan kekerapan intervensi murid
untuk hadir ke sekolah

7
Meningkatkan kehadiran murid melalui kerjasama dengan polis dan NGO

8
Meningkatkan intervensi kaunseling dalam menangani masalah disiplin  murid

9
Menjalankan pelbagai intervensi sokongan dalam memastikan murid
miskin tidak tercicir dari persekolahan
10
Menggunakan khidmat PRS dalam mengenal pasti murid yang ponteng
sekolah
11
Mencari dana menjalankan aktiviti UBK
12
Berkolaborasi dengan AJK Guru, PRS, NGO dan KSIB untuk melancarkan
program kehadiran dan sahsiah murid.

13
Mengenalpasti NGO dan Alumni yang boleh membantu lebih ramai murid
belajar dengan kondusif
Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

Bil
KOD KUMPULAN
STRATEGI
1
ST, WT
Meningkatkan kekerapan intervensi murid untuk hadir ke sekolah
2
SO
Mengenal pasti bentuk kolaborasi dengan pihak luar yang boleh dilakukan dalam menangani masalah murid
3
SO, WT
Meningkatkan kecekapan penggunaan dana dan kemudahan untuk menjalankan program
PELAN STRATEGIK UBK
Anjakan: 3,8, 9

ASPIRASI   : 6 aspirasi murid

Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid
Matlamat Strategik

Tanggungjawab
Inisiatif

Sasaran Prestasi
KPI
Objektif
2018
2017
2016
TOV
Guru kaunseling
Guru disiplin
AJK SUIT
1) Program Zoom In
2) Bengkel SPOT
90%
89%
87%
86%
90% kehadiran murid ke sekolah

Murid dapat hadir 90% ke sekolah bagi mengikuti pembelajaran di sekolah dengan lancar
Guru kaunseling
Guru disiplin
Guru penasihat PPS
Guru penasihat Koperasi
Guru penasihat Lembaga Pengawas

1) Bengkel dan Kursus Kepimpinan
Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat Sumber, AJK Koperasi dan PRS
40
20
15
10
Maksimum 10 aduan mengenai pemimpin murid yang kurang berdisiplin
Pemimpin murid dapat dijadikan ikon contoh sahsiah terpuji.
Guru kaunseling
Guru kebajikan
1) Psikometrik Minda Sihat
2) Bengkel Minda Sihat
3) Outreach dan Intervensi
50%
60%
65%
70%
70% murid yang mendapat skor teruk memperolehi normal selepas intervensi
Murid mengetahui bagaimana  teknik menangani stres.
Guru Kaunseling
1) Psikometrik
2) Pameran Kerjaya
3) Lawatan Kerjaya
4) Ceramah Kerjaya
70%
80%
85%
90%
90% murid tahu aliran yang perlu diikuti
Murid mengetahui personaliti diri, minat kerjaya dan aliran yang sesuai dengan minat dan pencapaian mereka.


Bonding with Zahidah
PetuaBonda  

Telegram Channel