21 April 2014

Post Mortem SPM: Strategi Kaunselor

Berat mata nak buka
Berat otak nak proses
Telan sahaja arahan

Post mortem SPM yang menarik tentang strategi kaunselor lepas ini untuk meningkatkan gred A bagi pelajar cemerlang bagi menaikkan GP sekolah. Projek mentor mantee antara projek yang sangat berkesan dan saya selaku penyelaras permata mentor mantee akan menambahbaik program itu. Respon guru yg tidak bersetuju mantee memilih mentor kerana berlaku lambakan mantee pada setengah mentor hingga sukar mentor mengurus mantee dengan berkesan akan diambil kira untuk pengagihan yang lebih baik. Selain itu, ada mentor yang meminta agar ada kelas khas yg ditentukan antara mentor mantee agar lebih ramai pelajar lain yang berminat untuk mengikuti juga matapelajaran tersebut.
Projek bagi menangani pelajar yang tidak hadir ke sekolah dalam jangka masa yang lama sehingga amaran ke dua iaitu guru kaunseling akan menghubungi ibu bapa dan seterusnya lawatan susulan ke rumah dan sesi kaunseling intervensi antara ibu bapa dan sesi kaunseling dengan pelajar.
 

Telegram Channel