10 November 2014

Perancangan Strategik UBK : Masalah Lewat Dan Ponteng Sekolah 2015

When hangout with bff..
When birthday girl open table..
No!no!no! to say no..hehe
Tq Ida ..sedap Tony Romas


Perancangan strategik UBK untuk tahun depan bagi mengatasi masalah ponteng sekolah dan lewat ke sekolah untuk dibincangkan dengan HEM dan pengetua.

Sila klik link berikut untuk tahun 2016 Iaitu klik link sini 
Perancangan Strategik UBK :Peningkatan Disiplin 2016

PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ISU
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2015
2016
2017
STRATEGI
1.    Tidak hadir ke sekolah
1.      Menarik minat pelajar untuk hadir ke sekolah
Agar dapat meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah
Peningkatan 
kehadiran sebanyak 2 - 7 % setahun
73%
80%
82%
84%

S1 : ZOOM KELAS
S2: HATI KE HATI
S3: TALIAN KASIH


PELAN TAKTIKAL UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH/HARI

KOS/SUMBER
OUTPUT
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/STATUS
1
ZOOM KELAS
PK HEM
GURU KELAS
GURU MENTOR
GURU KAUNSELING

JAN - NOV
DATA /
RM 300
MENINGKATKAN 85% PERATUS KEHADIRAN PELAJAR  UNTUK SEMUA KELAS
PERATUS KEHADIRAN PELAJAR  DALAM SEMUA KELAS 85%
SESI MOTIVASI

ANUGERAH
GALAKAN

2

HATI KE HATI

GURU KELAS
GURU MENTOR
GURU KAUNSELING
JAN - NOV
UJIAN DASS

MENINGKATKAN KEHADIRAN KE SEKOLAH  85% SETIAP BULAN
PERATUS KEHADIRAN PELAJAR  85% SETIAP BULAN
SESI KAUNSELING

INVENTORI

3
TALIAN KASIH
GURU KELAS
GURU KAUNSELING
JAN - NOV
TELEFON
SURAT
LAWATAN KE RUMAH
MENINGKATKAN KEHADIRAN ANAK KESEKOLAH 85% SETIAP BULAN
PERATUS KEHADIRAN PELAJAR  85% SETIAP BULAN

KONSULTASI IBU BAPAPELAN OPERASI
1)      NAMA PROGRAM: ZOOM KELAS
Matlamat : Mengenal pasti  kelas yang mempunyai kadar peratus kehadiran pelajar yang rendah pada  setiap bulan:
Objektif :
1)      Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang kepada peratus kehadiran pelajar yang rendah untuk diambil tindakan segera.
2)      Agar dapat membantu guru kelas untuk memotivasikan pelajar dalam kelas tersebut untuk hadir ke sekolah

Tarikh dan Tempoh Perlaksanaan : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar
Kos: RM 300
BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
STATUS/
 PELAN KONTIGENSI
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Semua guru kaunseling

1 Hari
AJK
2
Mengenalpasti kelas yang terlibat melalui buku kehadiran pelajar atau data

Tingkatan 1 : Pn Raudah
Tingkatan 2 : Pn Rozinani
Tingkatan 3 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan  4K4 dan 4K5 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan 4V1 dan 42V : Pn Nurhaiza Bt Che Mat
Tingkatan 5 : Pn Nurhaiza Che Mat
Setiap bulan
Guru Kelas
Guru Data
Guru Mentor
3Merekodkan kelas yang terlibat untuk dijalankan sesi motivasi

Guru kaunseling3 kaliGuru Kaunseling
4
Menyampaikan anugerah galakan bagi kelas yang terlibat
PK HEM
Guru kelas
Guru kaunseling
2 kali
Anugerah HEM

Anugerah Sahsiah

2)      NAMA PROGRAM:  HATI KE HATI
Matlamat : Mengenal pasti punca pelajar tidak hadir ke sekolah untuk diberikan bimbingan.
Objektif :    Agar dapat mengenal pasti pelajar  yang menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk diambil tindakan segera.
Tarikh dan Tempoh Perlaksanaan : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Pelajar yang tidak hadir melebihi 7 hari dalam sebulan, kes rayuan semula, kes surat amaran tidak hadir ke sekolah.

BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
STATUS/
 PELAN KONTIGENSI
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling
1 Hari
AJK
2
Mengenalpasti pelajar yang terlibat melalui buku kehadiran pelajar atau data

Tingkatan 1 : Pn Raudah
Tingkatan 2 : Pn Rozinani
Tingkatan 3 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan  4K4 dan 4K5 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan 4V1 dan 42V : Pn Nurhaiza Bt Che Mat
Tingkatan 5 : Pn Nurhaiza Che Mat
Setiap minggu
Guru Kelas
Guru Data
Guru Mentor
3Menjalankan sesi kaunseling kelompok dan Ujian DASS
Guru kaunselingJan-NovGuru kaunseling
4
Menjalankan sesi kaunseling individu
PK HEM
Guru kelas
Guru kaunseling
Jan-Nov
Guru Kaunseling
5
Merekodkan status DASS dan sebab tidak hadir untuk diambil tindakan intervensi yang bersesuaian
Guru Kaunseling
Jan- Nov
Intervensi

3)      NAMA PROGRAM:  TALIAN KASIH
Matlamat : Mendapatkan maklumat dari ibu bapa mengenai punca pelajar pelajar tidak hadir ke sekolah dan seterusnya menjalinkan kerjasama dengan ibu bapa untuk membantu menangani permasalahan pelajar.

Objektif :
Agar dapat mengenal pasti pelajar  yang menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk diambil tindakan segera.

Tarikh dan Tempoh Perlaksanaan : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Ibu bapa bagi kes rayuan semula dan kes surat amaran tidak hadir ke sekolah.

BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
STATUS/
 PELAN KONTIGENSI
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling
1 hari
AJK
2
Mengenalpasti ibu bapa pelajar yang terlibat melalui buku kehadiran pelajar atau data

Tingkatan 1 : Pn Raudah
Tingkatan 2 : Pn Rozinani
Tingkatan 3 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan  4K4 dan 4K5 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan 4V1 dan 42V : Pn Nurhaiza Bt Che Mat
Tingkatan 5 : Pn Nurhaiza Che Mat
Jan- Nov
Guru Kelas
Guru Mentor
3Konsultasi ibu bapa
Guru Kaunseling
Jan- Nov
Surat
Telefon
Lawatan

ZOOM KELAS
DATA PERATUS KEHADIRAN PELAJAR
BULAN ________________
KELAS
PERATUS KEHADIRAN

DATA PERMASALAHAN PELAJAR
BULAN
NAMA
TING
UJIAN DASS
PERMASALAHAN

TALIAN KASIH
NAMA ANAK
TING
NAMA IBU BAPA
NO TELEFON
TARIKH DIHUBUNGI


 

Telegram Channel