22 February 2015

ZooM Data Kehadiran Ting 5 Ke Sekolah


22.2.at 22.22 pm
Hello world!
Thank you Soleha ;)Hasil dari menganalisa data bagi kehadiran pelajar untuk ting 5 tahun lepas, saya mendapati pola kehadiran pelajar pada tahun lepas agak membimbangkan kerana sewaktu di tingkatan 4 kehadiran pelajar lebih baik dari kehadiran sewaktu di tingkatan 5. Mengapa perkara ini berlaku sesuatu yang menarik untuk mencari jawapan kepada setiap kelas. Memandangkan pelajar ini telah meninggalkan sekolah saya lebih berminat agar pihak sekolah mengadakan langkah mencegah seawal Februari selain dari perancangan strategik UBK dalam menangani ponteng..maka fokus ZooM dengan pelbagai pendekatan khas untuk ting 5 memandangkan mereka akan mengambil peperiksaan penting.

Bagi pelajar ting 5 tahun ini, analisa data kehadiran kelas bagi tahun lepas sewaktu mereka di tingkatan 4 menunjukkan trend kehadiran yang tidak cantik kerana seawal Februari terdapat kelas yang tidak mencecah 85% kehadiran dan hampir semua kelas tidak mencecah KPI KPM iaitu 95% kehadiran ke sekolah. Orait strategi untuk membantu guru kelas meningkatkan kehadiran pelajar sekurang-kurangnya melonjakkan ke 85% kehadiran ke sekolah dan fokus kepada tingkatan 5k4 penyumbang data kehadiran yang paling rendah bagi ting 4/2014. 

Pada awal tahun promosi telah dijalankan agar dapat meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah dengan pelbagai insentif, walaubagaimanapun ganjaran segera perlu dilakukan agar pelajar tertarik dan bekerjasama antara satu sama lain menggalakkan rakan sekelas datang  ke sekolah untuk sentiasa mencapai KPI sekolah dan seterusnya memperolehi ganjaran tersebut. Antara ganjaran yang saya fikirkan seperti dalam kertas kerja menangani masalah ketidakhadiran pelajar ialah sijil penghargaan dan wang tunai untuk pemenang bulanan.Hmmm tapi bagi tingkatan 5 saya memikirkan ganjaran lawatan ilmiah juga untuk menarik mereka berlumba lumba ke sekolah dan mengekalkan momentum kehadiran yg cemerlang sehingga akhir tahun.

PERBANDINGAN DATA KEHADIRAN PELAJAR SEWAKTU DI TING 4/2013  DENGAN TING 5/2014 
SEPANJANG TAHUN
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014


JAN
JAN
FEB
FEB
MAC
MAC
APR
APR
MEI
MEI
S 1
98.8
98
100
96.6
98.7
96.7
97.6
93.2
95.6
95.6
S 2
99
92.9
94
90.5
89
90.6
89.3
88
88.4
89.1
S 3
97
97.5
97.5
92.4
96.8
96.6
97.2
95.4
94
95.6
K 1
96.9
93.7
95.7
91.7
93.2
94.1
92.1
89.7
87.2
91
K2
98.2
96.6
99.1
92.7
96.3
94.3
94.7
96.4
91.0
96.3
K3
96
83.5
91
74.5
90
79.10
82
71.2
90
79.4
K 4
91.7
80.7
84.1
78.2
80.1
81.4
77.3
79.8
74.8
76.6
K 5
83.1
87.5
76.8
66.2
74.3
79.3
78.3
78.1
74.2
71.6
V 1
90.4
91.2
90.1
79.9
86.8
79.8
84.4
77.1
80.2
80.7
V 2
94
89.5
94
78.9
86
87.8
80.2
77.6
77.8
75.1
V 3
86.5
95.5
86.7
88
78.7
86.4
72
81.8
63.8
86.9


2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014


JUN

JUN
JUL
JUL
OGO
OGO
SEP
SEP
OKT
OKT
NOV
NOV
S1
92.1
90.9
97.1
92.3
99.2
96.8
96.4
98
99.5
91.2
81.3
100
S2
87
85
88
84.8
90
89.8
90.2
92.2
90
80.4
61
100
S3
94.3
93.6
95.7
92
96.2
93.3
97.1
89.4
94.7
78.5
34.4
64
K1
88.3
87.5
88.5
82.1
89.7
92.7
91.7
83.6
85.4
79.3
35.1
100
K2
95.4
89.0
93.4
82
96.2
92.9
93.7
93.2
91.8
89.2
47.8
100
K3
79
77.9
79
70.8
88
78.3
77
68.7
73
77.4
77
100
K4
77.6
74.7
78.8
74.1
76
82.7
81.4
66
70.3
74
6.6
100
K5
74.3
69.6
76.9
62
75.5
74.1
78.6
68
64
63
4.3
97
V1
76.5
76.6
73.2
57.9
69.6
78.7
71.0
70.8
69.2
85.0
8.7
100
V2
76.5
90.4
76.8
75.4
71.8
75.9
73.3
82.9
78.6
83.6
21.2
100
V3
62.8
74.4
72.5
72.2
73.2
86.2
72.3
78
81.8
79
30.7
100


Data kehadiran pelajar ting 4 / 2014 

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015


JAN
JAN
FEB
FEB
MAC
MAC
APR
APR
MEI
MEI
S 1
97.8

94.6

96.3

95.4

96.9

S 2
94.8

93.3

96.4

92.2

88.2

S 3
100

93.6

95.4

96.8

97.4

K 1
92.8

84

86

86

88

K2
94.7

86.1

92.6

87.3

88.9

K3
87.8

78.5

82.1

80.1

80.2

K 4
76

62

68

69

67

K 5
83

71.1

85.7

78.2

77.9

V 1
94.9

82.3

89.2

87.4

86.6

V 2
97.7

77

79

60

81.42014
2015

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

JUN
JUN
JUL
JUL
OGO
OGO
SEP
SEP
OKT
OKT
NOV
NOV
S1
97.5

95

97.9

92.9

97.4

77.7

S2
85.56

80.3

89.3

90.6

91.7

73

S3
93.9

90.6

95

94.1

100

72.6

K1
87.7

77.9

79.2

79.25

83.9

90.4

K2
77.6

84.3

91.2

88.4

89.5

52.1

K3
66.9

67.0

79.9

80.8

76.9

51.2

K4
69

68

69

66

70

31

K5
77.1

68.6

82

83.5

83.7

49.6

V1
73.9

69.4

77.1

78.6

86.1

52.7

V2
64

61

69

81

82

39

 

Telegram Channel