14 September 2020

HRMIS : Deskripsi Tugas Guru Kaunseling

 

Hi semua . Hari ini kami buat sama sama set  job description ini. Untuk kaunseling memanglah tak siap hari ini kena bawa balik rumah. 
Yang menariknya dengan job description ini baru saya tahu mengenai skop tugas berdasarkan gred kita. Betul juga, takkanlah gred semakin tinggi skop tugas macam mula mula posting pula....maka apa beza senior dan junior kan. 

Saya follow templete bawah ini untuk mengisi deskripsi tugas di HRMIS .


 

MAKLUMAT UMUM

GELARAN JAWATAN

Guru Kaunseling

KETUA PERKHIDMATAN

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

RINGKASAN GELARAN JAWATAN

GK

KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN

 

GRED JAWATAN

DG41-DG54 (KUP)

BIDANG UTAMA

Bimbingan dan Kaunseling

GRED JD

DG41/42

SUB-BIDANG

  1. Pengurusan
  2. Pengoperasian

STATUS JAWATAN

Tetap

DISEDIAKAN OLEH

< Nama GK >

HIRARKI 1 (BAHAGIAN)

< nama sekolah>

DISEMAK OLEH

<Nama Pegawai Penilai 1>
<Jawatan Pegawai Penilai 1>

HIRARKI 2 (CAWANGAN/ SEKTOR/UNIT)

 

DILULUSKAN OLEH

<Nama Pegawai Penilai 2>
<Jawatan Pegawai Penilai 2>

SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

TARIKH DOKUMEN

 

TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah serta membolehkan sekolah menjalankan fungsi ditetapkan dengan cekap, selamat dadn berkesan.

 

AKAUNTABILITI

TUGAS UTAMA

1.     Membantu menyediakan perancangan dan menyelaras perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang profesional dan beretika bagi memastikan murid-murid mendapat perkhidmatan yang betul, tepat dan terbaik.

1.     Merancang pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah secara:

            i.         Individu

           ii.         Kelompok

2.     Melaksanakan pengoperasian pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

 

1.     Mengurus data-data Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

2.     Melaksanakan program-program berdasarkan takwim sekolah yang telah diluluskan.

3.     Mengurusetia Mesyuarat Jawantankuasa Bimbingan dan kaunseling sekolah.

3.     Melaksanakan Pentaksiran Psikometrik secara sistematik dan terancang supaya murid-murid mendapat deskripsi yang tepat mengenai diri mereka.

 

1.     Mentadbir Pentaksiran Psikometrik secara  sistematik dan terancang.

 Yang di bawah ini adalah tambahan berdasarkan deskripsi tugas yang diberi oleh unit HEM mengikut versi 2016. Saya tunjuk contoh untuk gred 52 iaitu skop tugas saya sekarang di gred ini. 

4.

Mengesyorkan keberkesanan
pengintegrasikan
penilaian diagnostik
psikologi yang wajar
(terrmasuk ujian
psikometrik)
terhadap kes
melibatkan murid Dengan
kepelbagaian
keperluan
psikologikal
merentas sekolahsekolah lain di
daerah5.

Membangun untuk murid pendekatan
kaunseling dan
program terapi

 

 

.

Menggunakan
kepelbagaian
strategi kaunseling
yang bersepadu

memenuhi
kepelbagaian
keperluan psikologi
murid

 

7.

Mereflek
secara kritikal
dalam perancangan
bimbingan dan
kaunseling yang
bersepadu.
(minimum 60 sesi
kaunseling individu
setahun dan 25 sesi
kaunseling
kelompok setahun)

 

8.

Memimpin
kelompok sekolah
Dalam mereka
bentuk ko kurikulum
yang bersepadu
dalam
pengkhususan
bidang kepakaran
(cth: koakademik)

 

9.

Memastikan

(pembangunan
mental, fizikal dan
social) dan/atau
kelompok murid
berkeperluan
khusus (murid
pintar, murid
berisiko, murid
berbakat dan
pemimpin pelapis) Mengekalkan
pembangunan
kesejahteraan murid

 

10.

Menghasilkan
penyelidikan
pembangunan
program
berdasarkan
keperluan semasa
untuk menjana idea idea inovatif

 

11.

Mengetuai guru-guru
bimbingan dan
kaunseling Dalam Pembelajaran
profesional yang
berkesan

 

12.

Membimbing rakan
sejawat dalam
kelompok murid berkeperluan khusus Untuk bimbingan
professional

 

13.

Melaksanakan
strategi hubungan
positif guru-ibu
bapa, sekolah komuniti di sekolah sekolah dalam
daerah
Mewujudkan
kerjasama

 

14.

Membantu Menjadi pakar rujuk
kepada pihak lain
dalam menjaga dan
menguruskan
kesejahteraan
murid

 

15.

Melaksanakan Bekerjasama
dengan guru-guru
daripada bidang lain
untuk mereka
bentuk dan
melaksanakan
program bimbingan
dan kaunseling di
sekolah untuk
pelbagai kelompok
murid di sekolah

 

 

DIMENSI

      Bilangan Murid: 1200

      Bilangan Kelas: 47

 

KELAYAKAN AKADEMIK/ IKHTISAS

      Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

      Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan

 

ATAU

 

      Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

KOMPETENSI

      Kemahiran Belajar

      Kemahiran Komunikasi

      Kemahiran Asertif

      Kemahiran Rohani

      Kemahiran Membuat Keputusan

      Kemahiran Pengawalan Diri

      Kemahiran Aplikasi

      Kemahiran Sintesis

      Kemahiran Analisis Kritikal

      Kemahiran Penyelesaian Masalah

      Kemahiran Sosial

      Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas

      Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV/ AIDS

      Kemahiran Kepimpinan

      Kemahiran Merancang Dan Menganalisis

      Kemahiran Menyelia                                                                                                                                                                                Berkhimat sebagai guru kaunseling DG41      10 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Berkhiidmat sebagai guru kaunseling DG444 tahun
3.Berkhidmat sebagai guru cemerlang bimbingan dan kaunseling DG48 (memangku)1 tahun
4.Berkhidmat sebagai guru cemerlang bimbingan dan kaunseling DG483 tahun
5.Berkhidmat sebagai guru cemerlang bimbingan dan kaunseling DG52 (memangku)1 tahun
6.Berkhidmat sebagai guru cemerlang bimbingan dan kaunseling DG521 tahun

 

Haa dimensi tu ambil jumlah murid murid di sekolah  dan jumlah bilangan kelas sahaja dan copy paste setiap gred


Tapi bila boss HEM Jpwp bagi templete satu lagi maka panjang la pula kena key in. Saya share di link ini ya

https://drive.google.com/file/d/1CFY0UsMxCG1V6ZdJzzHRedcAiOQVRa2g/view?usp=sharing
Jadual 1.1: Peranan dan Tanggungjawab PPP

 

 

Peranan

Gred

Tanggungjawab  PPP

Pelaksana

DG41

Memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penyeliaan dan bimbingan

Penggerak

DG44

Sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penyeliaan dan bimbingan yang minimum serta mampu menyelesaikan  masalah  

Pembimbing Dan Mentor

DG48

Berpengalaman luas, mampu menyelia dan membimbing serta berkebolehan melakukan educated guess masalah organisasi yang mungkin timbul dan melaksanakan langkah pencegahan

Peneraju

Perubahan

DG52

Menjadi pakar rujuk, mentor dan pembimbing serta berkebolehan merancang dan melaksanakan penambahbaikan berterusan dalam bidang-bidang tertentu

Pemikir

Strategik

DG54

Memiliki kepakaran khusus dan berkebolehan mengurus perubahan secara cekap dan berkesan

Pemikir Holistik

Gred Khas

Memiliki pelbagai kepakaran dan berkebolehan menjadi pakar rujuk dalam merangka strategi yang komprehensif dan melaksanakan latihan yang tepat untuk memastikan kejayaan sesebuah organisasi


 

Laluan Kerjaya

Kategori PPP

 

Bidang Keberhasilan Utama Dalam Deskripsi

Tugas PPP

 

PdP

Pensyarah

Institusi

Pendidikan

1. 2.

3.

Pemudahcara Pembelajaran dan Pentaksiran

Pelibatan Dalam Pembelajaran Profesional Kajian dan Analisis

 

 

4.

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

Guru Bimbingan dan Kaunseling

1.

2.

Penilaian Diagnostik 

Rekabentuk dan Implimentasi Program Kaunseling dan Bimbingan 

 

 

3.

Pembangunan dan Implimentasi Kokurikulum

 

 

4.

Pelibatan dalam Pembelajaran Profesional

 

 

5.

Berasaskan Perkongsian Komuniti

SISC+

a)

Perancangan:

1.   Pengetahuan Bidang Tugas

2.   Perancangan dan Persediaan

3.   Pengurusan Maklumat

 

 

b)

c)

Pelaksanaan:

1.              Bimbingan/Coaching & Mentoring

2.              Komunikasi

3.              Intervensi Penilaian:

§ Pelaporan

Fasilinus

Pegawai Pusat

Perkhidmatan

Pendidikan Khas  

1.

2.

3.

Rekabentuk dan Pembangunan Rehabilitasi (RPH)

Kajian dan Analisa

Konsultasi dan Advokasi

 

 

 

 


Bahagian akauntabilitiKompetensi 
Feel fresh...feel energetic
The whole week at school :)BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

 

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

 

Penilaian Diagnostik

Melaksanakan penilaian diagnostik psikologi di sekolah untuk murid dengan bimbingan

Memilih dan Melaksanakan penilaian diagnostik psikologi di sekolah untuk murid berdasarkan keperluan murid

Menyesuai dan mengguna pakai  penilaian diagnostik psikologi yang sesuai di sekolah untuk murid

Mengkaji dan mencadangkan keberkesanan pengintegrasikan penilaian diagnostik psikologi yang wajar (terrmasuk ujian psikometrik) terhadap kes melibatkan murid dengan kepelbagaian keperluan psikologikal merentas sekolahsekolah lain di daerah

Menilai keperluan dan kehendak mengikut kepelbagaian murid dan pelbagai kluster sekolah bertujuan untuk mengkaji dan mencadangkan

alat diagnostik psikologi yang bersesuaian, diadaptasi atau aplikasi terhadap alat penilaian diagnostik sedia ada

 

Memurnikan dan mengawalselia pelaksanaan penilaian diagnostik yang diintegrasikan (termasuk ujian psikometrik terhadap kes-kes murid dengan pelbagai keperluan psikologi)

Terlibat dalam konsultasi penilaian diagnostik psikologi dan menetapkan standard untuk penilaian diagnostik sekolah-sekolah 

di Malaysia

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama dengan ahli akademik dan ahli psikologi lain untuk menunjukcara model sesi dan teknik kaunseling menggunakan penilaian diagnostik dan kaedah inovatif yang lebih relevan kepada konteks dan keperluan

rakyat Malaysia

 


 


 

 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR


Rekabentuk dan

Implimentasi

Program

Kaunseling dan

Bimbingan

Mengguna pakai pendekatan kaunseling dan program terapi (sesi kaunseling dan intervensi) kepada individu murid yang memerlukan khidmat bantu di sekolah dengan bimbingan (minimum 100 sesi kaunseling individu setahun dan 40 sesi kaunseling kelompok setahun)

 

Melaksanakan agensi luar yang boleh memberi manfaat kepada murid sekolah dengan bimbingan

Melaksanakan 

aktiviti-aktiviti yang bersepadu dalam pengkhususan bidang kepakaran (cth: koakademik) dengan bimbingan  supaya dapat mengekalkan minat murid dan menyokong

pembangunan

mental, fizikal dan sosial murid

Memurni, menambahbaik dan membangunkan

secara terperinci dan komprehensif pendekatan kaunseling dan program terapi untuk murid. 

 

 

 

 

 

 

 

Memurni, menyesuaikan, memacu dan memantau pelaksanaan  program-program oleh agensi-agensi luar yang memberi manfaat kepada sekolah, merangkumi keberkesanan

Mereka bentuk dan membangunkan pendekatan kaunseling dan program terapi

untuk murid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan kepelbagaian  strategi kaunseling yang bersepadu dan memenuhi kepelbagaian keperluan psikologi murid

 

 

 

 

Menunjuk cara model kaunseling/ sesi terapi/teknik di sekolah-sekolah dalam negeri dengan menggunakan pendekatan teknik kaunseling yang  terbukti berkesan berdasarkan kepakaran 

Individu

 

 

 

Memacu dalam mereka bentuk dalam pembangunan program kaunseling/progra m terapi murid yang kompleks, kepelbagaian, isuisu psikologi , incorprorating pelbagai faktor

Menunjukcara modelkaunseling/ sesi terapi/teknik di sekolah-sekolah dalam negeri dengan menggunakan pendekatan teknik kaunseling yang inovatif mengikut bidang kepakaran

individu

 

 

 

 

Berkolaborasi dalam  merekabentuk pembangunan program kaunseling/terapi murid dengan pelbagai isu yang kompleks, isu psikologi(terutama isu-isu yang baharu dalam
 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

 

 

 

pentaksiran dan penambahbaikan (minimum 100 sesi kaunseling individu setahun dan 40 sesi kaunseling kelompok setahun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat refleksi secara kritikal

dalam perancangan bimbingan dan kaunseling yang bersepadu. (minimum 60 sesi kaunseling individu setahun dan 25 sesi kaunseling kelompok setahun)

secara langsung dan tidak langsung di samping mengambil kira kompleksiti masalah psikologi  dan merangka program terapi bersepadu di mana perlu untuk menangani faktor-

faktor ini

 

Memacu perancangan dan mengawal selia pelaksanaan program kesedaran Bimbingan dan Kaunseling  melibatkan rangkaian jaringan masyarakat setempat

(minimum 60 sesi kaunseling individu setahun dan 25 sesi kaunseling kelompok

setahun)

 

konteks Malaysia menangani langkah-langkah pencegahan berdasarkan trand semasa, penemuan baharu

dan amalan terbaik)

 

 

 

 

Menyusun atur secara strategik pelaksanaan program-program kesedaran Bimbingan dan Kaunseling melibatkan rangkaian jaringan

masyarakat yang lebih luas (melampaui sempadan

komuniti sekolah)

 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

Pembangunan

dan Implimentasi 

Kokurikulum

Memilih dan  menggunakan secara terperinci dan komprehensif pendekatan kaunseling dan program terapi (termasuk sesi kaunseling dan intervensi) kepada murid

 

 

 

 

 

Menyesuaikan dan melaksanakan program-program kesedaran untuk  kesejahteraan diri (minimum 100 sesi kaunseling individu setahun dan 40 sesi kaunseling kelompok setahun)

Mereka bentuk dan melaksanakan 

aktiviti aktiviti yang bersepadu dalam pengkhususan bidang kepakaran (cth: koakademik) dengan bimbingan  supaya dapat mengekalkan minat murid dan menyokong

pembangunan

mental, fizikal dan

sosial murid

 

Melatih dan menyelia kumpulan Pembimbing Rakan

Sebaya

Memimpin dan memberi bimbingan dalam mereka

bentuk aktiviti  ko kurikulum yang bersepadu dalam pengkhususan bidang kepakaran

(cth: koakademik)

 

 

 

 

 

 

 

Memantau latihan dan menyelia Pembimbing Rakan

Sebaya

Memimpin kelompok sekolah dalam mereka bentuk ko kurikulum yang bersepadu dalam pengkhususan bidang kepakaran

(cth: koakademik)

 

 

 

 

 

 

 

Memastikan sekolah mengekalkan

pembangunan

kesejahteraan murid 

(pembangunan

mental, fizikal dan social) dan/atau kelompok murid berkeperluan khusus (murid pintar, murid berisiko, murid berbakat dan pemimpin pelapis)

 

 

Menterjemah perancangan ko kurikulum kebangsaan dalam bidang kepakaran  mengajar dan menyelaraskan perancangan dengan matlamat, kehendak dan keperluan sekolah berdasarkan

perbezaan profil

 

 

 

Menetapkan sistem/ tapak untuk pelaksanaan aktiviti/program kokurikulum yang bersepadu di sekolah-sekolah

Mencetus, merancang dan memudah cara pembentukan konsep dan pelaksanaan

aktiviti 

ko kurikulum yang bersepadu dalam pengkhususan bidang kepakaran (cth: koakademik) yang memastikan  sekolah-sekolah dalam Negara untuk mengekalkan pembangunan kesejahteraan murid

(pembangunan

mental, fizikal dan sosial) dan/atau kelompok murid berkeperluan khusus (murid pintar,murid berisiko, murid berbakat dan

pemimpin pelapis)

 

 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

Penglibatan dalam Pembelajaran

Profesional

Meneroka pendekatan dalam perkhidmatan  bimbingan dan kaunseling dalam meningkatkan pengetahuan dan amalan untuk memberikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

 

Mengenal pasti keperluan perofesionalisme melalui refleksi dan

mendapatkan maklum

balas serta hala-tuju

dari pelbagai sumber

 

 

 

 

 

 

Menjalani pembelajaran profesional secara formal dan tidak

formal untuk membantu dan memperluaskan pengetahuan dan

Mengambil bahagian dalam memberikan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan amalan dalam Bimbingan dan

Kaunseling

 

Melaksanakan perkongsian ilmu untuk menyokong pembelajaran profesional guruguru bimbingan dan kaunseling di peringkat pelaksana (DG41) dan menyokong usaha dalam penyelidikan untuk meningkatkan pembelajaran guru dan murid

Melibatkan diri dalam perkhidmatan 

profesional Bimbingan dan Kaunseling disamping menyokong pembelajaran professional rakan sekerja

 

 

 

Merancang program-program pembangunan

Bimbingan dan Kaunseling untuk memenuhi keperluan semasa kea rah komuniti pembelajaran di sekolah dalam skop bimbingan dan

kaunseling

 

 

Menjalankan kajian berasaskan sekolah untuk meningkatkan perkidmatan Bimbingan dan

Menghasilkan penyelidikan pembangunan program  berdasarkan keperluan semasa untuk menjana ideaidea inovatif

 

 

 

 

 

Mereka bentuk dan mengetuai pembelajaran profesional yang berkesan untuk guru-guru bimbingan dan kaunseling

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjadi pembimbing professional rakan sejawat dalam kelompok murid

Menyediakan dan memacu sistem sokongan untuk mewujudkan budaya penyelidikan di seluruh kelompok sekolah

 

 

 

 

 

Mentaksir semula reka bentuk program-program pembangunan untuk memenuhi keperluan rakanrakan dalam kluster sekolahsekolah  melalui pendekatan perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling

 

 

 

Menjadi pakar rujuk dalam bidang bimbingan dan

Melibatkan diri dalam perundingan berkaitan amalan penyelidikan dalam kebitaraan bimbingan dan kaunseling untuk menyumbang kepada pembinaan budaya dan amalan

penyelidikan

 

 

Menjadi contoh kepimpinan dalam profesionalisme bimbingan dan kaunseling

 

Melibatkan diri dalam perundingan untuk peningkatan profesionalisme guru-guru bimbingan dan

kaunseling

 

Menetapkan standard dan

 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

 

kemahiran dalam memberikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

 

Kaunseling

 

Menjadi pembimbing professional rakanrakan sekerja dan berkongsi ilmu dalam bidang bimbingan dan

kaunseling

berkeperluan khusus

kaunseling kepada semua sekolah dalam mengoptimumkan perkhidmatan dan kaunseling kepada semua murid

menjadi pakar rujuk dalam bidang bimbingan dn kaunseling kepada semua sekolah dalam mengoptimumkan perkhidmatan dan kaunseling kepada semua murid

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

Perkongsian Komuniti

Meneroka perkongsian dengan murid, rakan-rakan sejawat, ibu bapa dan

komuniti sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghormati murid sebagai klien, bertindak balas terhadap keperluan murid dengan empati, dan memberi bimbingan kepada murid dan membuat intervensi sebagai tindakan susulan untuk perkembangan potensi murid

 

 

 

 

Memulakan dan mewujudkan perkongsian dengan ibu bapa dan murid

dengan menyediakan

maklumat berterusan 'seperti perbincangan berkaitan kemajuan akademik, hal-hal

disiplin, dan lain-lain

 

 

 

 

 

Mengekalkan hubungan baik dengan murid dan mengambil berat dan menggalakkan perkembangan murid

Meluaskan peluang jaringan hubungan  yang berkualiti  dan perkongsian pengetahuan dalam kalangan murid, rakan sejawat, dan komuniti yang lebih luas secara

berterusan

 

 

 

 

 

 

 

Memberi peluang yang luas kepada ibu bapa untuk

terlibat dalam

pembangunan bimbingan dan kaunseling secara holistik untuk

perkembangan

murid

 

 

 

 

 

 

Mewujudkan kerjasama dan melaksanakan strategi hubungan  positif guru-ibu bapa, sekolahkomuniti di sekolahsekolah dalam daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjadi pakar rujuk kepada pihak lain dalam menjaga dan menguruskan kesejahteraan  murid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memulakan proses untuk mengenal pasti, memahami dan menyampaikan kepada ibu bapa dan komuniti tentang kepentingan pembangunan diri murid secara keseluruhan dalam pelbagai bidang di sekolahsekolah dalam

Daerah

 

Mengekalkan jaringan hubungan dengan sekolah dan komuniti yang lebih meluas untuk memberikan bimbingan dengan kepelbagain bidang kepakaran pendidikan

 

 

 

 

 

 

Merangka strategi masa depan dan hubungan jangka panjang untuk mengukuhkan komunikasi dua hala bersama ibu bapa dan komuniti  tentang isu-isu pembangunan kesejahteraan murid di sekolahsekolah dalam

negeri

 

 

 

Memimpin sekolah dalam Negeri untuk meningkatkan pengetahuan dan guru-guru tentang peranan sekolah

dan komuniti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG

KEBERHASILAN

UTAMA

GRED/PERANAN

GRED 41 PELAKSANA

GRED 44 PENGGERAK

GRED 48 PEMBIMBING

GRED 52

PENERAJU

PERUBAHAN

GRED 54

PEMIKIR

STRATEGIK

GRED KHAS

PEMIKIR

HOLISTIK

DESKRIPTOR

 

Bekerjasama dengan rakan-rakan sekerja

dengan mengambil

kira nilai-nilai perspektif yang berbeza

 

Mengekalkan rapport yang kukuh, mengambil berat dan perihatin  terhadap murid dan menyediakan panduan yang berkesan kepada murid secara konsisten dan mengambil tindakan yang perlu/ membuat rujukan untuk intervensi professional di peringkat tertentu

Bekerjasama dengan guru-guru daripada bidang lain untuk mereka bentuk dan melaksanakan program bimbingan dan kaunseling di sekolah untuk pelbagai kelompok murid di sekolah

Bekerjasama dengan guru-guru daripada bidang lain untuk 

menterjemahkan konsep perancangan  dan pelaksanakan program bimbingan dan kaunseling  secara

meluas                 di sekolah- sekolah dalam daerah kepada pelbagai kelompok murid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama dengan guru-guru daripada bidang lain untuk merangka strategi program bimbingan dan kaunseling yang inovatif dan berkesan di peringkat negeri berdasarkan dapatan kajian  bagi mengekalkan motivasi secara berterusan dalam kalangan pelbagai

kelompok murid

 

Menjadi pakar rujuk dan mentor kepada pihak lain dalam menjaga dan menguruskan kesejahteraan

murid 

 

 

 

 


 

Telegram Channel