13 August 2015

Instrumen Pemantauan Inisiatif Perluasan Perlaksanaan PIBK
                                                    


Pemantauan PIBK mula bergerak ke sekolah sekolah untuk pemantauan. Memandangkan di WPKL, guru kaunseling selaku penyelaras sarana sekolah, automatik instrumen pemantauan ini merupakan antara instrumen yang diperlukan dalam fail UBK dan penilaian kendiri perlu dijalankan sebelum penilaian pemantauan. Group whatsapp guru kaunseling Zon sangat membantu memaklumkan kehadiran pemantau di sekolah masing masing dan berkongsi hasil pemantauan. Kepada kawan-kawan yang bertugas selaku penyelaras..good luck :)My adrealin rush
Get pm from KS
New project to involve

 

Telegram Channel