16 January 2024

Kertas Kerja Intervensi Hindari Buli Dan Gangguan Seksual Peringkat Sekolah 2024

Ceramah okrh Cikgu Nurhaiza
Ceramah oleh Cikgu Norfaizah

Ceramah dari Cikgu Nurhaiza
Peringatan dari PK HEM di dataran perhimpunan

Poster anti buli disediakan oleh PRS ditayang di tapak perhimpunan sepanjang seminggu

  Saya share kertas kerja saya ni apabila saya mendapati kertas kerja henti buli yang saya post pada tahun 2022 menerima trafik view yang tinggi sebaik sahaja penataran guru disiplin dan guru kaunseling perlu menjalankan pelancaran dan intervensi ini di sekolah. Walaupun kita sering mengingatkan murid namun intervensi masih lagi digiatkan hingga ke penghujung sesi persekolahan. Oleh kerana kertas kerja lama tentang buli saya post untuk pelancaran dan teks pengacara majlis , maka saya terpanggil untuk share sekali lagi untuk rujukan guru guru kerana kertas kerja ini saya tambah dengan intervensi gangguan seksual pula. Harap dapat membantu. 

Permainan dan aktiviti interaktif oleh Cikgu Syafiqah
Ceramah oleh Cikgu Disiplin

Saya share gambar gambar aktiviti yang telah kami jalankan

1.0          PENGENALAN

 

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah aspek utama membantu pengurusan murid di sekolah. Ia bermakna pencapaian prestasi berkualiti pengurusan Hal Ehwal Murid boleh membantu untuk menghasilkan sekolah berkesan serta mencapai visi dan misi sekolah ke arah kegemilangan dan kemenjadian sahsiah murid. Bagi mencapai sekolah sejahtera dengan murid merasa selamat dan sihat dari aspek seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sebagaimana yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan memerlukan  perancangan. Salah satu daripadanya ialah elemen selamat dari dibuli sama ada secara fizikal, lisan atau gangguan seksual dan sejahtera emosi dari membuli orang lain. Kesedaran terhadap karamah insaniah yang baik dapat memupuk murid untuk peka dengan adab dan nilai murni masing masing untuk kesejahteraan hidup.

         

2.0          MATLAMAT

Mempromosikan aktiviti henti buli dan gangguan seksual agar murid –murid merasa selamat dan sejahtera.

 

3.0          TARIKH/MASA/TEMPAT

Tarikh : 12 Januari – 31 Januari 2024

 

4.0        SASARAN

Semua murid 

         

5.0      OBJEKTIF

 

1)             Mempromosikan aktiviti – aktiviti yang membantu terhadap meningkatkan keprihatinan murid terhadap kawalan disiplin diri, penjagaan sahsiah diri dalam aktiviti membenteras gangguan seksual dan menghentikan aktiviti buli. 

 

2)             Menjalankan intervensi peningkatan kesedaran hentikan buli dan gangguan seksual dan kempen berterusan untuk warga sekolah prihatin dengan isu tersebut

 

 

             

 

6.0      KPI INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME

Output

Semua warga sekolah mendapatkan maklumat melalui aktiviti kesedaran henti buli dan gangguan seksual

Outcome

Murid -murid berani tampil membuat aduan jika dapat mengenal pasti kes buli mahu pun gangguan seksual yang berlaku di sekolah atau di asrama

 

 

 

7.0      PERUNTUKAN KEWANGAN

 

            Tiada penggunaan kewangan

 

 

8.0      AHLI JAWATANKUASA

          Pengerusi                : Puan Norlela Binti A Wahid 

                                          Pengetua

          Timbalan Pengerusi : Puan Sabidara Binti Mahmud

          Naib Pengerusi        :Puan Hamimah Bt Shamsuddin

                                            Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

                                         : Encik Zam Zam Bin Abdul Aziz

                                           Penolong Kanan Kokurikulum

          Setiausaha              : Puan Nurhaiza Binti Che Mat

          

      

 

          SENARAI TUGAS AJK KERJA

AJK Intervensi Ceramah

 

 

 

M. Ravinthiran a/l P Muthoo

 

Husmazurain Binti Che Hussein

Menyampaikan ceramah buli dan gangguan seksual kepada murid murid tingkatan 4

 

 

 

 

AJK Intervensi Ceramah

 

 

 

Norfaizah Binti Mohamad

 

Nurhaiza Binti Che Mat

 

Menyampaikan ceramah buli dan gangguan seksual kepada murid murid tingkatan 1 dan 3

 

 

 

AJK Poster

Loh Chin Ying 

Menyediakan dan menguruskan poster digital buli dan gangguan seksual untuk ditayangkan di tapak perhimpunan

AJK Dokumentasi

Nurhaiza Binti Che Mat

Menyediakan dokumentasi

 

 

 

9.0      STRATEGI PERLAKSANAAN

          9.1      URUSETIA

                     Unit Bimbingan Dan Kaunseling

                     Unit Disiplin

 

                                                             

          9.2      JADUAL PERLAKSANAAN

 

Tarikh

Intervensi

Sasaran

12 Januari 2024

Ceramah Kesedaran Henti Buli

 Semua murid Ting 4

15 Januari 2024

Ceramah Kesedaran Hindari Gangguan Seksual

Semua murid Ting 4

16 Januari 2024

Perhimpunan Rasmi:

Taklimat PK HEM mengenai Isu Buli

Semua warga sekolah

 

16 Januari 2024

Ceramah Kesedaran Henti Buli

Semua murid Ting 1

19 Januari 2024

Permainan Interakif Hindari Gangguan Seksual

Semua murid Ting 1

19 – 23 Januari 2024

Tayangan Poster Digital  Kempen Henti Buli Di Tapak Perhimpunan Oleh Ahli PRS

Semua warga sekolah

23 Januari 2024

Ceramah Hindari Buli Dan Gangguan Seksual

Semua murid Ting 3

24 Januari 2024

Isu Buli Dan Gangguan Seksual Dalam Kalangan Murid Asrama

60 murid yang tinggal di asrama

23 – 26 Januari

Tayangan Poster Digital  Kempen Hindari Gangguan Seksual Di Tapak Perhimpunan Oleh Ahli PRS

Semua warga sekolah

26 Januari 2024

Permainan Interaktif Isu Buli Dan Gangguan Seksual

Semua murid Ting 4

29 Januari 2024

Kuiz Online Hindari Buli Dan Gangguan Seksual

Semua murid ting 2

 

 

 

 

 

10.0    PENGURUSAN RISIKO

 

           

Risiko

 

Punca

Penyelesaian

Tanggungjawab

Masalah teknikal sewaktu ceramah

Masalah teknikal

 

Menyediakan LCD satu lagi

Setiausaha Program

 

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

           PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM

          Borang Pemantauan Program Oleh Penolong Kanan HEM

           

PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME

Borang Penilaian Program

 

 

12.0     PENUTUP

 

Diharapkan agar program ini berjaya direalisasikan untuk mencapai objektif menyebarkan sebanyak mungkin maklumat mengenai henti buli dan hindari gangguan seksual kepada warga sekolah khususnya murid sekolah untuk mencapai KPI tiada kes buli dan gangguan seksual berlaku sama ada di sekolah mahu pun di asrama.

 

 

 

 

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

 

 

 (NURHAIZA BINTI CHE MAT)

Guru Bimbingan & Kaunseling

SMK Seri Bintang Selatan

Tarikh :

(SABIDARA BINTI MAHMUD)

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

SMK Seri Bintang Selatan

Tarikh:
 

Telegram Channel