16 August 2015

Minit Mesyuarat UBK Kali Pertama 2015


Mesyuarat kedua around September dan hari ini tengok balik minit mesyuarat pertama

1.       PERUTUSAN PENGERUSI
1.1            Puan pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua AJK dan
mengalu-alukan kehadiran semua AJK
                                                                                                   Tindakan : Makluman

2.         PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1       Minit mesyuarat diterima dan disokong oleh Encik Che Mohamad Padali 
dengan pindaan.

3.         PERKARA BERBANGKIT
3.1        Perkara (4.4 pada minit 4.1.2.2) pada muka surat 4 : Pada tahun ini program 
             lepas PMR tidak dianjurkan oleh UBK lagi kerana PBS Tingkatan 3 berterusan 
             sehingga akhir sesi persekolahan 21 November 2014.
             Namun demikian pada bulan Oktober 2014, UBK diminta untuk meneruskan program 
             selepas peperiksaan bagi PT3 agar dapat menarik minat murid ke sekolah.
                                                                                                            Tindakan: Makluman

 3.2      Perkara (4.4 pada minit 4.1.4.1) pada muka surat 5 : Program mentor mantee           
           akan dimasukkan ke dalam takwim sekolah. Takwim rancangan tahunan UBK dan 
           program mentor mantee dimasukkan ke dalam buku panduan guru 2015 dan 
            dibentangkan dalam mesyuarat guru yang pertama pada 2015.
                                                                                                Tindakan: Makluman
                          
4.         PELAPORAN
4.1 Pengurusan Kaunseling
     4.1.1 Laporan Sesi Kaunseling

4.1.1.1 Laporan kaunseling individu seramai 457 murid  menerima perkhidmatan kaunseling 
dengan 172 murid kerana kes disiplin, 149 murid kerana kes psikososial, 58 orang kes 
akademik, 23 orang kes kerjaya dan 7 kes dadah/HIV dan rokok manakala 42 kes peribadi.
                                                                                                Tindakan: Makluman

4.1.1.2Laporan kaunseling kelompok menunjukkan seramai 1170 murid  menerima 
perkhidmatan kaunseling kelompok dengan 348 orang akademik, 135 orang psikososial,
 106 orang kerjaya, 572 orang kes disiplin, 9 orang dadah/HIV/AIDS  dan tiada lain-lain kes.
                                                                                                Tindakan : Makluman

4.1.1.3 Laporan sesi kaunseling individu menunjukkan 428  sesi kaunseling telah dijalankan 
dengan 167 sesi kaunseling disiplin, 137 sesi psikososial, 39 sesi akademik, 27 sesi kerjaya,
 20 sesi dadah/HIV, 4 sesi lain-lain dan 34 sesi peribadi
                                                                                                Tindakan: Makluman

4.1.1.4 Laporan sesi kaunseling kelompok menunjukkan 363 sesi kaunseling telah dijalankan 
dengan  89 sesi kaunseling akademik, 36 sesi psikososial, 89 sesi akademik, 20 sesi kerjaya,
 10  sesi dadah/HIV,                                                                   Tindakan: Makluman

4.1.1.5 AJK UBK telah menyertai pertandingan bilik kaunseling tercantik peringkat PPW Pudu
 dan telah memenangi anugerah gangsa.
                                                                                                Tindakan: Makluman   
   
4.1.1.6 Perkhidmatan UBK telah mengalami perekayasaan dan fokus tugas terhadap 4 bidang
 utama sahaja iaitu psikososial dan kesejahteraan mental, program kerjaya, peningkatan disiplin 
dan pemantapan sahsiah.
                                                                                                Tindakan: Makluman      


                4.2   Program Psikososial dan Kesejahteraan Mental                                      
4.2.1    Program Minda Sihat telah dijalankan kepada murid Ting 4. Pada tahun lepas, Klinik 
Kesihatan Cheras telah mengenal pasti pelajar yang memerlukan rujukan dari doktor perubatan
 dengan menghantar surat kepada murid  tersebut. Pada tahun ini, murid  akan diletakkan 
di bawah pengawasan guru kaunseling dan rujukan kepada klinik selepas dicadangkan 
namanya oleh guru kaunseling.
                                                                                      Tindakan: Semua guru kaunseling

4.2.2   Minggu Suaikenal tahun ini telah dijalankan dengan lancar dengan format slot 
ceramah keibu bapaan .
                                                                                                    Tindakan: Puan Rozinani

                 4.3      Program  Kerjaya
4.3       Psikometrik Ting 1 dan Ting 3 akan dijalankan seperti biasa berdasarkan arahan KPM.
             Pada tahun ini pengaliran murid ke kelas  elektif berdasarkan Inventori Minat Kerjaya 
             dan pencapaian  PT3
                                                                                    Tindakan: Encik Che Mohamad Padali

            4.4       Program Pembangunan Sahsiah
                        4.4.1    Program Pembangunan Sahsiah untuk murid bukan Islam akan                                                       dikendalikan oleh UBK sekali dalam sebulan pada Jumaat minggu                                                ketiga atau terakhir bulan tersebut.
                                                                                                Tindakan: Puan Nurhaiza Che Mat

                        4.4.2    Kem Kepimpinan akan menggabungkan pengawas sekolah, pengawas                                     pusat sumber dan AJK Koperasi pada tahun ini dan akan                                                                 dijalankan  secara bermalam di luar kawasan sekolah.
                                                                                    Tindakan: Encik Che Mohamad Padali

            4.5       Program Peningkatan Disiplin
                        4.5.1    Projek Zoom menangani masalah ponteng akan diperkenalkan oleh UBK                               iaitu mengenal pasti murid yang tidak hadir ke sekolah melalui program                       soal selidik, Hati Ke Hati, Zoom Kelas dan lawatan ke rumah. Inisiatif                           bulanan akan dianugerahkan kepada kelas yang mempunyai kehadiran                                  terbaik. Sijil penghargaan kepada guru kelas dan mentor kelas akan                                      diperkenalkan.
                                                                                    Tindakan: Puan Nurhaiza/Puan Raudzah

                        4.5.2    Sistem Operasi Lewat yang dikemaskini akan diperkenalkan berdasarkan                            kajian tindakan lewat UBK pada tahun lepas. Murid akan menerima surat                                               amaran pertama, kedua, ketiga dan digantung persekolahan berdasarkan                             bilangan hari lewat ke sekolah.
                                                                  Tindakan: Encik Che Mohamad Padali/ Puan Rozinani
                                                                                         
5.               Hal-Hal Lain
            5.1       Encik Jamil meminta agar borang penetapan target ditambah TOV
                        dan ETR. Semua guru mata pelajaran perlu memberikan kerjasama                                                                   dengan memberi markah kepada guru kelas
                                                                             Tindakan :  Encik Che Mohamad Padali

6.                Penutup
       Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang

Disediakan oleh,                                                                                

(Puan Nurhaiza Bt Che Mat)                                                  
Setiausaha                 
Unit Bimbingan Dan Kaunseling     

Tahniah Liza!
Merdeka ! Momentum again..
                            
 

Telegram Channel