9 August 2015

Tapak Pelaporan Perkhidmatan Kaunseling: LPBK 2015

                         
Mendapat email dari pegawai PPW Pudu untuk menyebarkan maklumat mengenai tapak pelaporan perkhidmatan kaunseling tahun 2015 dengan format yang baru bersesuaian dengan format buku rekod yang baru.

  • Antara yang menarik ialah column mengenai maklumat Bumiputera Sabah dan Sarawak. 
  • Fokus perkhidmatan pula fokus kepada 4 bidang utama. 
  • Maklumat kaunseling berfokus lebih kepada 4 bidang dengan info kes yang lebih terperinci
  • Disertakan juga pelaporan data untuk Minda Sihat dan DWEN.
Sila klik di sini : Key In Tapak Pelaporan Perkhidmatan Kaunseling: LPBK 2015

Happy weekend for
Happy tummy
Thank you colleague


Kaunseling berfokus dengan format baru pecahan kes yang lebih detail

Fokus kepada 4 bidang untuk bilangan sesi sahaja

Fokus kepada 4 bidang mengikut jantina dan kaum

 

Telegram Channel