26 December 2015

Pelan Strategik Sarana PIBK 2016


Template 1
  HUBUNGAN MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & INISIATIF

NAMA SEKOLAH         :           SMK CHERAS

ASPIRASI                    :           KOMUNIKASI BERKESAN DAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT


Matlamat Strategik / KRA
Memantapkan penyampaian maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kakitangan sekolah serta komuniti setempat.

Objektif
KPI
Sasaran Prestasi


TOV
2016
2017
2018
Inisiatif
Tanggungjawab
Meningkatkan keberkesanan  penyampaian maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kakitangan sekolah serta komuniti setempat melalui pelbagai medium. 
Kekerapan bilangan penyampaian maklumat kepada murid dan ibu bapa.


1
4
5
6
1.      Ceramah Keibubapaan.
2.      Ceramah kesihatan
PIBG, PIBK dan UBK
Peratus kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agong PIBG

20
23
24
25
Mesyuarat Agong PIBG
PIBG

Kekerapan bilangan taklimat disampaikan  kepada kakitangan sekolah.
10
12
14
16
1.     Diolog Prestasi Bulan dan Bicara Profesional setiap hari khamis.

Peratus ibu bapa yang hadir ke program-program sekolah.
25
30
35
55
2.     Gotong royong sekolah.
3.     Hari penetapan matlamat dan hari terbuka sekolah.
4.     Hari sukan tahunan sekolah.


Bilangan penyertaan bersama-sama dengan ahli komuniti
6
8
10
12
1.     Ceramah kesihatan remaja bersama LPPKN.
2.     Program akademik, kerjaya dan kepimpinan bersama kolej IPTS dan Yayasan Pendidikan Cheras.


  

Template 2  


  PELAN TINDAKAN


BIL
 PELAN TAKTIKAL
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH (MULA
AKHIR)
KOS
/SUMBER

KPI

SASARAN
PELAN KONTIGENSI / CATATAN
1
Hari Orientasi
Sekolah
AJK PIBG
Jan
Okt
PIBG
30% ibu bapa,
Ibu bapa
AJK PIBG
2
Mesyuarat Agung PIBG
Sekolah
Ibu Bapa
Mac

PIBG
23 %
Ibu bapa

AJK PIBG
3
Gotong Royong
Sekolah
Ibu Bapa
Jan

PIBG
30% ibu bapa, komuniti dan agensi swasta
Ibu Bapa

AJK PIBG
Komuniti

4
Hari Penetapan Target
Sekolah

Jan
Okt
PIBG
30% ibu bapa murid kelas peperiksaan yang hadir
Semua murid
UBK
5
Sambutan Tahun Baru Cina dan Program RIMUP
PIBG
Sekolah
Kominiti
Feb
Jun
PIBG
Sekolah
30% ibu bapa, komuniti dan agensi swasta
Murid dan ibubapa
UBK
AJK Kokurikulum
AJK RIMUP
6
Program akademik dan kerjaya bersama komuniti dan agensi luar
PIBG
Sekolah
Apr
Sep
PIBG
Sekolah
100% murid
Murid
UBK
7
Merentas Desa
Sekolah
PIBG
Jan
April
PIBG
Sekolah
30% ibu bapa, komuniti dan agensi swasta
Murid dan ibubapa
Ko Kurikulum
8.
Hari Sukan Tahunan Sekolah
Sekolah
PIBG
Apr

Sekolah
PIBG
30% ibu bapa, komuniti dan agensi swasta
Murid
ibubapa
Ko Kurikulum
9.
Karnival Sukan
PIBG
Sekolah (KOKO)
Okt

PIBG
Sekolah
30% ibu bapa, komuniti dan agensi swasta
Murid dan ibu bapa serta kakitangan sekolah
Ko Kurukulum
10
Dialog Prestasi Bulan dan PBB
Sekolah
Jan
Nov
Sekolah
100% guru
Guru dan kakitangan sekolah
Pengurusan sekolah
11
Hari Bertemu Pelanggan
Sekolah
Jun
Julai
Sekolah
30% ibu bapa hadir
Murid
Ibu bapa
Pengurusan sekolah
12
Merdeka Raya
Sekolah
PIBG
Komuniti
Julai

Sekolah
30% ibu bapa, komuniti dan agensi swasta
Murid
Ibu bapa
Komuniti
Pengurusan sekolah


Template 3
 PELAN OPERASI 1

Matlamat
Memantapkan peranan dan tangunggjawab ibu bapa
Strategi
Mengadakan hari orientasi murid tingkatan satu dan peralihan

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Hari Orientasi Murid Tingkatan satu dan Peralihan

OBJEKTIF OPERASI: Agar ibu bapa dan murid diberi pendedahan tentang persekolahan sekolah menengah .


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1.       
1.Mesyuarat Jawatankuasa
2.      Perlaksanaan program
AJK PIBG
Guru Kaunseling
Semua ibubapa murid ting. satu


2.PELAN OPERASI 2

Matlamat
Memantapkan penyampaian maklumat yang berkesan kepada murid,Ibu bapa, kakitangan dan kakitangan sekolah serta komuniti.

Strategi
Surat panggilan mesyuarat dan makluman

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Mesyuarat Agung PIBG

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Agar dapat meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat.
2.      Agar dapat berbincang secara telus dan bersemuka dengan ibu bapa.


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh untuk mesyuarat Agung
AJK PIBG

Semua ibubapa murid

2
Mengedarkan surat panggilan dan borang usul
Setiausaha PIBG
Semua ibu bapa dan guru

3
Mengadakan Mesyuarat Agung
AJK PIBG
Semua ibu bapa dan guru

4
Menubuhkan jawatankuasa baru PIBG
Ahli PIBG
Ahli PIBGPELAN OPERASI 3

Matlamat
Menjalinkan kerjasama bersama ibu bapa dan komuniti setempat untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan.

Strategi
Gotong-royang bersama murid mengikut badan-badan uniform, ibu bapa dan komuniti

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Gotong Royong

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Agar dapat membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah.
2.      Agar dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan bersepadu bersama ibu bapa dan komuniti

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh untuk aktiviti gotong royong
AJK PIBG/KSIB

Semua ibubapa, murid ,
komuniti

2
Mengedarkan surat
makluman
AJK KSIB/PIBG
Semua ibubapa, murid ,
komuniti

3
Mengadakan aktiviti gotong
royong di sekolah
AJK KSIB/PIBG
Semua ibubapa, murid ,
komuniti
PELAN OPERASI 4

Matlamat
Meningkatkan peratus kecemerlangan murid melalui kerjasama ibu bapa

Strategi
Menjemput dan mengalu-alukan kehadiran ibu bapa untuk perbincangan akademik dan penetapan matlamat

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Hari Penetapan Target

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Meningkatkan motivasi murid untuk belajar.
2.       Mewujudkan kerjasama yang baik dan bersepadu bersama ibu bapa dan komuniti


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh program
Guru kaunseling/ JK Peningkatan Akademik
Semua murid

2
Mengedarkan surat makluman dan jemputan
Setiausaha program
Jabatan

3
Mengadakan program di sekolah
AJK KSIB
Semua murid
PELAN OPERASI 5

Matlamat
Mewujudkan perpaduan yang utuh dan suasana yang harmoni antara pelbagai kaum

Strategi
Mengadakan majlis sambutan perayaan

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM : Program Sambutan Tahun Baru Cina


OBJEKTIF OPERASI:
1.      Perpaduan dapat dicapai melalui sambutan majlis ini
2.      Meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai perayaan pelbagai kaum
                                   

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh program
Guru Kaunseling/
JK Majlis Sambutan
Semua murid

2.
Mengadakan mesyuarat
Guru Kaunseling/
JK Majlis Sambutan


3
Mengadakan program disekolah

Guru-guru
AJK KSIB

Semua murid dan guru,ibu bapa dan komuniti

PELAN OPERASI 6

Matlamat
Meningkatkan motivasi murid untuk berjaya melalui kerjasama komuniti

Strategi
Lawatan untuk memberi pendedahan pembelajaran di pusat-pusat pengajian tinggi yang berhampiran

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program Akademik dan kerjaya bersama agensi luar

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Memberi pendedahan pembelajaran di pusat pengajian tinggi.
2.      Meningkatkan motivasi murid untuk berjaya di dalam peperiksaan.

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh lawatan ke pusat pengajian tinggi.
Guru Kaunseling
Murid terpilih

2
Menghantar surat kepada pusat pengajian tinggi yang terlibat.
Guru Kaunseling
Pusat pengajian tinggi

3
Mengedarkan surat makluman kepada murid dan ibu bapa
Guru Kaunseling

Murid terpilih

4
Mengadakan lawatan
Guru Kaunseling
Murid terpilihPELAN OPERASI 7

Matlamat
Melahirkan murid yang cemerlang di dalam bidang kokurikulum dan sukan melalui sokongan ibu bapa dan komuniti

Strategi
Merentas desa untuk mencungkil bakat dan semangat kesukanan murid

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Merentas Desa

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Melahirkan murid yang cemerlang di dalam bidang sukan
2.      Memberi peluang murid melibatkan diri dalam acara sukan

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat ahli jawatankuasa
AJK/PIBG/
KSIB
Semua murid

2
Menetapkan tarikh merentas desa
GPK Kokurikulum
GPK Kokurikulum

3
Mengedarkan surat makluman kepada murid dan ibu bapa
Setiausaha Kokurikulum
Semua murid dan ibu bapa

4
Mengadakan merentas desa
GPK Kokurikulum
GPK Kokurikulum
                                                                                                                                                                                            
PELAN OPERASI 8

Matlamat
Melahirkan murid yang cemerlang di dalam bidang kokurikulum dan sukan melalui sokongan ibu bapa dan komuniti
Strategi
 Mencungkil bakat dan semangat kesukanan dalam kalangan murid

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Sukan Tahunan Sekolah

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Mendidik semangat kesukanan yang tinggi dan semangat kerjasama
2.      Menyerlahkan bakat dan kebolehan murid
3.      Melatih jati diri dan disiplin yang tinggi


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
AJK/PIBG/PIBK
Semua murid
PIBK

2
Mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa
Setiausaha Kokurikulum
Murid,ibu bapa PIBK

3
Mengadakan Hari Sukan Tahunan
semua
Semua diatasPELAN OPERASI 9

Matlamat
Melahirkan murid yang cemerlang di dalam bidang kokurikulum dan sukan melalui sokongan ibu bapa dan komuniti
Strategi
 Mencungkil bakat dan semangat kesukanan dalam kalangan murid

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Karnival Sukan

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Mendidik semangat kesukanan yang tinggi dan semangat kerjasama
2.      Menyerlahkan bakat dan kebolehan murid
3.      Melatih jati diri dan disiplin yang tinggi


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
AJK/PIBG/PIBK
Semua murid
PIBK

2
Mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa
Setiausaha Kokurikulum
Murid,ibu bapa PIBK

3
Mengadakan Karnival sukan
semua
Semua diatas

PELAN OPERASI 10

Matlamat
Meningkatkan prestasi akademik, Kokurikulum dan sahsiah murid
Strategi
 Perbincangan telus, dan terus antara guru,ibu bapa dan murid

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Hari Terbuka Sekolah

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Mewujudkan kerjasama yang sepadu   pihak sekolah dan ibu bapa
2.      Meningkatkan prestasi akademik ,kokurikulum dan sahsiah murid


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
AJK/PIBG/PIBK
Semua murid
PIBK

2
Mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa
Setiausaha Kokurikulum
Murid,ibu bapa PIBK

3
Mengadakan Hari Terbuka Sekolah
semua
Semua diatas
PELAN OPERASI 11

Matlamat
Mewujudkan rasa sayang dan semangat patriotik dalam kalangan murid dan warga sekolah
Strategi
 Ceramah, pameran, pertandingan dan persembahan

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Merdekaya

OBJEKTIF OPERASI:
1.      Mendidik semangat patriotik dan cintakan negara
2.      Mewujudkan perpaduan pelbagai kaum
3.      Mejalinkan kerjasama yang erat dan bersepadu antara sekolah, ibu bapa dan PIBK


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
AJK/PIBG/PIBK
Semua guru, murid, ibu bapa
PIBK

2
Mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa
Setiausaha Kokurikulum
Murid,ibu bapa PIBK

3
Mengadakan Hari Program Merdekaraya
semua
Semua diatas

Star Wars for lunch
McD for hi tea
Happy weekend everyone


 
 

 

Telegram Channel