22 January 2016

Borang Penetapan Matlamat PT3 2016

Hari ini merupakan hari penetapan matlamat untuk murid PT3. Kami mengedarkan borang penetapan matlamat dengan TOV mereka di ting 2, ETR yg mereka target untuk PT3 bagi peperiksaan pusat dengan sasaran gred mereka sendiri. Bagi pentaksiran sekolah pula, mempunyai band untuk mereka target dgn skor 1 hingga 6. Mereka perlu membuat penetapan sasaran dengan bimbingan guru. Borang penetapan sasaran dikutip kembali dan dikumpulkan mengikut kelas untuk disimpan hingga ke Hari Terbuka sekolah di mana ibu bapa akan menandatangani borang tersebut.  Akhir sekali ikrar oleh murid diketuai oleh pelajar cemerlang ting 2 tahun 2015. Semoga anda semua berjaya menjadi insan yg cemerlang akademik dan sahsiah!

SURAT PENETAPAN TARGET PT3 TAHUN  2016

Rujukan           :Tingkatan ……….. Tahun 2016
Tarikh              :22 Januari 2016

Kepada:

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Cheras,

dan,

NamaGuru Kelas………………………………………

Tuan / Puan,

PENETAPAN TARGET PT3 TAHUN 2016

BIL
MATA PELAJARAN
PENTAKSIRAN PUSAT
(GRED)
PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND)
TOV
PPT
PP
ETR
TOV
ETR
1.
BAHASA MELAYU (L)


2.
BAHASA MELAYU (P)


3.
BAHASA INGGERIS (L)


4.
BAHASA INGGERIS (P)


5.
SEJARAH


6.
GEOGRAFI


7.
BAHASA ARAB / CINA


8.
PENDIDIKAN ISLAM


9.
MATEMATIK


10.
SAINS


11.
KEMAHIRAN HIDUP  1 / 2 / 3


12.
PENDIDIKAN SIVIK


13.
PENDIDIKAN SENI VISUAL / MUZIK


14.
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Bahawasanya saya ………………………………………………………………………………………………………………
dari tingkatan …………………. berjanji untuk mengulangkaji pelajaran dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Saya juga berjanji untuk memastikan saya berjaya dengan cemerlang serta memperoleh keputusan peperiksaan dalam PT3 tahun 2016 seperti target saya di sebelah.

Sekian, terimakasih.


Yang benar,

_________________________
(Nama murid:                     )
_________________________
(Nama ibubapa/penjaga:        )


_________________________
(Nama guru tingkatan:           )


Kajang - Kluang
Happy holiday Cherasian                                                                     

Telegram Channel