7 February 2016

Rancangan Tahunan UBK Mengikut PPPM 2016 SMK Puncak Alam

Salam semua!Lain sekolah lain caranya :) Rancangan Tahunan UBK Mengikut PPIM merujuk kepada kawan saya guru kaunseling dari sekolah lain yang bertanyakan panduan kepada saya bagaimana menghasilkan rancangan tahunan mengikut PPPM yang perlu juga dinyatakan dalam rancangan tahunan di sekolahnya.

Oleh kerana rancangan tahunan UBK yang saya buat, tidak ada PPPM yang dinyatakan dalam racangan tahunan memadai diletakkan dalam perancangan strategik UBK sahaja, dan dari perancangan strategik barulah membina Rancangan Tahunan yang lebih detail untuk minggu dan tarikh. Sila klik di sini rancangan-tahunan-ubk-smk-cheras-2016.

Dengan kebenaran dari Puan Harfanizah Harun saya share di sini Rancangan Tahunan UBK sekolahnya mengikut PPPM bagi sekolah -sekolah yang memerlukannya.

RANCANGAN TAHUNAN
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
SMK PUNCAK ALAM

BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN
Januari Hingga November
Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Menyediakan rekod agar lebih tersusun, teratur dan mengemaskini bahan untuk rujukan

Membantu mewujudkan keseimbangan dalam diri murid/klien yang ditimpa gangguan emosi.


Meningkatkan motivasi murid

Membudayakan amalan guru penyayang dalam warga sekolah

Menggalakkan murid hadir ke sekolah

Meningkatkan amalan gaya hidup sihat

Meningkatkan sahsiah dan disiplin murid

Pengurusan dan PentadbiranKaunseling / Bimbingan Individu

Kaunseling / Bimbingan Kelompok

Konsultasi Ibu Bapa / Guru / Agensi Kerajaan / NGO

Modul Kelas Ganti


Amalan Guru Penyayang


Program Mentor Mentee

Program Minda Sihat

Pembangunan Sahsiah & Disiplin Murid

Pembangunan Kerjaya Murid

Pelaporan DWEN
Murid BerfokusMurid Berfokus

Murid Berfokus

Semua Murid

Semua Murid


Semua Murid

Murid Berfokus

Semua Murid

Semua Murid
PK HEM
GBK
AJK PROGRAM
SEMUA GURU
GBK
PANITIA SIVIK KEWARGANEGARAAN


BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN
Januari
Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Mengetahui masalah yang dihadapi oleh murid untuk mengadakan program yang bersesuaian

Mengetahui masalah yang biasa dihadapi oleh murid
Kajian keperluan MuridData murid bermasalah


Tingkatan 1-6
GBK
AJK Program

Peningkatan disiplin diri
Memberi pendedahan tentang peraturan –peraturan sekolah dan cara mengatasi masalah disiplin sekolah
Taklimat Disiplin
Tingkatan 1-6
GBK
AJK Program

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat halatuju selepas PT3
Kemasukan murid ke SM Teknik/Kolej Vokasional/SBP/
MRSM dan lain-lain
Tingkatan 4&2
GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental
Penyesuaian diri murid dengan persekitaran sekolah menengah

Pengenalan pakej mata pelajaran

Meningkatkan jati diri murid baru
Program Orentasi

Rayuan Sekolah Semula
Tingkatan 1&4
Murid bersekolah semua

Pentadbir Sekolah, GKMP, Penyelaras Tingkatan, GBKGBK, Guru Disiplin, Guru Tingkatan, Guru Mata pelajaran


BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Februari
Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Meningkatkan kemahiran kepimpinan.

Mengurangkan masalah salah laku dan masalah social


Menerapkan nilai sayang dan hormat menghormati dalam kalangan murid, guru dan semua warga sekolah.

Kursus Kepimpinan


Kaunseling BerfokusPelancaran Guru Penyayang & Warga Emas


Program Mentor Mentee

MPP
PRS

Kumplan sasar/
Dirujuk

Tingkatan 1-6

GBK
AJK Program

GBKGBK
AJK Program

Peningkatan disiplin diri
Mengurangkan jumlah murid terlibat dengan kes disiplin
Sekolahku Kebanggaanku
Tingkatan 1-6
PK HEM, GBK, Guru Tingkatan, Guru Disiplin

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat halatuju selepas SPM


Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri murid
Kemasukan murid ke IPTA/IPTS/ILKA
dan lain-lain

Profil Kerjaya Murid
Tingkatan 5Tingkatan 1
GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental
Mengetahui teknik belajar yang berkesan dan dapat menjawab soalan dengan tenang.

Kemahiran Belajar Persediaan Menghadapi Peperiksaan
Tingkatan 1-6

GBKBULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Mac
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .
Pelaporan DWEN, Guru Penyayang, Mentor Mentee

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid

Mengurangkan masalah salah laku dan masalah social


Menerapkan nilai sayang dan hormat menghormati dalam kalangan murid, guru dan semua warga sekolah.

Kaunseling Berfokus Cabutan bertuah bagi hari lahir sekolah penyayang


Program Mentor Mentee

Kumplan sasar/
Dirujuk

Semua murid yang lahir bulan mac

GBKGBK
PRS

Peningkatan disiplin diri
Meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah
Jom Ke Sekolah
Tingkatan 1-6
PK HEM, GBK, Guru Tingkatan, Guru Disiplin

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat halatuju selepas STPM


Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri murid
Kemasukan murid ke IPTA/IPTS/ILKA
dan lain-lain

Profil Kerjaya Murid
Tingkatan 6Tingkatan 1
GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental
Mengenalpasti murid yang menghadapi masalah pengurusan tekanan
Soal selidik minda sihat
Tingkatan 1,2,4GBK
AJK ProgramBULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

April
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .
Pelaporan DWEN, Guru Penyayang, Mentor Mentee

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Mengurangkan masalah salah laku dan masalah social


Menerapkan nilai sayang dan hormat menghormati dalam kalangan murid, guru dan semua warga sekolah.
Meningkatkan sahsiah dan jati diri murid
Kaunseling Berfokus Cabutan bertuah bagi hari lahir sekolah penyayang


Program Mentor Mentee

Program PSDM (Anti buli/ponteng/ kesopanan
Kumplan sasar/
Dirujuk

Semua murid yang lahir bulan April
Murid yang dirujukGBKGBK
PRSGBK
Guru Kelas

GBK


Peningkatan disiplin diri
Mengenalpasti pontensi dan mendedahkan cara mengilapnya
“Siapakah Aku”
Murid bekeperluan Tinggi
PK HEM, GBK, Guru Tingkatan, Guru Disiplin, PIBG, PDRM

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat halatuju selepas STPM


Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri murid
Pameran Kerjaya,
Ceramah kerjaya,
Ujian Minat Kerjaya

Pentaksiran Psikometrik
Tingkatan
1-6Tingkatan 1
PIBG,GBK ,
AJK Program

Psikososial dan kesejahteraan mental
Mengenalpasti murid yang menghadapi masalah pengurusan tekanan

Memupuk cara hidup sihat dalam kalangan murid dengan menghindari perkara-perkara negative seperti dadah, rokok dan gejala social.

Motivasi Kecemerlanngan


Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah
Tingkatan
1-6GBK
AJK Program

BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Mei
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .

Menghantar data ke PPD

Penghantaran laporan PSDM (Ujian Pra)

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Sebagai tanda penghargaan kepada murid

Anugerah Sahsiah Mithali mengikut tingkatan

Dialog prestasi (pelaporan perkhidmatan bimbingan & kaunseling)

Tingkatan
 1-6

PK HEM, GBK,Guru kelas


Peningkatan disiplin diri
Mengenalpasti masalah murid yang ponteng tegar
Jom Ke sekolah
(soal selidik/lawatan ke rumah)
Tingkatan 1-6
GBK

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat halatuju selepas STPM

Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri murid
Lawatan ilmiah


Eprofil kerjaya
Tingkatan
4-6

Tingkatan 1
GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental
Mengetahui apa yang patut dibuat pada saat-saat akhir


Mengetahui cara menguruskan stress
Motivasi menghadapi peperksaan

Pengurusan Stres

Tingkatan
1-6GBK
AJK Program


BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Jun
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .
Pelaporan DWEN, Guru Penyayang, Mentor Mentee, Minda Sihat

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Menghindari pergaulan bebas
Program Dari Mata Jatuh ke Hati
Tingkatan 1-6


GBK

Peningkatan disiplin diri
Meningkatkan tanggungjawab murid terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara.
Program PSDM
Tingkatan 1-6
GBK

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat mengenai jenis kerjaya dan pilihan program pengajian

Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri murid
Ceramah hala tuju kerjaya


IMK/eprofil kerjaya
Tingkatan
3-6


Tingkatan 1
GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental
Mengetahui tret personaliti
Inventori tret personality

Modul kelas ganti
Tingkatan
1-6GBK
BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Julai
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .

Membuat laporan setiap aktiviti yang diadakan

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Menyedarkan murid tentang kepentingan sahsiah terpuji dan kejayaan dalam bidang akademik bagi menjamin kejayaan dalam kehidupan pada masa akan datang.

Program teratai layu di tasik madu
Murid yang dirujuk
PK HEM, GBK,Guru kelas


Peningkatan disiplin diri
Melahirkan rasa cinta kepada sekolah
Sekolahku syurgaku
Tingkatan
 1-6
GBK

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat terkini mengenai peluang kerjaya
Taklimat /ceramah/bimbingan kerjaya
Tingkatan
3,5,6


GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental
Meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah  dan motivasi diri.

Meningkatkan motivasi dan persediaan EQ murid
Program MotivasiPecutan terakhir
Tingkatan
1,2,4


Tingkatan 3GBK
AJK ProgramBULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Ogos
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .

Membuat laporan setiap aktiviti yang diadakan

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Meningkatkan motivasi dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri

Sentuhan Gemilang
Tingkatan 1-6
GBK


Peningkatan disiplin diri
Memberi kesedaran kepada murid kepentingan hadir ke sekolah
Jom Ke Sekolah
Murid Lewat/
ponteng sekolah/
kelas
GBK

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat mengenai peluang melanjutkan pelajaran

Memberi pendedahan cara menulis resume dan menghadiri temuduga
Taklimat tawaran pinjaman & biasiswa

Penulisan Resume
Kemahiran Temuduga
Calon SPM dan STPM


GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental

Meningkatkan motivasi dan persediaan EQ murid

Pecutan terakhir

Tingkatan 5&6
GBK
BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

September
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .

Membuat laporan setiap aktiviti yang diadakan

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Mendidik murid agar menghargai warga emas

Lawatan ke rumah orang tua/anak yatim
Tingkatan 1-6
GBK


Peningkatan disiplin diri
Meningkatkan disiplin murid
“student perpect”
Murid Lewat/
ponteng sekolah/
kelas
GBK

Pendidikan kerjaya murid
Mendapatkan diskripsi yang jelas mengenai diri individu
Pentaksiran Psikometrik
Tingkatan 3


GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental

Mendapatkan restu daripada guru-guru agar dapat menjalani peperikasaan dengan tenang

Majlis Restu Ilmu

Tingkatan 3
GBK
BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Oktober
Pengurusan
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Memastikan pelaporan setiap program dikemaskini dan direkodkan .

Membuat laporan setiap aktiviti yang diadakan

GBK

Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
Dapat memanafaatkan masa cuti dengan aktiviti yang seronok dan tidak membuang masa
Program sweet holiday
Tingkatan1,2,4
GBK


Peningkatan disiplin diri
Memberi kesedaran kepada murid kepentingan hadir ke sekolah
Jom Ke Sekolah
Tingkatan
1-6
GBK

Pendidikan kerjaya murid
Memberi maklumat mengenai cara permohonan dan kelayakan
Taklimat SBP/MRSM/KV
Tingkatan 3


GBK

Psikososial dan kesejahteraan mental

Mendapatkan restu daripada guru-guru agar dapat menjalani peperikasaan dengan tenang

Memantapkan dan meningkatakan  persediaan EQ murid menghadapi peperiksaan


Majlis Restu IlmuPengurusan Emosi
Ceramah kesejahteraan Mental

Tingkatan 5Tingkatan
1-6

GBKBULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

November
Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Meningkatkan pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Menganalisis keberkesanan dan keperluan program

Merancang perlaksanaan program tahunan

Mengemaskini fail dan laporan perkhidmatan


Menyediakan Laporan Penilaian Program

Kajian Keperluan Perkhidmatan

Perancangan tahunan

Perancangan strategic

Pelan Taktikal

Pelan Operasi

Takwim
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
GBK

Peningkatan disiplin diri
Pendidikan kerjaya murid
Psikososial dan kesejahteraan mental

BULAN
BIDANG
PPPM
OBJEKTIF
PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
PERSONALIA
STATUS PELAKSANAAN

Disember
Pembangunan dan perkembangan sahsiah murid
ANJAKAN 3
ANJAKAN 7
ANJAKAN 10

Aspirasi Sistem Perpaduan Kecekapan

Aspirasi Murid
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika Kerohanian
Identity Nasional
Penyesuaian diri murid dengan persekitaran sekolah menengah

Perancangan Program Orentasi

Pendaftaran / Taklimat Murid Baru
Murid yang baharu mendaftar bagi tahun hadapan
GBK

Peningkatan disiplin diri
Pendidikan kerjaya murid
Psikososial dan kesejahteraan mental

Bermula perang mercun di sana sini 
Kejirananku yang multiculture..huhuhu
Selamat makan besar to all my Chinese friends !

 

Telegram Channel