6 April 2017

Bengkel Pemurnian Garis Panduan Mengurang Gejala Keciciran Murid


Cerita semalam sekolah saya terlibat dalam pemurnian garis panduan menangani masalah murid keciciran oleh pihak KPM iaitu EPRD dan PADU. KPM dalam proses memurnikan garis panduan untuk membantu sekolah di Malaysia menangani masalah keciciran murid. Inisiatif KPM agar akses pendidikan wajib murid selama 11 tahun dari sekolah rendah hingga menengah atas meningkat menjelang 2020. Ini bermakna intervensi harus dijalankan untuk meminimakan murid keciciran sekolah. 

Istilah murid keciciran oleh KPM ialah


 Maklumlah sekolah saya antara 10 sekolah yg mempunyai kehadiran murid yg rendah berbanding sekolah lain di Zon Pudu. Maka saya hadir ke bengkel ini bersama PK HEM saya, namun dgn adanya intervensi program Zoom In Meningkatkan Kehadiran Murid Ke Sekolah pada tahun 2015, sekolah saya berjaya meningkatkan kehadiran murid ke sekolah terutama pada bulan pdp dijalankan. 
Satu lagi intervensi yg dijalankan ialah SPOT The Butterfly pada tahun 2016 menangani masalah murid kes rayuan semula. Saya membentangkan kedua dua intervensi yg telah saya jalankan di sekolah untuk membantu pihak sekolah menangani masalah ketidakhadiran murid ke sekolah dan mengurangkan keciciran murid.


My childhood 
Home sweet home
Taman Bukit Cheras;( 

Telegram Channel