4 February 2018

Minit Mesyuarat Unit Bimbingan Kaunseling Kali Pertama 2018


Abaikan format minit mesyuarat yang dah lari apabila masuk blog. Yang penting isinya huhuhuhu.MINIT MESYUARAT 
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KALI PERTAMA 2018
                                                                 SMK CHERAS              

Tarikh              : 16  Januari 2018
Masa               : 2.00 petang
Tempat            : Bilik Mesyuarat
Pengerusi        : Puan Kamariah Bt Abu :Pengetua SMK Cheras
Kehadiran        :
1)    Cik Lee Swee Ching                                        Pen. Kanan Tadbir & Kurikulum
2)    Pn Nor Azlinda Bt Hasmunih                           Pen. Kanan Hal Ehwal Murid
3)    Puan Maznah Musa                                         Pen. Kanan Kokurikulum
4)    En. Raheman Bin Ahmad                                Penolong Kanan Petang
5)    Pn Nafsah Bt Mohd Shah                                Setiausaha HEM
6)    Pn Nur  Asyikin Ho Bt Abdullah                       Guru Kanan Teknik & Vokasional
7)    Pn Jasmail a/p Mewa Singh                            Guru Kanan Sains & Matematik
8)    Pn Noor Alamiyah Bt Zakaria                          Guru Kanan Bahasa
9)    En Mohd Hasbi Bin Ramli                                Guru Kanan Kemanusiaan
10) Pn Nurhaiza Bt Che Mat                                  Guru Kaunseling
11) Pn Rozinani Awang                                          Guru Kaunseling
12) Pn Raudzah Bt A. Rahman                              Guru Kaunseling
13) Pn Faiza Mamat                                               Penyelaras Tingkatan 1
14) Pn Murniyati Bt Masari                                     Penyelaras Tingkatan 2
15) Pn Salina Bt Mohd Isa                                      Penyelaras Tingkatan 3
16) Pn Roszita Bt Md Toff@ Zulkefli                     Penyelaras Tingkatan 4
17) Pn Farah Hanum Bt Ramly                             Penyelaras Tingkatan 5
18) En Mohd Noor B Mat Deris                              Ketua Guru Disiplin Pagi
           
Guru Tidak Hadir:
1)      Pn Ratna Dewi a/p Gopalakrishna                 Setiausaha Lembaga Pengawas


Urus Setia       : Puan Nurhaiza Bt Che Mat


1.            PERUTUSAN PENGERUSI
1.1          Puan pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua AJK dan mengalu-alukan kehadiran semua AJK
                                                                        Tindakan : Makluman
2.         PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1       Minit mesyuarat diterima dan disokong oleh Pn Rozinani Bt Awang tanpa pindaan.

3.         PERKARA BERBANGKIT
            3.1       Perkara (4.1 pada minit 4.1.1) pada muka surat 2 : Antara                                       penambahbaikan yang akan dijalankan pada tahun ini:  Puan                           Nurhaiza memaklumkan telah memaklumkan kepada semua                                     murid dan warga guru di tapak perhimpunan
            3.2       Perkara (4.2 pada minit 4.2.1) pada muka surat 3 : Pengetua                                  mencadangkan agar Program Selepas PT3 dirancang oleh penyelaras                    tingkatan tiga dengan berkesan dan lebih awal agar kehadiran murid              tingkatan tiga tidak menurun dengan teruk: Puan Salina telah                                  merancang Program Selepas PT3.
            3.3       Perkara (4.3 pada minit 4.2.3) pada muka surat 3 :Operasi lewat yang                   disarankan kepada unit disiplin untuk menyediakan data dan                               dokumentasi yang lengkap untuk bertanding dalam Amalan Terbaik                      Disiplin tahun 2017 tidak dijalankan.  Encik Mohd Noor memaklumkan                   Unit Bimbingan Dan Kaunseling telah bertanding atas Amalan Terbaik               Disiplin di bawah tajuk SPOT SUIT Murid “Kehadiran Murid Ke Sekolah”                       kerana impak yang lebih tinggi.                                             
                                                                                                Tindakan: Makluman             
                       


                                                                                                   
4.         PELAPORAN
4.1 Projek Zoom In Meningkatkan Kehadiran Murid
            4.1.1          Puan Nurhaiza memaklumkan bahawa program Zoom In                            diteruskan namun tiada KPI kelas mengikut kategori kelas                          kerana sekolah tidak   mengamalkan lagi pengairan kelas.   
                              Program Zoom In tahun 2017 berjaya meningkatkan peratus                      kehadiran murid ke sekolah berbanding tahun 2016 namun                      masih tidak mencapai 90% kehadiran murid ke sekolah.
                                                                                          Tindakan: Makluman
            4.1.2          Murid kehadiran penuh dan kelas kehadiran terbaik iaitu 1                           Imtiyaz pada tahun 2017 telah dibawa melawat ke Wetland,              Putrajaya secara percuma dan menikmati makanan percuma.  
                                                                                          Tindakan; Makluman
            4.1.3          Murid tingkatan 5 yang hadir penuh akan diberikan ganjaran                       sewaktu mengambil keputusan SPM 2017. Manakala murid dari                         tingkatan lain akan menerima sijil penghargaan dan hadiah di                      tapak perhimpunan minggu hadapan.
                                                                                          Tindakan: Puan Nurhaiza
            4.1.4          Kajian Impak Program Zoom In telah dihantar dalam bentuk                        artikel jurnal kepada Bahagian Psikologi Kaunseling KPM dan                       terpilih untuk diterbitkan pada edisi ke 8/2017 Jurnal Bahagian                Psikologi Kaunseling KPM.
                                                                                          Tindakan : Makluman
                                                                                                                 
             4.2      Program Guru Penyayang
                        4.2.1    Indeks kendiri murid untuk Amalan Guru Penyayang meningkat                             sebanyak 90% pada tahun 2017. Terima kasih diucapkan                                            kepada guru-guru yang telah memberikan kerjasama dalam                                   program Guru Penyayang
                                                                                                Tindakan: Makluman 
            4.4       Program Sarana dan KSIB
                        4.4.1    KPI Kehadiran Ibu Bapa Dalam 6 Aktiviti Utama iaitu KPI                                        Wilayah Persekutuan KL adalah 75% dan sekolah mencapai                                     84.45%. Penglibatan Ibu Bapa pada tahun 2017  berjaya                                        mengatasi KPI WPKL.
                                                                                    Tindakan : Makluman
                        4.4.2    Puan Rozinani memaklumkan  pengurangan satu aktiviti utama                              keterlibatan dari ibu bapa untuk program sekolah iaitu                                          penetapan target tidak lagi menjadi KPI Sarana Sekolah.
                                                                                    Tindakan: Makluman
           
            4.5       Program Minda Sihat
                        4.5.1    Pada tahun ini, format saringan murid berbeza iaitu 20% murid                               dari setiap tingkatan perlu menjalani saringan Minda Sihat.
                                                                                    Tindakan: Puan Nurhaiza Che Mat
          4.6      Projek Inovasi
                    4.6.1        Pada tahun lepas, UBK menerima Anugerah Perak Inovasi Modul Peringkat Kebangsaan dan Johan Amalan Terbaik Kaunseling WPKL 2017 dan keenam peringkat kebangsaan 2017
                                                                                                        Tindakan: Makluman
                       4.6.2     Tahun ini akan bertanding untuk pertandingan modul menangani murid bermasalah disiplin pula bagi Pertandingan Inovasi Kaunseling
                                                                               Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat
                       4.6.3      Pengetua meminta salinan jejak SPM disimpan untuk mengkategorikan murid berjaya yang boleh memohon untuk sumbangan kepada sekolah dan juga mengenalpasti ikon sekolah. Pengetua meminta mengenal pasti alumni berjaya untuk di tampal di papan kenyataan bagi meningkatkan aura positif sekolah
                                                                                    Tindakan: Puan Rozinani Awang

         4.7         Bimbingan Kerjaya
                       4.7.1      Setiap kelas akan mengikuti lawatan kerjaya secara berperingkat mulai Januari hingga Julai 2018. Lawatan ke Institut Pengajian Tinggi Swasta akan diatur dari Januari hingga Julai mengikut kelas –kelas tingkatan lima.
                                                                        Tindakan: Pn Rozinani Bt Awang

                       4.7.2      Intervensi psikometrik perlu dijalankan selepas pentaksiran psikometrik. Psikometrik murid melibatkan semua tingkatan dari tingkatan satu hingga tingkatan lima menggunakan e-psikometrik.
                                                                        Tindakan: Pn Raudzah Bt A. Rahman
                       
        4.8                       Operasi Lewat
                                    4.8.1       Pengetua  meminta pemantauan berterusan untuk kes                                murid lewat.
                                                                                                               Tindakan: Makluman
                                    4.8.2       Kes bagi murid lewat kerana dihantar oleh ibu bapa akan                             diberikan surat makluman kepada ibu bapa manakala murid               lewat kerana sikap sendiri akan dipantau untuk kes disiplin.
                                                                                       Tindakan: En Mohd Noor Bin Mat Deris

                       4.9                        Hal – Hal Lain
                                 4.9.1          Fokus Unit Bimbingan Dan Kaunseling pada tahun 2018 ialah                                 kesihatan mental remaja.
                                                                                       Tindakan: Pn Nurhaiza Bt Che Mat
                                4.9.2           Puan Nurhaiza memaklumkan bahawa jadual waktu guru                                       kaunseling telah ditampal di semua kelas dan diharapkan guru                               penyedia relief akur dengan jadual waktu guru kaunseling dan                                tidak memberikan waktu relief sewaktu guru kaunseling                                   mengadakan temujanji sesi kaunseling dengan murid mengikut                               jadual waktu tersebut.
                                                                                Tindakan: Puan Nor Asyikin Ho Bt Abdullah


5.             Penutup
            Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.45 petang

Disediakan oleh,                                                                                

(Puan Nurhaiza Bt Che Mat)                                                 
Setiausaha                 Happy weekend 
 

Telegram Channel