20 March 2018

Kertas Kerja Intervensi Minda Sihat Dengan Kerjasama Klinik Kesihatan Cheras 2018


KERTAS KERJA
INTERVENSI  MINDA SIHAT
MELALUI BENGKEL MINDA SIHAT 2018
1.0             PENGENALAN

 Program Minda Sihat merupakan aktiviti  di bawah bidang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk psikososial dan kesejahteraan mental. Saringan DASS merupakan aktiviti wajib setiap tahun bagi semua murid  tingkatan 4. Namun pada tahun ini, saringan DASS dijalankan kepada murid –murid secara rawak antara tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk menentukan tahap stres,kebimbangan dan kemurungan murid. Hasil dari saringan DASS , maka pelbagai intervensi akan dijalankan kepada murid yang mendapat ujian DASS yang tidak normal. Intervensi berupa intervensi umum dan khusus. Intervensi umum dijalankan dari awal tahun, promosi kesihatan mental melalui laluan Minda Sihat dan urutan Minda Sihat. Setelah intervensi umum dijalankan oleh guru kaunseling, maka intervensi khusus dijalankan bersama kerjasama staf Klinik Kesihatan Cheras. Selang beberapa bulan, saringan kedua akan dijalankan. Hasil dari saringan kedua, diharapkan agar murid memperolehi skor normal bagi Ujian DASS kedua. Bagi mencapai objektif mengurangkan masalah stres, kerisauan dan kemurungan yang tidak normal, maka antara intervensi yang dijalankan ialah Bengkel Minda Sihat. Bengkel Minda Sihat dirangka aktiviti dan intervensi hasil kerjasama antara guru kaunseling SMK Cheras dan pegawai perubatan Klinik Kesihatan Cheras.

2.0     MATLAMAT
          Meningkatkan kesedaran murid mengenai penjagaan kesihatan mental

3.0     TARIKH/MASA DAN TEMPAT
         
          Tarikh           : 3 APRIL 2018
          Masa            : 9.00pagi – 1.10 tengahari
          Tempat         : Dewan SMK Cheras

4.0     SASARAN
          80 murid dari tingkatan 3 hingga 5


          5.0           OBJEKTIF

               1)    Mengenal pasti tahap stress, keresahan dan kemurungan melalui saringan       kesihatan mental.
               2)    Memperkasa murid menangani stress cabaran kehidupan sehari-hari melalui          kemahiran daya tindak ( coping skills)
               3)    Mengurangkan tahap stress dalam kalangan murid dan melaksanakan           intervensi stress.6.0     KPI (INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME)


Output

100% peserta mengetahui cara menguruskan kesihatan mental dan emosi dengan berkesan
Outcome
Pengurusan kesihatan mental yang lebih baik dengan Ujian DASS yang normal dan Ujian Daya Gaya Tindak yang baik pada saringan 3


7.0     IMPLIKASI KEWANGAN

SUMBER KEWANGAN
         
BIL
PERKARA
SUMBER
BUTIRAN
JUMLAH
1
Jamuan makan penceramah dan fasilitator
PCG Kaunseling
RM 10 x 10 orang
RM 100.00
2
Hamper pertandingan pembentangan
PCG Kaunseling
RM 50  x 2 = RM 100
RM 25 x  6 = RM 150
RM 250.00


          ANGGARAN PERBELANJAAN
         
BIL
PERKARA
BUTIRAN
JUMLAH
1
Jamuan makan penceramah dan fasilitator
RM 10 x 10 orang
RM 100.00
2
Hamper pertandingan pembentangan
RM 50  x 2 = RM 100
RM 25 x  6 = RM 150
RM 250.00
          8.0     JAWATANKUASA PROGRAM

Pengerusi                            :         Puan Kamariah bt Abu
Timbalan Pengerusi            :         Puan Norhaslinda Bt Hasmunih
Penyelaras                           :         Puan Nurhaiza bt Che Mat
AJK  Makanan & Hadiah      :         Puan Rozinani bt Awang
AJK  Modul & Dokumentasi  :        Puan Nurhaiza Bt Che Mat


9.0     STRATEGI PERLAKSANAAN

9.1     URUS SETIA/PENCERAMAH

          1) Unit Bimbingan Dan Kaunseling

          2) Pegawai perubatan Klinik Kesihatan Cheras9.2     JADUAL PERLAKSANAAN PROGRAM


7.30 pagi
Pendaftaran
8.00 pagi
Sesi bimbingan Ujian DASS Dan Ujian Daya Gaya Tindak
9.00 pagi
Aktiviti Brain Gym Oleh Fisioterapi
9.15 pagi
Ceramah Menangani Stres Slot IDEAL oleh Dr Nazeerah Halil
10.00 pagi
Rehat
10.30 pagi
Pembahagian Kumpulan/ Perbincangan Dan Pembentangan Penyelesaian Masalah Menerusi IDEAL
11.30 pagi
Kemahiran Teknik Relaksasi oleh Fisioterapi
Muscle Relaxation
Imaginary Relaxation

12.30 tgh hari
Penyampaian Cenderamata
Sesi fotografi
1.00 tengah hari
Bersurai

          
  
10.0    PENGURUSAN RISIKO

Risiko

Punca
Penyelesaian
Tanggungjawab
Kemalangan


Kecuaian murid
Hantar ke klinik berhampiran
Guru bertugas
11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

          a) Pemantauan Perlaksanaan Program/ Aktiviti

                    1) Borang Penilaian Peserta
                    2) Borang Maklum Balas AJK


          b) Pemantauan Pencapaian Outcome

                    1) Ujian DASS Dan Ujian Daya Gaya Tindak Saringan 2 Dan 3
                   12.0     PENUTUP
Diharapkan dengan adanya program Minda Sihat ini, pihak sekolah dapat membudayakan amalan Minda Sihat ini dalam kalangan warga sekolah dan tidak terhad kepada tenaga guru kaunseling sahaja dalam membudayakan amalan teknik relaksasi dan teknik mengurangkan stress dalam kalangan murid sekolah masing-masing. Ini kerana guru kaunseling dapat menfokuskan kepada intervensi sesi kaunseling bagi menangani masalah stres yang teruk dan sangat teruk manakala para pelajar yang lain dapat ditanamkan amalan Minda Sihat ini setiap masa dalam pengajaran dan pembelajaran guru mata pelajaran agar pelajar sentiasa bersedia dalam pengurusan stres mereka dalam kehidupan seharian. Ini kerana sekolah merupakan institusi yang berpotensi untuk menggalakkan perkembangan psikososial yang sihat dan kesihatan mental yang baik. Dengan cara ini dapat membantu sekolah menangani gangguan perasaan dan kecelaruan minda dan kemurungan dalam kalangan murid


Disediakan oleh,                         
                                       
( Nurhaiza Bt Che Mat)                                                       
Guru Kaunseling                                                                          

Ulasan:


Diluluskan/Tidak diluluskan,

(Kamariah Bt Abu)
Pengetua
SMK Cheras


Mengeteh..
Roti nan vs roti tisu vs tose
Haha bonding with the kids

4 comments

Tһіs site waѕ... һow dߋ yօu say it? Relevant!!
Ϝinally I haѵe found somethіng whicһ helped me.
Kudos!

Benefitial. Thanks. May I know the procedure to invite penceramah from Klinik Kesihatan? Many thanks.

Hello Kasdna
Procedure
1) identify the nearest Klinik Kesihatan from your school.
2) Contact the person in charge for Unit Kesihatan Remaja and discuss what do you need
3) Invitation letter after discuss what they can provide based on your request and date.

Hey there! Would you mind if I share your blig with my facebook group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers

 

Telegram Channel