23 October 2018

Kertas Kerja Ganjaran Lawatan: Peratus Kehadiran Kelas Dan Murid Terbaik Ting 5 2018
Bawa student 5 Beta dan murid kehadiran penuh ke Pusat Sains bersama Cikgu Afiqah selaku guru kelas 5 Beta. Riang ria murid ting 5 ini escaped sejejap dari alam sekolah. Cikgunya pun excited juga :)
KERTAS KERJA
GANJARAN ZOOM IN KEHADIRAN

MURID TINGKATAN 5 HADIR PENUH
DAN KELAS TERBAIK KEHADIRAN TINGKATAN 5


1.0       PENGENALAN
            Program Zoom In Kelas meningkatkan motivasi murid untuk hadir ke sekolah      dengan peratus kehadiran kelas terbaik mencapai 95%. Oleh itu ganjaran bagi         kelas ini adalah lawatan seperti yang dijanjikan pada awal tahun. Kelas tersebut        iaitu  5 Beta  merupakan kelas yang teramai murid mempunyai kehadiran terbaik       ke sekolah, sekaligus melayakkan menerima anugerah kelas terbaik bagi    peratus kehadiran murid ke sekolah dengan ganjaran lawatan sebagai     motivasi kepada kelas yang lain. Selain daripada itu,      murid – murid kehadiran    penuh tingkatan lima juga diberikan penganugerahan    sijil kehadiran penuh dan ganjaran lawatan.

2.0       MATLAMAT
            Meningkatkan motivasi murid untuk kehadiran penuh ke sekolah

3.0       TARIKH/MASA/TEMPAT
            23 Oktober 2018 (Selasa)
            Pusat Sains Negara

4.0       SASARAN
            5 Beta dan 20 murid Tingkatan 5 yang hadir penuh ke sekolah

5.0       OBJEKTIF
1)         Murid dapat mempelajari melalui pengalaman sebenar dengan lawatan
2)         Murid dapat menjalankan tugasan di tempat lawatan melalui sesi temubual          dan menjalankan penyelidikan di tempat sebenar.
3)         Murid memperolehi ganjaran lawatan sebagai penghargaan hadir penuh             ke        sekolah dan     menjadi motivasi untuk murid lain di sekolah
6.0       KPI INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME
Output
100% murid kehadiran penuh diberikan ganjaran
Kelas kehadiran terbaik Tingkatan 5 2018 diberikan ganjaran

Outcome
Peningkatan murid yang hadir penuh bagi tahun 2019


7.0       SUMBER KEWANGAN
            Pendapatan
            PIBG               :                                               = RM    790
            Jumlah           :                                               = RM    790

            Anggaran Perbelanjaan  
            Pengangkutan :  RM 350 x 1 bas              = RM   350   
            Makanan           : RM  7  x 44 orang           =  RM    308
            Tiket masuk       : RM  3  x 44 orang           =  RM    132
            Jumlah                :                                           = RM    790

8.0       AHLI JAWATANKUASA
            Pengerusi : Puan Kamariah Bt Abu
                                Pengetua
            Naib Pengerusi : Puan Nor Azlinda Bt Hasmunih
                                          Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
            Setiausaha      : Puan Nurhaiza Bt Che Mat
            AJK Pengangkutan: Puan Raudzah Bt Ab Rahman
                       
9.0       STRATEGI PERLAKSANAAN
            9.1       URUSETIA/ PENCERAMAH
                        Unit Bimbingan Dan Kaunseling
                                                                       
            9.2       JADUAL PERLAKSANAAN
            8.00 pagi        : Bertolak ke Pusat Sains Negara
            9.00 pagi        : Dijangka tiba di Pusat Sains Negara
            9.10 pagi        : Aktiviti Di Pusat Sains Negara
            12.30 tgh hari : Bertolak balik ke sekolah
            1.30 petang   : Tiba di sekolah

10.0    PENGURUSAN RISIKO
Risiko
Punca
Penyelesaian
Tanggungjawab
Kemalangan
Kecuaian
Dihantar ke klinik
Guru rombongan

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN
            PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM
            -Berdasarkan pengesahan kehadiran murid mengikut lawatan
            PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME
            -Berdasarkan APDM tahun 2018

8.0       PENUTUP
            Diharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang             diharapkan.

            Disediakan oleh,                                                                              Diluluskan oleh,
            (Nurhaiza Bt Che Mat)                                                                    (Kamariah Bt Abu)        


Semoga dalam jagaanNya
Surau Saujana Impian
Thanks ustazah
     
                                                 


 

Telegram Channel