27 October 2022

ICE BREAKING KAEDAH CUT APPLE A : PERASAHari ini kami mengadakan aktiviti team building di Sunway Velocity Cheras. Penceramah asal yang dijemput tidak dapat memenuhi undangan dan selepas beberapa kali program ini ditunda, saya diminta oleh urusetia untuk membantu aktiviti hari ini. Maka saya menjalankan aktiviti kejelekitan menggunakan modul PERASA CUT APPLE A. 

Saya menjalankan simulasi dan meminta setiap ahli GBK menjalankan aktiviti seperti yang saya minta utntuk merka dapat menjalankan sendiri aktiviti ice breaking ini dan fal safah seperti yang diterapkan dalam skrip di bawah jika mereka perlu kendalikan di sekolah sendiri

Sesuai untuk aktiviti ice breaking sebelum LADAP atau untuk aktiviti LADAP melalui kejelekitan ahli organisasi. Semoga dapat memberikan manfaat

Saya share aktiviti yang saya jalankan dengan sedikit aktiviti  yang saya alter seperti bermain aktiviti kerusi kosong untuk penghargaan kendiri. Bahagikan kepada kumpulan kecil dan setiap ahli perlu memberikan penghargaan kepada orang lain. 


Kemudian aktiviti memikirkan kaedah aktiviti yang boleh memberikan penghargaan . Tahniah Antara idea kreatif yang boleh digunakan ialah
1) mengecat tapak tangan dan setiap jari pada tapak tangan itu akan ditulis kata kata penghargaan oleh ahli kumpulan sewaktu kelompok
2) Meletakkan poster guru pada board dan memberikan ucapan tahniah kepadanya dan kata -kata penghargaaan kepada guru tersebut 


PENDAHULUAN

Modal insan di dalam sesebuah organisasi adalah aset yang amat bernilai. Mempunyai  modal insan yang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam suasana harmoni dan kondusif adalah  salah satu matlamat dalam pengurusan organisasi yang berkesan. Sehubungan itu, modal insane organisasi harus digerakkan secara produktif agar motivasi, kesungguhan dan komitmen untuk mengembangkan organisasi dapat dioptimumkan. Apa yang wajar dilakukan kini adalah untuk memastikan modal insan ini komited terhadap organisasi, dapat menyerlahkan potensi diri untuk dimanfaatkan oleh organisasi dan boleh bekerja dalam pasukan organisasi. Setiap individu dalam organisasi adalah penting dan mempunyai peranan serta tanggungjawab yang tersendiri. .Mereka berhak mendapat penghargaan dan pengiktirafan di atas sumbangan yang diberikan . Antara faktor yang dikenalpasti mempengaruhi kepuasan kerja seseorang individu ialah pencapaian, pengiktirafan dan penghargaan, hubungan interpersonal dan suasana di tempat kerja. Justeru, penjanaan modal insan ke arah pembudayaan nilai-nilai humanistik yang tinggi perlu dimantapkan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni, saling membantu dan memahami sesama rakan. Melalui aktiviti pecah bending(ice breaking) yang dilaksanakan, ianya diharapkan akan menjadi titik tolak kepada hubungan interpersonal yang lebih positif dalam kalangan guru  di SMK Cheras.

 

MATLAMAT

Modul ‘Ice Breaking’ ini dilaksanakan bagi melahirkan warga guru SMK Cheras yang memiliki dan menerapkan ciri-ciri seorang Pembing Rakan Sekerja iaitu Caring, Understanding,Trusting, Asertive, Positive Thinking, Patience, Listening, Empathy, Accepting dan Respect (CUT APPLE Ar) dan mengaplikasikannya dalam perkhidmatan di sekolah dan kehidupan seharian.

 


OBJEKTIF

1.           Melahirkan warga guru yang  prihatin, menghargai dan saling mempercayai  antara rakan sekerja.

2.           Menanam sikap yakin diri dan memupuk sifat menerima, menghormati dan mengiktiraf  peranan dan tugas rakan sekerja yang lain.

3.           Menanam sikap ambil berat , menyayangi dan empati dalam kalangan guru .

4.           Mewujudkan hubungan yang kondusif dan sihat dalam suasana kerja yang harmoni dalam kalangan guru.

5.           Melahirkan warga guru yang bertimbang rasa, bertolak ansur, bertanggungjawab dan saling mempercayai antara satu sama lain dalam menjalankan tugas.

6.           Mengikis sikap iri hati, prejudis, dengki, dendam dan khianat terhadap rakan sekerja.

7.           Mambantu warga guru untuk berfikiran rasional, asertif dan mampu mengawal dan menguruskan emosi secara berkesan sewaktu bekerja

 

TARIKH  PELAKSANAAN

 

TEMPOH

Satu setengah jam (90 minit)

 

SASARAN

PENDEKATAN DAN KAEDAH PELAKSANAAN

 

Modul Ice Breaking yang akan dilaksanakan ini menggunakan modul yang menerapkan pendekatan  Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) yang menerapkan ciri-ciri Caring, Understanding,Trusting, Asertive, Positive Thinking, Patience, Listening, Empathy, Accepting dan Respect (CUT APPLE Ar). Modul ini akan dijalankan secara 3 fasa  yang berkaitan dengan konsep dan teori humanistik iaitu :

 

1)    Fasa  Jelekit

Objektif : 

Meningkatkan hubungan interpersonal melalui rangsangan tingkah laku dan komunikasi.

 

2)    Fasa  Pendedahan dan Penerokaan Kendiri

Objektif :

Mengaplikasi konsep Tingkap Johari (Saya Tahu Anda Tak Tahu, Saya Tak Tahu Anda Tahu, Saya Tak Tahu Anda Tak Tahu dan Saya Tahu Anda Tahu)- Id, Ego dan Superego.

 

3)    Fasa Penghargaan Kendiri

Objektif :

Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada individu (Teori Maslow)

 

Aktiviti ice breaking akan dilaksanakan dalam kumpulan besar. Fasilitator akan memberi arahan kepada guru-guru dan mereka dimestikan untuk melakukan seperti apa yang diarahkan setelah wisel dibunyikan. Faslitator akan memberi ulasan dengan mengaitkan beberapa konsep dan teori humanistik  serta menjelaskan falsafah daripada aktiviti yang dilakukan untuk dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab mereka di sekolah dan peranan sebagai rakan sekerja.

 

BAHAN-BAHAN DAN PERALATAN

·       Wisel

·       Sistem Audio (Muzik/Lagu latar)

·       Buah Epal

·       Kertas A4

PENUTUP

 

‘Ice Breaking’ menggunakan pendekatan Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) yang dilaksanakan dalam masa satu jam adalah langkah awal yang menjadi pencetus kepada usaha organisasi iaitu SMK ------untuk mewujudkan suasana kerja yang harmoni, kondusif dan mengamalkan budaya kemanusiaan (humanistik) yang tinggi dalam kalangan warga pendidiknya. Penerapan sifat-sifat seorang pembimbing rakan sekerja iaitu Caring, Understanding, Trusting, Asertif, Posive Thinking, Patience, Listening, Empathy, Accepting dan Respect (CUT APPLE Ar) dalam diri guru-guru SMK ----melalui aktiviti yang dijalankan diharap akan terus menjadi satu amalan dalam perkhidmatan secara berterusan diamalkan dalam kehidupan seharian. Warga pendidik SMK -----yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara sihat dan positif antara satu sama lain dapat membantu melahirkan satu budaya kerja yang ceria dan seronok. Ianya sudah pasti akan membantu kepada peningkatan kualiti dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya membantu peningkatan pencapaian sekolah dan membantu merealisasikan usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan (pelajar) yang memiliki jati diri yang unggul dan kemahiran insaniah yang mantap bagi mengharungi arus kemajuan dan pembangunan di era globalisasi ini yang begitu mencabar dan mengundang persaingan sengit untuk menjadi insane yang cemerlang, gemilang dan terbilang

 PELAKSANAAN MODUL


1)             FASA JELEKIT (15 - 20 minit)

 

Langkah-langkah :

 

1.      Fasilitator  meminta guru-guru duduk di atas kerusi dan membentuk bulatan besar.

 

2.      Fasilitator menjelaskan kepada guru-guru tentang perlunya penglibatan mereka secara aktif. Fasilitator akan memberikan beberapa arahan dan diikuti dengan tiupan wisel bagi setiap arahan. Setiap guru yang ‘berkaitan’ dikehendaki bangun dan bergerak mencari tempat duduk yang lain. Guru digalakkan mencari tempat duduk yang jauh dari tempat duduk asal.

 

 

3.      Fasilitator seterusnya menjelaskan bahawa setelah guru-guru bergerak ke tempat duduk yang baru, mereka dikehendaki berkenalan dengan orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya dengan menyebut nama glamour/panggilannya, hobi, satu kekuatan dan satu kelemahan diri dalam masa 15 saat.

 

4.      Berikut adalah arahan-arahan daripada fasilitator (diiringi dengan muzik latar) :

 

a.    Bergerak orang yang ada kad pengenalan….

b.    Bergerak orang yang pernah ambil SPM.....

c.     Bergerak orang yang ada rambut….

d.    Bergerak orang yang ada tanda nama….

e.    Bergerak orang yang pernah pergi Jabatan Pelajaran WPKL…

 

  (Fasilitator memerhatikan pergerakan guru-guru dengan memberi fokus mereka          

    yang bergerak dalam jarak yang dekat dan yang bergerak dalam jarak yang jauh.)

 

*Andaian : Arahan a hingga e akan melibatkan pergerakan semua guru. Arahan f dan   seterusnya akan melibatkan pergerakan sebahagian guru sahaja. Bilangan arahan bergantung kepada masa dan kesesuaian…)

         

f.      Bergerak orang yang tidak ada misai….

g.    Bergerak orang memakai pakaian yang ada warna putih…

h.    Bergerak orang yang memakai jam tangan…..

i.      Bergerak orang yang memakai cincin di tangan kiri..

j.      Bergerak orang yang memakai seluar…..

 

5.      Fasilitator membuat rumusan kecil dengan menerangkan tentang falsafah di sebalik aktiviti fasa 1. Fasilitator memberi fokus terhadap pergerakan guru-guru yang aktif apabila arahan diberi dan wisel ditiupkan. Falsafah yang boleh dihuraikan ialah :

 

                 i.         Manusia boleh melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan bermotivasi apabila dirangsang. Kaitkan dengan Teori Behavioural di mana ujian Pavlov(anjing dan bunyi loceng) serta ujian Skinner (tikus).

 

                ii.          Manusia boleh dibentuk dan dibimbing dari segi tingkah laku dan sikap untuk melakukan sesuatu secara positif atau sebaliknya. Kaitkan elemen rangsangan dengan peranan guru dengan murid, ketua dengan ahli/AJK, pemimpin dengan anak buah dan ibu bapa dengan anak-anak di rumah.

 

              iii.         Manusia ramai yang suka melakukan perkara yang mudah dan kurang berisiko berbanding dengan perkara-perkara yang mencabar dan berani mengambil risiko. Kaitkan dengan aktiviti di mana guru ada yang bergerak dalam jarak yang dekat/bersebelahan sahaja dan ada yang bergerak dalam jarak yang jauh. Guru yang bergerak jauh ibarat ianya sanggup bekerja kuat, menunjukkan kesungguhan melakukan sesuatu dan berani mengambil risiko dan mengharungi cabaran untuk memajukan dirinya. Dalam kehidupan seharian boleh dikaitkan dengan kesanggupan menziarah rakan atau hadir jemputan ke majlis rakan walaupun jarak yang jauh dan mengambil masa serta melibatkan kos. Ibarat kata pepatah ‘Jauh Berjalan Luas Pandangan’ Mereka sangat menghargai persahabatan dan tidak pernah timbul soal jauh, tiada masa atau lain kali..

 

              iv.         Dalam perkhidmatan,  ada guru yang berani menerima tugasan yang mencabar dan mengambil risiko tanpa mengungkit atau berkira seperti bergerak dari kelas ke kelas yang jauh dan melaksanakan pelbagai peranan dan tanggungjawab tanpa rasa dipaksa.

 

               v.         Dalam hubungan interpersonal, ada guru yang sanggup pergi ke sana sini dari satu blok ke satu blok, dari satu bilik ke satu bilik dalam kawasan sekolah untuk bertanya khabar sesama rakan sekerja atau untuk mendapatkan sesuatu maklumat serta belajar sesuatu pengalaman  daripada orang lain.

 

              vi.         Manusia  mempunyai motivasi dan tingkah lakunya boleh dibentuk serta dibimbing ke arah yang positif atau sebaliknya jika diberi rangsangan. Kaitkan dengan rangsangan positif seperti guru dengan murid, ketua dengan ahli/AJK, pemimpin dengan pengikut, orang atasan dengan orang bawahan serta ibu bapa dengan anak.

 

1)             FASA PENEROKAAN DAN PENDEDAHAN KENDIRI (15 - 20 minit)

 

Menggunakan Konsep Tingkap Johary :

Langkah-langkah :

 

1.      Fasilitator  memberi arahan yang seterusnya dan diikuti dengan tiupan wisel serta diiringi dengan muzik latar.(Andaian bahawa pada fasa 2 ini setiap arahan hanya melibatkan pergerakan  guru yang berkaitan sahaja)

 

2.      Arahan-arahan yang seterusnya adalah seperti berikut :

 

a.          Bergerak tiga langkah ke hadapan orang yang dilahirkan di Kelantan dan Terengganu. Orang yang asalnya Kelantan, maju lagi dua tapak ke hadapan. Fasilitator seterusnya memperkenalkan secara umum guru-guru berkenaan.

 

b.          Bergerak tiga langkah ke hadapan orang yang kampungya di Kedah, Perak atau Pulau Pinang. Orang Kedah maju lagi dua tapak ke hadapan dan orang Penang sila pusing ke belakang. Fasilitator secara umum memperkenalkan guru-guru berkenaan.

 

c.          Bergerak tiga langkah ke hadapan orang yang made in Selangor, K.L dan Melaka. Orang Selangor sila goyangkan pinggang 3 kali, orang K.L sila lambaikan tangan,

 

d.          Orang Negeri Sembilan, Johor dan Pahang sila berdiri. Orang Johor sila maju 3 tapak lagi dan orang Pahang undur dua tapak ke belakang. Orang Negeri Sembilan angkat tangan dan jerit Hobin Jang Hobin.

 

 

3.         Fasilitator seterusnya memaklumkan bahawa guru perlu bergerak dari tempat duduknya dan mencari tempat duduk lain. Setelah duduk, guru dikehendaki memberitahu orang di sebelah kiri dan kanannya tentang bilangan adik beradik, anak yang ke berapa, status perkahwinan dan bilangan anak sehingga tahun 2009 dan bilangan cucu (jika ada). Yang masih bujang dikehendaki memberiyahu tentang bilangan adik beradik, anak yang ke berapa dan bilangan anak saudara. Arahan yang seterusnya (diikuti dengan tiupan wisel dan muzik latar) adalah seperti berikut :

 

e.         Bergerak orang yang berkhidmat kurang daripada 10 tahun….

f.           Bergerak orang yang DG 44 dan ke atas…..

g.         Bergerak orang yang akan bersara sebelum tahun 2020……

h.         Bergerak orang yang memilih umur persaraanya 58 tahun………..

 

 

Fasilitator seterusnya memaklumkan bahawa arahan seterusnya memerlukan guru bergerak dan mencari kumpulan yang berkaitan. Arahan yang seterusnya adalah seperti berikut :

 

i.           Bergerak dan cari rakan-rakan yang lahir dalam bulan yang sama

 

4.           Setelah guru-guru berkumpul dalam kumpulan mengikut bulan kelahiran, fasilitator meminta setiap ahli dalam kumpulan mengenalpasti dan mengingat rakan-rakan yang lahir dalam bulan yang sama. Fasilitator seterusnya menerangkan personality individu mengikut bulan kelahiran berdasarkan kajian oleh pakar personality. (seperti dalam lampiran A).

 

5.           Fasilitator membuat rumusan kecil dengan menerangkan tentang falsafah di sebalik aktiviti fasa 2. Fasilitator member fokus terhadap gelagat guru-guru sewaktu menjalankan aktiviti yang kelihatan amat seronok dan riang  seperti anak-anak kecil. Situasi ini boleh dikaitkan dengan Teori Psikoanalisis yang mengaitkan kehidupan dengan id, ego dan superego. Orang yang terlalu gunakan id akan selalu tidak serius dan tidak fokus dalam kerjanya, gurau berlebihan dan kurang matang dalam tindakan. Orang yang terlalu superego akan sentiasa bekerja dalam suasana yang serius dan sukar menerima teguran atau kritikan. Pendekatan aegi adalah yang terbaik dalam kehidupan. Ada ketika kita perlu serius dan ada ketika kita perlu kepada gurauan dan unsur kecindan(lucu). Falsafah lain yang boleh dihuraikan ialah :

 

a.           Masih banyak yang kita tidak tahu mengenai diri rakan-rakan sekerja kita walaupun sudah bertahun-tahun kita bekerja bersama-sama di bawah satu bangaunan. Begitu juga orang lain, mungkin banyak perkara yang mereka tidak tahu mengenai diri kita walaupun setiap hari orang itu bertemu dan menyapa kita.

 

b.           Kita perlu mencari dan meluangkan masa untuk mengenali rakan sekerja kita dengan lebih dekat jika kita ingin mengetahui dan memahami tentang perwatakan, personality dan tabiatnya. Dengan hanya bertegur sapa belum cukup untuk kita memahami diri seseorang.

 

c.           Dalam hubungan personal kita dengan rakan sekerja kita, berapa kerap kita memuji, mengucapkan terima kasih, bertanya khabar keluarga dan menyatakan bahawa kita bangga mempunyai rakan sekerja seperti mereka ataupun apa yang berlaku adalah sebaliknya.

 1)             FASA PENGHARGAAN KENDIRI (15 - 20 Minit)

Menggunakan Konsep Teori Maslow :

Pada fasa ini, setiap tahap yang melibatkan fasilitator menganugerahkan buah epal kepada guru. Fasilitator akan memeluk guru tersebut (sama jantina sahaja) dengan pelukan PERASA. Bagi guru yang berlainan jantina, fasilitator memberi salam/tabik PERASA sebelum menyerahkan buah epal tersebut.

 

Langkah-langkah :

 

1.         Fasilitator memberi arahan yang seterusnya dan diikuti dengan tiupan wisel serta diiringi dengan muzik latar (Andaian bahawa pada fasa 3 ini setiap arahan hanya melibatkan pergerakan guru yang berkaitan sahaja)

 

a.         Bergerak tiga langkah kehadapan orang yang ada membeli kereta atau motor baru pada tahun 2010. Fasilitator mengajak guru lain memberikan tepukan dan mengucapkan tahniah kepada guru yang membeli kereta atau motor baru tadi. (*) Jika ada lebih daripada 3 orang, fasilitator meneruskan arahan iaitu, bergerak lagi dua langkah ke hadapan orang yang membeli kereta atau motor baru tadi untuk ibu atau bapanya. Jika tidak ada, fasilitator memberi arahan seterusnya iaitu bergerak lagi dua langkah ke hadapan orang pergi membeli kereta atau motor baru dengan membawa bersama-sama ibu atau bapanya. Jika tidak ada juga, fasilitator meneruskan arahan lagi iaitu bergerak lagi dua langkah ke hadapan orang yang membeli kereta atau motor baru untuk adik-beradiknya atau untuk pasangannya atau untuk saudara maranya...

Jika pada  arahan awal tadi (yang bertanda 8) ada guru yang bergerak kehadapan, fasilitator ambil buah epal merah dan menyerahkan kepada guru-guru berkenaan dan menemuramah guru tersebut dengan cuba meneroka apa yang menyebabkan guru tersebut membeli kenderaan baru untuk ibu atau bapanya atau membawa bersama ibu atau bapanya) atau untuk adik beradiknya atau saudaranya dan memuji dan menghargai usaha guru berkenaan.

Falsafah : (jika ada mainkan muzik sentimental atau lagu ayah dan ibu)

Sewaktu kecil hingga dewasa, kebanyakan masa kita luahkan bersama-sama ibu bapa kita. Banyak perkara yang kita lakukan, kita merujuk dan minta pandangan mereka. Banyak perkara juga yang ibu atau bapa kita lakukan dan membuat keputusan yang terbaik untuk kita. Apabila kita telah bekerja dan telah mempunyai keluarga, kita jarang merujuk atau meminta nasihat, apatah lagi meminta mereka membuat keputusan dalam pelbagai perkara. Jika timbul masalah baru kita bak merujuk kepada ibu atau bapa kita. Ramai juga di kalangan kita yang jarang-jarang menghubungi, apatah lagi menziarah mereka walaupun jarak rumah tidak begitu jauh. Kita memberi pelbagai alasan seperti sibuk, tiada masa dan sebagainya. Cuba bayangkan bagaimana jika berada di tempat mereka. Suatu hari nanti kita akan mengalami situasi seperti itu. Hargailah ibu dan bapa kita pada setiap masa sebelum mereka pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya kerana kita tidak tahu bila mereka akan pergi meninggalkan kita…mungkin hari ini, esok, minggu depan atau bila-bila masa sahaja. Kita takut mereka tinggalkan kita tanpa sempat kita membahagiakan mereka.

Fasilitator seterusnya cuba menekankan sentuhan PERASA dengan bertanya soalan, berapa ramaikah di antara anda yang menghubungi ibu atau bapa mereka setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali……berapa ramaikah             di antara kita yang meletakkan gambar ibu dan bapa kita di atas meja?biasanya kita meletakkan gambar perkahwinan atau gambar pasangan dan anak-anak kita bukan…di manakah kita letakkan ibu bapa kita sekarang ini?fikirlah sendiri….

 

b.         Fasilitator memberi arahan yang seterusnya. Bergerak tiga langkah                      ke hadapan mereka yang hadir pada hari ini sedangkan dia kurang sihat atau anaknya atau pasangannya di rumah sedang sakit atau kurang sihat. Jika ada tidak lebih daripada tiga orang guru yang bergerak ke hadapan, fasilitator menganugerahkan buah epal serta mengucapkan tahniah kepada mereka dan cuba teroka situasi beberapa orang di antara mereka tentang apa yang berlaku kepada pasangan atau anak mereka yang sakit atau kurang sihat.

Falsafah :

Tidak ramai orang yang sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan dalam masa yang sama melakukan sedikit pengorbanan yang sebenarnya amat besar maknanya. Manusia biasanya lebih mudah member alas an dan menjadikan sesuatu itu sebagai alas an bagi menutup kelemahan dirinya.

 

c.         Fasilitator member arahan yang seterusnya. Bergerak tiga langkah ke hadapan mereka yang memelihara haiwan dirumahnya. Fasilitator mengucapkan tahniah kepada  mereka kerana memiliki sifat penyayang walaupun kepada haiwan. Haiwan juga adalah makhluk tuhan. Seterusnya fasilitator meneruskan arahan iaitu bergerak dua lagi langkah ke hadapan mereka yang memelihara haiwan tersebut yang diambil dari tepi-tepi jalan atau yang telah dibuang oleh orang lain atau tuannya/pemiliknya. Jika ada tidak lebih 3 orang guru yang bergerak ke hadapan, fasilitator menganugerahkan buah epal kepada mereka dan mengucapkan syabas dan rasa kagum kepada mereka serta cuba meneroka beberapa orang daripada mereka tentang pengalaman mereka menemui dan memelihara haiwan tersebut.

Falsafah :

Haiwan juga adalah makhluk tuhan yang perlu disayangi dan dihargai. Kita mudah merasa jijik dan geli kepada sesetengah haiwan sedangkan mereka tidak pernah mengganggu mereka. Malahan ada di antara kita yang sanggup memaki, menendang, menyepak, memukul dan membaling haiwan semata-mata mereka tumpang lalu atau tumpang berteduh di rumah kita atau mengeluarkan bunyi bising, lebih-lebih lagi bila haiwan itu tidak cantik/tidak menarik, kotor dan berpenyakit. Bayangkan jika suatu hari nanti kita atau anak cucu  atau saudara mara kita diperlakukann sedemikian rupa. Sifat penyayang itu amat dimuliakan oleh tuhan bukan sahaja sesame manusia malahan terhadap haiwan juga. Kaitkan dengan kisah oleh nabi di mana orang itu dijanjikan syurga kerana member minum seekor anjing yang sedang kahausan.

 

d.         (Jika masa mencukupi) Fasilitator meneruskan iaitu bergerak tiga langkah ke hadapan orang yang sudah bertugas di sekolah ini lebih daripada lima belas tahun. Fasilitator mengajak guru-guru lain menepuk tangan dan memberikan ucapan tahniah kepada mereka. Seterusnya fasilitator meneruskan arahan iaitu bergerak dua lagi langkah ke hadapan orang yang akan membuat keputusan untuk bersara di sekolah ini. Jika ada tidak lebih dua orang guru, fasilitator menganugerahkan buah epal dan mengucapkan tahniah dan syabas kepada mereka. Selepas itu, fasilitator meneroka mereka dengan memberi fokus kepada sebab dan faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan mereka memilih untuk bersara di sekolah ini.

Falsafah :

Situasi kerja yang kondusif, harmoni serta ceria boleh mempengaruhi sebahagian individu untuk berkhidmat bagi jangkamasa lama di sesebuah organisasi. Mereka juga akan setia dan mempertahankan organisasi mereka serta amat bangga dengan organisasi mereka. Mereka merasakan diri mereka adalah sebahagian daripada entity organisasi dan ada peranan dan fungsi untuk organisasi. Tetapi persoalannya, berapa ramai di antara kita yang betul-betul meliliki sifat setia, bangga dan seronok sehingga ke hujung perkhidmatan mereka di sesebuah organisasi. Apabila berlaku sesuatu yang tidak menyebelahi mereka, maka mereka mudah menuding jari dan menyalahkan organisasi. Malahan ada yang sanggup menjaja cerita di mana-mana tentang apa yang berlaku dengan harapan orang melihat dirinya sentiasa betul dan segala kesalahan adalah di pihak organisasi.

 

e.         (Jika masa mencukupi). Fasilitator meneruskan arahan iaitu bergerak tiga langkah ke hadapan orang yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) tahun ini dan tahun lepas (2007 dan 2008). Fasilitator mengajak guru-guru lain menepuk tangan dan member ucapan tahniah kepada mereka dan berharap mereka meneruskan kecemerlangan sampai bila-bila. Seterusnya fasilitator meneruskan arahan iaitu bergerak dua lagi langkah ke hadapan orang yang mendermakan sebahagian gaji yang diterima untuk ibu bapa, adik beradik, saudara mara, rakan sekerja yang memerlukan bantuan atau orang-orang yang kurang bernasib baik seperti anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, rumah kebajikan atau kepada mana-mana organisasi. Jika ada tidak lebih daripada tiga orang guru, fasilitator menganugerahkan buah epal dan mengucapkan tahniah dan syabas kepada mereka dan teroka mereka mengapa mereka mendermakan wang tersebut kepada orang-orang tertentu.

Falsafah :

Bagi sesetengah individu, penghargaan dan anugerah yang diterima patut dikongsikan bersama orang lain. Mereka menganggap bahawa setiap orang dalam sesebuah organisasi adalah amat penting dan mereka mempunyai peranan masing-masing. Peranan dan fungsi mereka turut menjadi penyumbang kepada kecemerlangan perkhidmatan mereka. Setiap manusia juga akan melalui fasa turun naik (pusingan roda) dalam kehidupan. Sewaktu berada di atas jangan sesekali lupa mereka yang berada di bawah yang memerlukan bantuan dan sumbangan kita. Walaupun kecil nilainya tetapi besar ganjarannya di sisi tuhan.

 

2.         Fasilitator membuat rumusan kecil dengan menerangkan tentang falsafah                    di sebalik aktiviti fasa 3 dengan mengaitkan Hirarki Keperluan Manusia berdasarkan Teori Maslow. Fokus kepada keperluan Penghargaan Kendiri di mana manusia biasa akan berasa perlu  dihargai, dihormati dan merasakan bahawa diri mere bernilai dan berharga kepada orang lain.Falsafah lain yang boleh dihuraikan ialah :

                        i.         Setiap manusia ada kehendak dan keperluan yang perlu dicapai untuk menruskan kehidupan dengan harmoni dan sejahtera.

                       ii.         Setelah keperluan fisiologi, keselamatan dan kasih saying dipenuhi, manusia memerlukan kepada keperluan penghargaan kendiri sebelum mencapai tahap kesempurnaan kendiri.

                      iii.         Rasa dihormati, dihargai dan diiktiraf mampu meningkatkan motivasi dan prestasi diri seseorang.

                     iv.         Setiap manusia adalah penting dan berharga kepada orang lain. Mereka ada peranan dan tanggungjawab tersendiri dan menyumbang kepada keberkesanan sesebuah organisasi.

                       v.         Manusia kebiasaannya susah untuk memuji dan menghargai orang lain ketika orang itu berada dekat dengan kita tetapi akan terasa kehilangannya setelah orang itu tiada di depan mata atau telah meninggalkannya sama ada ke tempat lain lain atau meninggal dunia.

 

RUMUSAN BESAR

 

Sebelum menamatkan ice breaking, fasilitator perlu membuat rumusan besar (binding) terhadap apa yang telah dilalui dan dialami oleh guru-guru.

 

1.    Bermula dengan fasa jelekit, matlamat utama adalah untuk merapatkan silaturrahim dalam kalangan guru. Selain itu, tujuan utama fasa ini adalah mewujudkan suasana yang ceria dan santai serta mengikis sifat malu yang keterlaluan dan memecah bending perkara-perkara yang menghalang guru-guru daripada mewujudkan hubungan interpersonal yang mantap melalui interaksi, tindakan psikomotor dan penerapan semangat kerja berpasukan.

 

2.    Fasa penerokaan dan pendedahan kendiri bertujuan untuk guru-guru mengenal dengan lebih dekat rakan-rakan sekerja mereka tentang beberapa perkara dari aspek latar belakang dan personality mereka. Fasa ini member peluang guru-guru untuk mengetahui tentang rakan sekerja mereka yang selama ini mungkin mereka tidak tahu walaupun beekerja di bawah satu bumbung. Pengalaman mengenali rakan sekerja dengan lebih mendalam diharap dapat membantu guru-guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih baik daslam kalangan rakan sekerja mereka selain mewujudkan semangat bekerjasama antara satu sama lain.

 

3.    Fasa penghargaan kendiri adalah untuk menghormati, mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan peranan guru-guru. Selain itu, fasa ini juga ingin menerapkan sifat rasa bangga, rasa penting diri guru-guru terhadap sekolah. Masing-masing ada peranan dan fungsi tersendiri dan setiap orang menyumbang kepada kecemerlangan sekolah dan kecemerlangan pelajar-pelajar.

 

Fasilitator akhirnya meninggalkan beberapa persoalan kepada guru-guru untuk sama-sama difikirkan dan mencari jawapan kepada persoalan itu. Persoalan-persoalannya adalah :

 

      i.         Selama ini, berapa kerap dalam sehari kita menegur dan bertanya khabar rakan sekerja di dalam bilik guru?

     ii.         Selama ini, berapa banyak dalam sehari kita mengucapkan terima kasih kepada rakan sekerja di atas peranannya di sekolah?

    iii.         Selama ini berapa ramai rakan sekerja yang sudah kita nyatakan rasa bangga kita kerana mempunyai rakan sepertinya dan menyatakan bahawa mereka penting kepada kita?

   iv.         Selama ini berapa kerap kita telah memohon maaf di atas kesalahan yang pernah dilakukan sama ada secara disedari atau tidak? Atau kita sebenarnya menunggu orang tersebut untuk meminta maaf dari kita terlebih dahulu?Persoalannya ialah adakah kita sentiasa berkesempatan menunggu orang itu memohon maaf dari kita atau kita yang memohon maaf daripadanya?Atau kita amat yakin sempat meminta maaf pada hari raya akan datang?bagaimana jika orang itu pergi meninggalkan kita dahulu atau kita yang meninggalkannya terlebih dahulu…ambillah kesempatan dan peluang yang diberikan oleh tuhan untuk saling bermaafan antara satu sama lain sementara orang itu masih berada di depan mata. Jika mereka telah meninggalkan kita sama ada berpindah, nazak di hospital atau meninggalkan dunia maka segalanya sudah tidak bermakna. Memang resmi manusia, jika orang itu sudah tiada , baru rasa menyesal dan terasa kehilangannya..

 

(Jika ada kesempatan masa, di akhir slot mainkan lagu dan para guru bermaafan dan berpelukan antara satu sama lain (sama jantina sahaja) dari satu orang ke satu orang lain sehingga selesai kesemuanya)

 

 

Telegram Channel