10 September 2023

Garis Panduan Amalan Terbaik Dan Inovasi Kaunseling Tahun 2023

 

 


Makin dekat dengan tarikh pertandingan untuk peringkat WPKL, maka bila YDP MGKKL memohon untuk membimbing sekolah sekolah yang masuk bertanding punyalah asyik tertangguh akhirnya Ahad pun jadilah kita sembang santaiGARIS PANDUAN PEMBENTANGAN AMALAN TERBAIK, INOVASI DAN KARNIVAL PENDIDIKAN KAUNSELING KERJAYA MURID

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KALI KE-2 TAHUN 2023

 

1.              PENDAHULUAN

 

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling berperanan penting bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, dalam mengharungi cabaran masa hadapan terutamanya cabaran Revolusi Industri 4.0 serta keadaan VUCA, iaitu volatility (tidak stabil), uncertainty (tidak menentu), complexity (rumit) dan ambiguity (samar-samar) generasi muda khususnya murid perlu menguasai bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Perkara ini diberi tumpuan khusus bagi melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang teknologi masa hadapan yang menjadi teras dalam Revolusi Industri 4.0 dan termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM 2013-2025). Pelan ini  juga menekankan pendidikan STEM di peringkat sekolah sebagai usaha memupuk minat murid untuk mendalami dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang teknologi dan kejuruteraan.

 

Oleh itu, hasrat untuk menjadi negara maju memerlukan generasi muda yang berdaya saing, memiliki kemahiran dan kepakaran untuk memulakan atau mencetuskan inovasi serta teknologi baharu. Pada masa sama, generasi muda juga perlu memahami keperluan pasaran kerjaya masa hadapan dengan wujudnya lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang berasaskan STEM. Sekiranya pendedahan tidak diberikan, maka mereka akan ketinggalan dan sukar bersaing. Kepentingan bidang STEM untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan negara sudah tidak boleh disangkal lagi.

 

Selaras dengan itu, Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling merupakan elemen penting bagi memupuk minat bidang STEM dalam diri murid terutama sejak di bangku sekolah rendah agar apabila memasuki sekolah menengah dan universiti mereka lebih berkeyakinan mengikuti aliran sains atau mana-mana bidang STEM yang diminati. Pembentangan Amalan Terbaik, Inovasi dan Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Murid Kali Ke-2 Peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merupakan platform terbaik untuk mengembangkan minat murid dalam bidang STEM. Platform ini juga dapat mencetus kreativiti, inovasi dan mencapai objektif yang ditetapkan.

 

2.              MATLAMAT

 

Meningkatkan kualiti dan memperkasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di institusi pendidikan KPM di seluruh negara dalam mengembangkan potensi, minat, kecenderungan dan kerjaya murid dalam bidang STEM.

 

3.              OBJEKTIF

 

3.1          Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling agar inovatif, proaktif dan berkesan dalam bidang STEM.

 

3.2          Mengenal pasti kekuatan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah yang boleh dijadikan model terbaik dalam bidang STEM.

 

3.3          Mengenal pasti sekolah contoh untuk dijadikan penanda aras dalam aspek pengembangan potensi, minat, kecenderungan dan kerjaya murid dalam bidang STEM dengan cemerlang.

 

3.4          Membangunkan sahsiah, mengukuhkan disiplin, memantapkan pendidikan kerjaya dan meningkatkan kesejahteraan emosi murid.

 

3.5          Memperkasa Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) yang boleh mendahului jangkaan prospek kerjaya masa hadapan murid.

 

3.6          Meningkatkan kompetensi GBK untuk membimbing murid meneroka peluang dan hala tuju kerjaya yang sesuai dengan kecenderungan murid dalam bidang STEM.

 

4.              TEMA

 

“Inovasi Pendidikan Kerjaya STEM Pemangkin Generasi Madani”

 

5.              KUMPULAN SASAR

 

5.1           Amalan Terbaik Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

5.1.1           Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah

5.1.2           Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah

 

5.2           Amalan Terbaik Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

(Usaha-Usaha Mengembangkan Potensi, Minat, Kecenderungan dan Kerjaya Murid dalam bidang STEM)

5.2.1           Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah

5.2.2           Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah

 

5.3           Inovasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

5.3.1           Sekolah Rendah

5.3.2           Sekolah Menengah

 

5.4           Pertandingan Pendidikan Kaunseling Kerjaya

5.4.1           Reka Bentuk Grafik Kerjaya (Sekolah Menengah)

5.4.1.1 Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan 3)

5.4.1.2 Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga 6)

5.4.2           Pengucapan Awam Inspirasi Informasi Kerjaya (Sekolah Menengah)

5.4.2.1               Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan 3)

5.4.2.2               Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga 6)

5.4.3       Model Kerjaya (Sekolah Rendah)

5.4.4           Ikon Kerjaya (Sekolah Rendah)

 

6.              KAEDAH PELAKSANAAN

 

6.1           Pemilihan pemenang peringkat KPM akan melalui satu peringkat penilaian.

 

6.2           Kementerian Pendidikan Malaysia

 

6.2.1               16 wakil setiap Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Amalan Terbaik Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah.

 

6.2.2               16 wakil setiap JPN Amalan Terbaik Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah.

 

6.2.3               16 wakil setiap JPN Amalan Terbaik Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (Usaha-Usaha Mengembangkan Potensi, Minat, Kecenderungan dan Kerjaya Murid dalam bidang STEM) Sekolah Rendah.

 

6.2.4               16 wakil setiap JPN Amalan Terbaik Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (Usaha-Usaha Mengembangkan Potensi, Minat, Kecenderungan dan Kerjaya Murid dalam bidang STEM) Sekolah Menengah.

 

6.2.5               16 wakil setiap JPN Inovasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah.

 

6.2.6               16 wakil setiap JPN Inovasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah.

 

6.2.7               16 wakil setiap JPN Reka Bentuk Grafik Kerjaya Menengah Rendah.

 

6.2.8               16 wakil setiap JPN Reka Bentuk Grafik Kerjaya Menengah Atas.

 

6.2.9               16 wakil setiap JPN Pengucapan Awam Inspirasi Informasi Kerjaya Menengah Rendah.

 

6.2.10            16 wakil setiap JPN Pengucapan Awam Inspirasi Informasi Kerjaya Menengah Atas.

 

6.2.11            16 wakil setiap JPN Model Kerjaya (Sekolah Rendah)

 

6.2.12            16 wakil setiap JPN Ikon Kerjaya (Sekolah Rendah)

 

 

 

7.              PENILAIAN

 

7.1           Elemen Penilaian dan instrumen penilaian.

Penilaian Amalan Terbaik Pengurusan dan Perkhidmatan Kaunseling memberikan peruntukan skor markah yang tinggi kepada impak Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah Diri Murid, Peningkatan Disiplin Diri Murid, Pendidikan Kerjaya Murid serta Psikososial dan Kesejahteraan Mental Murid.

 

7.2           Elemen Penilaian Amalan Terbaik Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tinggi kepada impak.

 

BIL

PERKARA

SKOR (%)

1

Berimpak

35

2

Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling

15

3

Pengurusan Rekod, Program dan Aktiviti

15

4

Ceria, Bermaklumat, Bermakna

10

5

Kreativiti dan Inovasi

10

6

Pendokumentasian

10

7

Pengiktirafan

  5

JUMLAH

100

 


BORANG PENILAIAN AMALAN TERBAIK PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2023

BIL

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

MARKAH

1

BERIMPAK  (35%)

1.1 Keberhasilan Pengurusan (segala aspek perancangan dan pelaksanaan)

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Impak amat tinggi terhadap keberhasilan murid

2 -3

Impak memuaskan terhadap keberhasilan murid

1

Kurang berimpak terhadap keberhasilan murid

5

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Mempunyai nilai tambah yang tinggi (lebih implikasi yang berbeza)

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Amat tinggi nilai tambah

2 -3

Baik

1

Memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Pencapaian (mengikut peratus pencapaian)

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Tercapai

2 -3

Pencapaian memuaskan

1

Kurang tercapai

5

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Perkhidmatan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Amat baik dan boleh dicontohi

2 -3

Baik dan memuaskan

1

Memenuhi keperluan minima

5

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Keterlibatan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Penglibatan maksimum daripada semua pihak

2 -3

Penglibatan pelbagai pihak memuaskan

1

Kurang penglibatan daripada pelbagai pihak

5

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Memenuhi keperluan dan melepasi ekspektasi

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Sangat berkesan dan melampaui ekspektasi perkhidmatan yang dilaksanakan

2 -3

Sesuai memenuhi keperluan

1

Memenuhi keperluan minima

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Sumbangan dan Kepakaran

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Sumbangan dan kepakaran profesional sangat membantu dalam menyelesaikan isu/masalah

2 -3

Boleh membantu dalam menyelesaikan isu/masalah

1

Memuaskan

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

2

PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING  (15%)

2.1 Promosi dan outreach perkhidmatan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Berkesan dalam menyebarluaskan perkhidmatan

2 -3

Promosi dan outreach perkhidmatan baik

1

Promosi dan outreach perkhidmatan memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Bilik Berfungsi

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Sangat menarik pengguna dan berfungsi pada tahap sangat baik

2 -3

Menarik pengguna dan berfungsi pada tahap baik

1

Menarik pengguna dan berfungsi pada tahap memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Bilik Kondusif

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Bilik sangat kondusif, kemas dan teratur

2 -3

Keadaan kondusif bilik dalam keadaan baik

1

Keadaan kondusif bilik dalam keadaan memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

3

PENGURUSAN REKOD, PROGRAM DAN AKTIVITI (15%)

3.1 Sistem Pengurusan Fail

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Sistem pengurusan fail sistematik dan tersusun

2 -3

Sistem pengurusan fail baik

1

Sistem pengurusan fail pada tahap memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Dokumentasi Program

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Program didokumentasi dengan sangat baik

2 -3

Program didokumentasi dengan baik

1

Program didokumentasi pada tahap memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Bukti Pendokumentasian Program dan Aktiviti

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Sahih dan kebolehpercayaan tinggi

2 -3

Sahih dan boleh dibuktikan

1

Sahih

5

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

4

CERIA, BERMAKLUMAT, BERMAKNA (10%)

4.1 Keceriaan

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Bilik sangat ceria dan menarik minat pengunjung

2 -3

Bilik ceria

1

Bilik kurang ceria

5

 

 

 

 

 

 

4.2 Bermaklumat dan Bermakna                                                               

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Sangat bermaklumat dan bermakna

2 -3

Bermaklumat dan bermakna

1

Kurang bermaklumat

5

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

5

KREATIF DAN INOVATIF (10%)

5.1 Kreativiti dan Inovatif dalam Pengurusan Perkhidmatan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4-5

Mempunyai nilai kreativiti dan inovasi yang tinggi

2-3

Baik

1

Memuaskan

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Menarik Minat dan Relavan dengan Pengurusan Perkhidmatan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

4-5

Sangat menarik dan relavan

2-3

Menarik dan relevan

1

Memuaskan

 

 

 

 

5

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDOKUMENTASIAN  (10%)

6.1 Idea dan Kreativiti

 

SKOR

JUSTIFIKASI

2

Idea dan kreativiti jelas, teratur dan lengkap

1

Idea dan kreativti kurang teratur

2

 

 

 

 

 

 

6.2 Kaedah Pelaksanaan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

2

Kaedah jelas, teratur dan lengkap

1

Kaedah kurang jelas, teratur dan lengkap

2

 

 

 

 

 

 

6.3 Impak

 

SKOR

JUSTIFIKASI

2

Impak jelas, teratur dan tercapai

1

Impak kurang jelas, teratur dan tercapai

2

 

 

 

 

 

 

6.4 Pencapaian

 

SKOR

JUSTIFIKASI

2

Sijil dan penghargaan dipamerkan

1

Sijil dan penghargaan tidak dipamerkan

2

 

 

 

 

 

 

6.5 Bahan sokongan

 

SKOR

JUSTIFIKASI

2

Bahan sokongan disertakan

1

Bahan sokongan tidak jelas

2

 

JUMLAH

 

7

PENGIKTIRAFAN (5%) (Satu pilihan peringkat tertinggi sahaja)

 

 

SKOR

JUSTIFIKASI

5

Antarabangsa

4

Kementerian Pendidikan Malaysia/Kebangsaan

3

Jabatan Pendidikan Negeri/Negeri

2

Pejabat Pendidikan Daerah/Daerah

1

Sekolah

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

 

 

 

 

 

Ulasan, pandangan dan cadangan penambahbaikan :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Disahkan oleh,

 

Tandatangan        : ……………………………………..            Tarikh  : …………………………

 

 

(Nama Juri           : ………………………………………)

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL

PERKARA

SKOR (%)

1

Idea

15

2

Kreativiti

15

3

Kaedah Pelaksanaan

10

4

Impak

30

5

Pengiktirafan

5

6

Persembahan Pembentangan

10

7

Perkongsian Amalan Terbaik di Pelbagai Media

10

8

Pendokumentasian

5

JUMLAH

100

8.              
Elemen Penilaian Amalan Terbaik Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (khususnya usaha-usaha mengembangkan potensi, minat, kecederungan dan kerjaya murid dalam bidang STEM).

 

 

 

BORANG PENILAIAN AMALAN TERBAIK PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (USAHA-USAHA MENGEMBANGKAN POTENSI, MINAT, KECEDERUNGAN DAN KERJAYA MURID DALAM BIDANG STEM) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2023

BIL

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

MARKAH

1

IDEA  (15%)

1.1  Keaslian / Autentik

SKOR

JUSTIFIKASI

4 - 5

Idea bernas dan di luar kotak pemikiran

2 - 3

Idea yang baik dan bersesuaian

1

Idea sedia ada

5

 

 

 

 

 

1.2  Inovasi / Transformasi

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Idea bernas dan ada unsur di luar kotak pemikiran

2 -3

Idea yang baik dan bersesuaian

1

Idea sedia ada

5

 

 

 

 

 

1.3  Memenuhi keperluan semasa dan praktikal

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Idea amat sesuai, relevan dan mudah dilaksanakan

2 – 3

Idea memenuhi keperluan semasa dan boleh dilaksanakan

1

Idea kurang jelas, kurang relevan dan kurang praktikal

5

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

2

KREATIVITI (15%)

2.1 Penyelesaian masalah

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Sangat berkesan dalam menyelesaikan isu/masalah

2 -3

Boleh membantu dalam menyelesaikan isu/masalah

1

Memuaskan dan sekadar memenuhi keperluan

5

 

 

 

 

 

 

2.2 Mempunyai nilai tambah yang tinggi/ berpontensi

      untuk dikembangkan

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Amat tinggi nilai tambah

2 -3

Baik dan berpotensi untuk dikembangkan

1

Memuaskan

5

 

 

 

 

 

 

2.3 Menarik minat dan mesra pengguna

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Sangat menarik dan mesra pengguna

2 -3

Menarik dan mesra pengguna

1

Memuaskan dan sesuai

5

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

3

KAEDAH PELAKSANAAN (10%)

3.1 Kaedah jelas dan teratur

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Kaedah jelas, mudah dilaksanakan dan tersusun

2 -3

Kaedah boleh ditambah baik

1

Kaedah kurang sesuai

5

 

 

 

 

 

3.2 Menepati keperluan kumpulan sasar

SKOR

JUSTIFIKASI

2.5

Sangat berkesan kepada kumpulan sasar

2

Sesuai kepada kumpulan sasar

1

Kurang sesuai kepada kumpulan sasar

2.5

 

 

 

 

 

3.3 Pengurusan sumber (tenaga, fleksibel, kewangan)

SKOR

JUSTIFIKASI

2.5

Sangat cekap dalam pengurusan sumber

 (jimat, murah, fleksibel dan bermakna)

2

Cekap dalam pengurusan sumber

1

Kurang cekap dalam pengurusan sumber

2.5

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

4

IMPAK (30%)

4.1 Keberhasilan

SKOR

JUSTIFIKASI

8 – 10

Impak keberhasilan sangat tinggi

5 -7

Impak keberhasilan memuaskan

1- 4

Kurang berimpak

10

 

 

 

 

 

4.2 Bukti yang disahkan

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Sahih, boleh dibuktikan dan kebolehpercayaan tinggi

2 – 3

Sahih dan boleh dibuktikan

1

Sahih

5

 

 

 

 

 

 

4.3 Pencapaian

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Tercapai

2 – 3

Pencapaian memuaskan

1

Kurang tercapai

5

 

 

 

 

 

4.4 Tempoh masa dan kesan

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Tempoh masa amat sesuai dan berkesan

2 – 3

Tempoh masa sesuai dan berkesan

1

Tempoh masa kurang sesuai dan berkesan

5

 

 

 

 

 

4.5 Keterlibatan pelbagai pihak

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Penglibatan maksimum daripada semua pihak

2 – 3

Penglibatan pelbagai pihak memuaskan

1

Kurang penglibatan daripada pelbagai pihak

5

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

5

PENGIKTIRAFAN (5%) (Satu pilihan peringkat tertinggi sahaja)

 

SKOR

JUSTIFIKASI

5

Antarabangsa

4

Kementerian Pendidikan Malaysia / Kebangsaan

3

Jabatan Pendidikan Negeri / Negeri

2

Pejabat Pendidikan Daerah / Daerah

1

Sekolah

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

6

PERSEMBAHAN PEMBENTANGAN (10%)

6.1 Menarik

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Gaya penyampaian sangat kreatif dan meyakinkan

2 – 3

Gaya penyampaian pada tahap sederhana

1

Gaya penyampaian lemah dan kurang meyakinkan

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Mudah difahami

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Maklumat sangat  jelas, padat dan mantap

2 – 3

Maklumat boleh difahami dan memuaskan

1

Kurang jelas dan perlu penambahbaikan

5

 

 

JUMLAH

 

7

PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK DI PELBAGAI MEDIA (10%)

 

7.1 Perkongsian

SKOR

JUSTIFIKASI

8 – 10

Aktif dalam menyebarluaskan amalan terbaik            di pelbagai media (sosial,cetak,elektronik)

5 – 7

Sederhana dalam menyebarluaskan amalan terbaik

1- 4

Kurang menyebarluaskan amalan terbaik

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

8

PENDOKUMENTASIAN  (5%)

 

8.1 Pembuktian

SKOR

JUSTIFIKASI

4 – 5

Eviden pelaksanaan, berimpak, sijil  dan bahan sokongan jelas, teratur dan disertakan

2 – 3

Eviden pelaksanaan, berimpak, sijil  dan bahan sokongan disertakan namun tidak lengkap

1

Eviden pelaksanaan, berimpak, sijil  dan bahan sokongan tidak lengkap dan kurang kemas

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

 

 

Ulasan, pandangan dan cadangan penambahbaikan :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Disahkan oleh,

 

Tandatangan        : ……………………………………..            Tarikh  : …………………………

 

 

(Nama Juri           : ………………………………………)


 

9.              PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBENTANGAN

 

Peraturan dan syarat pembentangan adalah seperti berikut :

 

9.1           Setiap penyertaan TIDAK dikenakan sebarang yuran penyertaan.

 

9.2           Setiap Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) menghantar 1 penyertaan sahaja bagi setiap kategori  ke peringkat KPM.

 

9.3           Setiap penyertaan yang mengisi borang pendaftaran (Lampiran A atau B) penyertaan dengan lengkap dikira layak untuk bertanding.

 

9.4           Semua penyertaan hendaklah disediakan dalam Bahasa Melayu.

 

9.5           Setiap karya akan dinilai keaslian, isi kandungan, konsep, inovasi, kreativiti dan kualiti oleh panel juri yang dilantik oleh pihak penganjur.

 

9.6           Peserta perlu  menyediakan slaid  pembentangan (Microsoft Powerpoint) mengikut item  dalam borang pemarkahan  dan sinopsis amalan terbaik (Lampiran C) tidak melebihi 2 muka surat.

 

9.7           Dokumentasi Bahan Pembentangan hendaklah diserahkan kepada urus setia semasa pendaftaran.

 

9.8           Bahan pertandingan yang dihantar kepada pihak penilai adalah dalam bentuk

9.8.1      1 salinan dokumentasi bercetak dan 3 salinan slaid power point

9.8.2      1 salinan softcopy bahan pembentangan.

 

9.9           Penggunaan perisian selain MICROSOFT POWERPOINT adalah TIDAK DIGALAKAN bagi mengelakkan sebarang masalah teknikal terjadi semasa sesi pembentangan dilaksanakan.

 

9.10        Bahan penyertaan akan menjadi hak milik penganjur iaitu KPM.

 

9.11        Keputusan panel juri adalah muktamad. Sebarang rayuan dan bantahan tidak akan dipertimbangkan.

 

10.           PANDUAN PENULISAN DOKUMENTASI

 

10.1        Gunakan kertas A4

 

10.2        Gunakan font Times New Roman atau Arial

 

10.3        Saiz tulisan 16 bagi tajuk utama, 14 bagi sub tajuk dan 12 bagi penulisan

 

10.4        Gunakan selang 1.5 dan pastikan margin 2cm pada setiap sisi kiri kertas

 

10.5        Setiap penulisan perlu menggunakan Bahasa Melayu sahaja.

 

10.6        Laras bahasa dan format penulisan perlu disemak sebelum penghantaran dibuat.

 

10.7        Setiap penulisan perlu dimulai dengan penulisan abstrak.

 

10.8        Isi kandungan penulisan adalah bebas mengikut kreativiti masing-masing bersandarkan kepada penilaian oleh juri.

 

11.           PANDUAN MENYEDIAKAN SALINAN LEMBUT (SOFT COPY)

 

11.1        Salinan lembut bahan pembentangan dan dokumentasi perlu disimpan mengikut  format asal dan pdf dalam storan (thumb drive)

 

11.2        Salinan lembut dokumentasi bahan pembentangan hendaklah diserahkan kepada urus setia semasa pendaftaran.

 

12.           KAEDAH PEMBENTANGAN

 

Kaedah pelaksanaan sesi pembentangan adalah seperti berikut :

12.1        Pembentangan dibuat oleh 2 orang wakil sahaja.

 

12.2        Pembentangan dibuat  di hadapan 3 orang panel juri.

 

12.3        Peruntukan masa pembentangan adalah selama 15 minit SAHAJA.

 

12.4        Loceng Pertama akan dibunyikan sekali pada minit pertama sebagai isyarat memulakan pembentangan.

 

12.5        Loceng Ke-2  akan dibunyikan sekali  pada minit ke-13 untuk menandakan masa pembentangan berbaki lagi 2 minit.

 

12.6        Loceng ke-3  akan dibunyikan sebanyak dua kali pada minit ke-15 menandakan masa pembentangan telah tamat.

 

12.7        Setelah selesai pembentangan, 5 minit diberikan oleh panel juri untuk bersoal jawab.

 

Lampiran C

 

BORANG RINGKASAN EKSEKUTIF INOVASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN

KAUNSELING PERINGKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KALI KE-2

TAHUN 2023

 

 

 

MAKLUMAT PROJEK

 

 

TAJUK

 

 

 

 

BIDANG DAN KATEGORI

 

 

 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF PROJEK INOVASI

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

(Tidak melebihi 100 patah perkataan)

  

Lampiran D

 

BORANG PENILAIAN PERTANDINGAN INOVASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN

KAUNSELING PERINGKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KALI KE-2

TAHUN 2023

TAJUK PROJEK :

NAMA KUMPULAN/SEKOLAH : 

 PPD / JPN :

Arahan : Sila tanda ( √ ) pada ruang yang berkaitan.

KATEGORI INOVASI : 

PENCIPTAAN BAHARU

 

PENAMBAHBAIKAN

 

NAMA KETUA KUMPULAN : 

 

ITEM

KRITERIA PEMILIHAN

SUB KRITERIA

WAJARAN

SKALA DIPILIH OLEH PANEL

MARKAH WAJARAN

CATATAN

1

Latar belakang kumpulan dan penglibatan pihak pengurusan

[4m]

a.

Maklumat kumpulan (borang penyertaan) dan sokongan serta kelulusan pihak pengurusan.

4

 

 

 

2

Signifikan pemilihan projek 
 [10m]        

a.

Kaitan dengan fungsi utama jabatan / organisasi

1

 

 

 

b.

Memenuhi kehendak pelanggan

2

 

 

 

c.

Sejajar dengan agenda dan matlamat Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling  

2

 

 

 

d.

Kaitan dengan keadaan dan ekosistem semasa                           

2

 

 

 

e.

Kaedah pemilihan projek dan analisis

2

 

 

 

f.

Penyataan sasaran keberhasilan dan impak

1

 

 

 

3

Tindakan penyelesaian
[23m]

a.

Strategi penyelesaian kreatif  termasuk aplikasi penggunaan tools

8

 

 

 

b.

Penghasilan dan pengujian inovasi

8

 

 

 

c.

Perakuan daripada pihak bertauliah/pihak berkuasa

3

 

 

 

d.

Pelaksanaan inovasi

4

 

 

 

4

KEBERHASILAN PROJEK

Keberhasilan projek

[35m]

a.

Pencapaian keberhasilan  dan pembuktian

25

 

 

 

b.

Faedah sampingan (luar jangka)        

10

 

 

 

Impak projek
[18m]

a.

Penilaian impak  dan pembuktian       

14

 

 

 

b.

Faedah sampingan (luar jangka)        

4

 

 

 

5

Potensi pengembangan inovasi
[10m]

a.

Tahap ketersediaan teknologi/sistem/proses

4

 

 

 

b.

Tahap replikasi atau komersial

6

 

 

 

Jumlah

100

 

        ......../100

 

 

ULASAN PANEL JURI :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

NAMA PANEL JURI : .................................................................................

 

TARIKH                      : .................................................................................

 

 

Happy birthday Kak Raudzah

 

Telegram Channel