7 February 2024

Kertas Kerja Ganjaran Kehadiran Penuh Ke Sekolah : Ke Zoo Negara
Tahniah kepada penerima sijil kehadiran penuh dan hari ini kami bawa murid murid kehadiran cemerlang lawatan ke Zoo Negara sebagai ganjaran

1.0          PENGENALAN

 

/Program STAR Sahsiah Terpuji Amalan Reflektif diperkenalkan untuk memberikan ganjaran kepada murid yang mempunyai kehadiran penuh ke sekolah pada sesi persekolahan 2023/2024. Ia dapat meningkatkan lagi motivasi murid untuk ke sekolah dan dapat meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah secara individu. Jika setiap murid seronok ke sekolah dan berusaha ke sekolah setiap hari sewaktu hari persekolahan, maka ia dapat menyumbangkan peratus kehadiran sekolah yang tinggi. Murid yang hadir penuh akan diberikan ganjaran lawatan.

 

2.0      MATLAMAT

          Peningkatan peratus kehadiran murid ke sekolah sesi persekolahan  2024/2025

3.0      TARIKH/ MASA/ TEMPAT

          7 Feb 2024 (Rabu)

4.0      SASARAN

·       40 orang murid kehadiran penuh sesi persekolahan tahun 2023/2024

5.0      OBJEKTIF

          Melalui ganjaran dalam program Zoom In :

1)       Murid merasa seronok dan sentiasa bermotivasi untuk bersaing sesama mereka   merebut ganjaran bagi meningkatkan kehadiran mereka ke sekolah.

2)       Murid dihargai dengan penganugerahan sijil penghargaan secara individu untuk        kehadiran penuh

3)       Murid dapat dianugerahkan ganjaran lawatan sebagai penghargaan hadir penuh ke sekolah dan menjadi motivasi untuk murid lain di sekolah.

 

          6.0      KPI (INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME)

 

Output

100% murid kehadiran penuh menerima sijil penghargaan dan ganjaran

Outcome

Peratus kehadiran murid hadir penuh ke sekolah 2024/2025 meningkat

 

7.0     IMPLIKASI KEWANGAN

 

 

SUMBER KEWANGAN

         

 

 

8.0      AHLI JAWATANKUASA

          Pengerusi               : Puan Norlela Binti A.Wahid

                                            Pengetua

          Naib Pengerusi       : Puan Sabidara Binti Mahmud

                                            Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

          Setiausaha                :Puan Nurhaiza Bt Che Mat

          AJK Pendaftaran     : Puan Loh Chin Ying

          AJK Makanan           : Puan Norfaizah Binti Mohamad

 

 

 

 

9.0     STRATEGI PERLAKSANAAN

 

9.1     URUS SETIA/PENCERAMAH

 

          Unit Bimbingan Dan Kaunseling

         

 

 

9.2     JADUAL PERLAKSANAAN PROGRAM

 

          7 Februari 2024 (Rabu)

          7.30 pagi       : Sarapan pagi dan Pendaftaran

          8.00 pagi       : Bergerak ke Zoo Negara dari SMK Seri Bintang Selatan, KL

          8.40 pagi       : Tiba di Zoo Negara

                               : Meneroka pameran dan aktiviti

          12.00 t/hari   : Bertolak dari Zoo Negara ke SMK Seri Bintang Selatan,KL

          12.40 t/hari   : Tiba di SMK Seri Bintang Selatan, KL

 

10.0    PENGURUSAN RISIKO

 

Risiko

 

Punca

Penyelesaian

Tanggungjawab

Kemalangan

Kecuaian

 

Membawa murid mendapatkan rawatan

Guru pengiring

 

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

.40

          a) Pemantauan Perlaksanaan Program/ Aktiviti

 

                    1) Borang Penilaian Peserta

                    2) Borang Maklum Balas AJK

 

 

          b) Pemantauan Pencapaian Outcome

 

1)    Melalui APDM: Peratus kehadiran murid       

 

 

12.0    PENUTUP

          Diharapkan agar program ganjaran Zoom In ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang diharapkan. 

Sijil kehadiran penuh kepada murid ting 4 sewaktu program jejak kasih madani
Sijil kehadiran penuh murid menengah rendah 

 

Telegram Channel