17 January 2014

Soal selidik Sarana Ibu Bapa


As a teacher, prosess data
As a mother ,which indicator?


Hasil kutipan data sarana ibu bapa bagi tahun 2014 setelah diedarkan sewaktu hari orientasi pelajar dan edaran kepada ibu bapa. S0AL SELIDIK IBU BAPA / PENJAGA
BIL
ITEM
PERATUS SKOR

YA
TIDAK

Penglibatan Ibu Bapa / Penjaga Dengan Pembelajarab Murid Di Rumah


Penyediaan Suasana Pembelajaran di Rumah

1
Saya menyediakan ruang untuk belajar di rumah.
180
18

2
Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah.
147
26

3
Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak belajar.
172
17

4
Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup.
158
40Interaksi Sosial Dengan Anak


Bilangan hari


0
1
2
3
4
5
6
7
1
Saya bercerita/ berbual dengan anak saya sebanyak hari _____ seminggu
9
8
9
13
15
20
7
117
2
Saya makan bersama anak saya sebanyak _____ semingggu
6
3
8
7
8
24
5
137
3
Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak ________ seminggu
11
14
44
28
17
20
8
46
4
Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ________ hari seminggu
2
2
1
4
5
9
5
141
5
Saya mendidik/ memberi  didikan agama / moral kepada anak ____ hari seminggu.
16
8

11
16
8
25
6
108
Komunikasi  Dengan Anak


Bilangan hari


0
1
2
3
4
5
6
7
1
Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ___ hari seminggu
11
8
19
29
17
47
8
59
2
Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ___ hari seminggu
8
5
11
14
16
59
6
79
3
Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak ____ hari seminggu
9
4
4
14
16
59
11
81
4
Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya ___ hari seminggu
7
9
13
20
22
41
6
80
5
Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak ____ hari seminggu
16
10
12
17
15
33
8
87


Sokongan Terhadap Kecemerlangan  Anak


Bilangan hari


0
1
2
3
4
5
6
7
1
Saya member pujian dan ransangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu
8
4
10
19
23
38
2
94
2
Saya member dorongan / mptivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu
7
9
5
15
15
48
9
90
3
Saya dan keluarga melakukan aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu.
19
13
33
29
22
37
4
44
4
Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak _ hari seminggu
18
7
14
20
13
55
5
60
5
Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ___ hari seminggu.
37
11
44
33
23
24
1
25Jumlah markah keseluruhan

Indikator

Jumlah
0 - 22
ASAS
·        Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah diperingkat asas/minimum
·        Berbincanglah dengan kumpulan sokongan ibu bapa (Parents Support Group ) PIBG sekolah anda
·        Kunjungilah sekolah atau hubungi  PIBG , mereka boleh membantu anda
4
23 - 88
SEDANG MAJU
·        Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana
·        Anda boleh menghubungi sekolah atau pasukan sokongan ibu bapa , PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu
·        Anda juga dialu-alukan menyertai pasukan sokongan ibu bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh .


189
89 - 110
CEMERLANG
·        Anda merupakan ibu bapa yang berdikari
·        Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan , anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah .
·        Sertailah pasukan sokongan ibu bapa PIBG sekolah anak-anak anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG yang lain .
91


283


 

Telegram Channel