17 May 2015

Data Soal Selidik Kendiri Murid 2015

Perkongsian mengenai data soal selidik kendiri murid 2015

Berdasarkan data di bawah menunjukkan hampir semua tingkatan mempunyai masalah dengan kerjaya
utama pada bhgn kerjaya. 
Soalan yang ditanya di bahagian kerjaya untuk soal selidik ini ialah :
1) Saya rasa tidak akan dapat mencapai cita-cita saya
2) Masa depan saya gelap
3) Tidak tahu apa yang saya akan buat selepas tamat sekolah
4) Saya tidak tahu cara mencari kerja
5) Saya tidak mempunyai cita - cita yang tinggi
6) Tidak mengetahui apa yang benar benar saya ingini
7) Saya takutkan masa hadapan
8) Ragukan pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya
9) Memerlukan nasihat mengenai apa yang harus dibuat selepas sekolah
10) Saya perlu tahu lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan

Permasalahan akademik merupakan masalah kedua.
Soalan yang ditanya di bahagian akademik ialah
1) saya tidak memahami banyak perkara yang diajar oleh guru
2) Minat saya semakin berkurangan untukbelajar
3) Saya rasa tiada harapan untuk lulus peperiksaan
4) saya rasa hendak berhenti sekolah
5) Saya tidak suka pada sesetengah guu yang mengajar saya
6) Saya tidak tahu cara belajar yg berkesan
7) Saya tidak mempunyai tempat belajar yg sesuai di rumah
8) Terlalu banyak tugasan yg diberi dalam beberapa mata pelajaran
9) Saya tidak begitu minat terhadap buku buku pelajaran
10) Tidak dapat menyiapkan tugsan pada masa yg ditetapkan.


RUMUSAN SENARAI SEMAK KENDIRI MURID 2015 MENGIKUT INDIVIDUDAERAH
:  ZON PUDU

SEKOLAH
:  SMK CHERAS, KUALA LUMPUR


KAWASAN 
 BANDAR / LUAR BANDAR


TING
BIL. MURID
BIDANG
        JUMLAH

AKADEMIK
PERIBADI
KELUARGA
SOSIAL
KERJAYA

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

1
296
41
23
31
28
11
17
24
28
53
46
160
136

2
244
20
21
18
10
13
14
25
30
40
53
116
128

3
301
40
50
15
22
8
10
20
15
56
65
139
162

JUMLAH
841
101
94
64
60
32
41
69
73
149
164
415
426Sunday, jom!
Tasik Permaisuri   

 

Telegram Channel