18 November 2015

Pelan Strategik Pembangunan Sahsiah UBK 2016

Pelan Strategik UBK ada 4 fokus utama.
Iaitu klik link sini Perancangan Strategik UBK :Peningkatan Disiplin 2016
Klik di sini Perancangan Strategik Pendidikan Kerjaya 2016
Klik sini Pelan Strategik Psikososial 2016
Entri ini mengenai sahsiah diri

Dari perancangan strategik barulah kita membina rancangan tahunan 2016
Klik di sini Rancangan Tahunan UBK 2016
PERANCANGAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH DIRI MURID)
BIL
ISU
MATLAMAT STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
2019
2020
STRATEGI
1
Tahap kepimpinan murid yang kurang memuaskan
Meningkatkan minat dan gaya kepimpinan murid sekolah khususnya badan kepimpinan sekolah
Meningkatkan penyertaan murid dalam badan kepimpinan sekolah
Meningkatkan bilangan penyertaan murid dalam badan kepimpinan sekolah 90 orang setiap badan kepimpinan
90
90%
100%
100%
100%
100%
1.  Bengkel Kepimpinan Modul Pengawas
2.  Kursus Kepimpinan Sekolah
2.
Sikap hormat-menghormati guru dan rakan-rakan rendah
Mendidik murid-murid untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi
Memastikan murid-murid mengamalkan sikap hormat-menghormati rakan-rakan dan guru.  
Mengurangkan kadar bilangan kes bergaduh dan buli kepada bilangan 2 kes.  
2
2
2
2
2
1
1.   Slot Moral Bulanan
2.   Program PPSDM – Jatidiri  


PELAN TAKTIKAL  2016
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH DIRI MURID)
BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG-JAWAB
TEMPOH/HARI
KOS/
SUMBER
SASARAN
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/ STATUS
1
BENGKEL KEPIMPINAN MODUL PENGAWAS
PK HEM
Guru Pengawas
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling
16 Januari 2016
RM 1,000
PCG dan PIBG
Pengawas sekolah jelas akan tugas sebagai pengawas sekolah.
Meningkatkan bilangan penyertaan murid dalam badan kepimpinan sekolah 90 orang setiap badan kepimpinan
Bengkel Pengawas akan diubah ke tarikh hari persekolahan, jika bertembung dengan program sekolah

2
KURSUS KEPIMPINAN MURID SEKOLAH

Guru Kaunseling
Guru Pengawas
Guru PPS
Guru Koperasi
28 -31 Mei 2016
RM12,000
Pelajar, PIBG, PCG, Koperasi, dan YPC
Peserta akan menguasai kemahiran-kemahiran kepimpinan.
Meningkatkan bilangan penyertaan murid dalam badan kepimpinan sekolah 90 orang setiap badan kepimpinan
Kem Kepimpinan atau Bengkel Kepimpinan 1 hari

3
SLOT MORAL BULANAN
Guru Kaunseling
Guru Moral
1 kali setiap hujung bulan sehingga November 2016
Cendera-mata Sekolah
Murid-murid akan faham tentang nilai moral dan mengamalkan nilai yang tinggi
Mengurangkan kadar bilangan kes bergaduh dan buli kepada bilangan 2 kes.  
Ceramah jemputan dari pihak luar


4
PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID – MODUL JATI DIRI
Guru kaunseling dan guru disiplin
JAN-NOV 2016
Cendera-mata Sekolah
Murid-murid akan faham tentang nilai moral dan mengamalkan nilai moral yang tinggi
Mengurangkan kadar bilangan kes bergaduh dan buli kepada bilangan 2 kes.  
Sesi bimbingan kelompok,  program PPSDM daerah, Ceramah dari pihak luar


PELAN OPERASI 1
Nama Program
BENGKEL KEPIMPINAN MODUL PENGAWAS
Matlamat
Pengawas yang berketrampilan
Strategi
Bengkel
Objektif
Meningkatkan minat dan gaya kepimpinan murid sekolah khususnya badan kepimpinan sekolah
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Bengkel
3.   Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PK HEM
Guru Pengawas
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua pengawas sesi pagi dan petang

PELAN OPERASI 2
Nama Program
KURSUS KEPIMPINAN MURID SEKOLAH
Matlamat
Meningkatkan ketrampilan murid
Strategi
Kursus Kepimpinan
Objektif
Meningkatkan minat dan gaya kepimpinan murid sekolah khususnya badan kepimpinan sekolah
Proses Kerja
1.     Mesyuarat Jawatankuasa
2.     Pelaksanaan Kursus
3.     Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PK HEM
Guru Kaunseling
Guru Pengawas
Guru PPS
Guru Koperasi
Guru Kaunseling
Guru Pengawas
Guru PPS
Guru Koperasi
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
AJK Kepimpinan Sekolah

PELAN OPERASI 3
Nama Program
SLOT MORAL BULANAN
Matlamat
Sahsiah terpuji
Strategi
Ceramah
Objektif
Memastikan murid-murid mengamalkan sikap hormat-menghormati, rakan-rakan dan guru.  
Proses Kerja
Pelaksanaan Slot Setiap bulan pada hujung minggu mengikut giliran antara 2 orang kaunselor pagi.
Tanggungjawab
Guru Kaunseling sesi pagi
Guru Moral
Sasaran
Murid mata pelajaran Moral

PELAN OPERASI 4
Nama Program
PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID – MODUL JATI DIRI
Matlamat
Meningkatkan sahsiah diri yang positif
Strategi
Bengkel dan ceramah
Objektif
Memastikan murid-murid mengamalkan sikap hormat-menghormati rakan-rakan dan guru.  .
Proses Kerja
Pelaksanaan program secara ceramah, sesi bimbingan kelompok dan program peringkat daerah.  
Tanggungjawab
Guru kaunseling dan guru disiplin
Sasaran
Murid yang berisiko


It's over
Let smiles overshadow sadness
If It's meant to be
It will be

 

Telegram Channel