19 November 2015

Rancangan Tahunan UBK SMK Cheras 2016


RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK CHERAS 2016
BULAN
MINGGU: TARIKH
BIDANG
OBJEKTIF
AKTIVITI
SASARAN
PENYELARAS

JAN


1: 4-8 Jan
Psikososial
Agar murid Tingkatan Satu dapat menyesuaikan diri menjadi warga sekolah
Orientasi Ting 1
Murid Ting 1
Pn Rozinani
1: 9 Jan
Sahsiah
Agar pengawas dapat mengetahui dan menjalankan tugas dengan lebih berkesan setelah mengikuti latihan

Bengkel Kepimpinan Pengawas
Pengawas
En  Che Mohamad Padali
2: 11 Jan
Pengurusan
Agar dapat mengeratkan silaturahim antara mentor dengan mantee ( Sesi Suai Kenal)

Amalan Guru Penyayang
Semua mentor dan mantee
Pn Nurhaiza/
Pn Rozinani
2: 12 Jan
Kerjaya
Agar dapat menjalankan ujian psikometrik kepada murid
PBS Psikometrik

Murid Ting 1
Pn Raudzah
2: 12 Jan
Kerjaya
Agar dapat melantik AJK Kelab Kerjaya yang baru
Mesyuarat Agong
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali/ Pn Rozinani

2: 13 Jan
Pengurusan
Agar dapat mengemaskini agihan kerja untuk semua AJK dan melaporkan aktiviti terkini

Mesyuarat UBK 1
AJK UBK
Pn Nurhaiza
2: 16 Jan
Sarana

Agar dapat mengeratkan kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa
Gotong Royong
Semua warga sekolah
Pn Rozinani
3: 18 Jan
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan sahsiah dan disiplin

Ops Lewat
Murid yang lewat ke sekolah
En Che Mohamad Padali/Pn Rozinani
3: 20 Jan
Kerjaya

Agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan diri ahli Kelab Kerjaya melalui perjumpaan kelab
LDK/Logo
Ahli Kelab Kerjaya
Pn Nurhaiza/ Pn Rozinani
3: 22 Jan

Kerjaya
Agar dapat menetapkan matlamat kepada para murid Ting 3
Penetapan Matlamat

Semua murid ting 3

En  Che Mohamad Padali
4: 29 Jan

Kerjaya
Agar dapat menetapkan matlamat kepada para murid
Ting 5
Penetapan Matlamat

Semua murid bersama ting 5

En  Che Mohamad Padali
4: 29 Jan

Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
Puan Nurhaiza

4: 30 Jan

Sarana

Agar dapat menjalankan aktiviti merentas desa antara ibu bapa dan warga sekolah

Merentas Desa

Semua warga sekolah

Puan Rozinani


FEB
1: 2 Februari
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan 
peningkatan disiplin murid

Zoom In: Meningkatkan Kehadiran Ke Sekolah
Murid berisiko
En Che Mohamad Padali/Pn Raudzah
1: 3 Feb
Kerjaya

Agar dapat mengetahui minat dan halatuju minat tersebut untuk mencapai cita-cita
Bengkel Minat Kerjaya
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali/ Pn Rozinani

1: 5 Feb

      Sarana
Agar ibu bapa mengetahui penetapan matlamat murid Permata Ting 3 dan Ting 5
Perjumpaan ibu bapa

Murid Permata
Pn Nurhaiza
3: 15 Feb

Kerjaya
Agar dapat menetapkan matlamat kepada para murid
Penetapan Matlamat

Semua murid bersama mentor

Pn Raudzah
3: 16 Feb
Sahsiah

Agar dapat memilih ahli PRS yang layak
Temuduga ahli PRS
PRS ting 1
Pn Raudzah
3: 17 Feb
Guru Penyayang
Sarana
RIMUP
Agar dapat mengeratkan silaturahim antara mentor dengan mantee ( Sambutan Perayaan RIMUP)

Amalan Guru Penyayang
RIMUP 1

Semua mentor dan mantee
Pn Nurhaiza/
Pn Rozinani
3: 19 Feb

Psikososial

Agar murid meningkatkan persediaan menghadapi peperiksaan

Motivasi Peperiksaan

Ting 3 dan Ting 5

Pn Nurhaiza
$: 24 Feb
Kerjaya
Agar dapat membina buku skrap kerjaya untuk koleksi Ahli Kelab Kerjaya
Pertandingan Buku Skrap Kerjaya


Ahli Kelab Kerjaya
Pn Nurhaiza/ Puan Rozinani
4: 26 Feb

Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
En Che Mohamad Padali
MAC
1: 1 Mac
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan 
peningkatan disiplin murid

Zoom In: Meningkatkan Kehadiran Ke Sekolah
Murid berisiko
En Che Mohamad Padali/Pn Raudzah
1: 3 Mac
Sahsiah

Agar dapat meningkatkan jati diri murid yang dikenalpasti
Program Jati Diri
Murid sesi pagi
En Che Mohamad Padali
1: 5-6 Mac

Psikososial
Agar murid yang terpilih dapat menghadiri kursus untuk pemantapan diri dan sahsiah serta meningkatkan komunikasi

Kursus  Asas PRS Tahap Bongsu
40 murid terpilih
Pn Raudzah
2: 9 Mac
Psikososial

Agar dapat menjalankan ujian saringan Minda Sihat
Ujian saringan Minda Sihat
Semua murid Ting 4
Pn Nurhaiza
2: 9 Mac
Kerjaya

Agar ahli Kelab Kerjaya dapat menjalankan aktiviti koakademik bagi mengasah bakat murid
Aktiviti Koakademik
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali/ Pn Rozinani
4:21 Mac
Pengurusan
Guru Penyayang
Agar dapat mengeratkan silaturahim antara mentor dengan mantee (Penetapan Target: Analisa  Ujian 1)

Amalan Guru Penyayang
Semua mentor dan mantee
Pn Nurhaiza/
Pn Rozinani
4: 25 Mac
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
Pn Nurhaiza
4: 26 Mac
Sarana
Agar dapat menarik ibu bapa hadir ke sekolah untuk mesyuarat Agong PIBG dan Hari Anugerah Cemerlang
Mesyuarat Agong PIBG
Semua ibu bapa murid sekolah
Pn Rozinani
5: 28- 30 Mac
Kerjaya

Agar dapat meneroka minat dan cita-cita murid untuk dijadikan motivasi mencapai kejayaan
Penerokaan Kerjaya
40 murid Permata
Pn Nurhaiza
5: 30 Mac
Kerjaya

Agar dapat menyiapkan bahan untuk pertandingan Kerjaya Peringkat Zon Pudu
Bahan pertandingan

Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali/Puan Rozinani

APRIL

1: 1 April

Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan sahsiah dan disiplin

Ops Lewat
Murid yang lewat datang ke sekolah
En Che Mohamad Padali/Pn Rozinani
1: 5  April
Psikososial
Agar menyedarkan dan memberi pendedahan kepada murid berisiko untuk menjaga kesihatan mental

Bengkel  Minda Sihat

70  murid sasaran teruk dan sangat teruk DASS
Pn Nurhaiza
  2: 6  April
Kerjaya
Agar dapat menyiapkan bahan untuk pertandingan Kerjaya Peringkat Zon Pudu
Bahan pertandingan

Ahli Kelab Kerjaya
Pn Nurhaiza/ Puan Rozinani
2: 9 -10 April
Sahsiah
Agar pengawas dapat mengetahui dan menjalankan tugas dengan lebih berkesan setelah mengikuti latihan

Bengkel Kepimpinan Pengawas/PRS/AJK Koperasi/ Pengawas Pusat Sumber
80 peserta
Pn Raudzah
3: 13 April
Kerjaya
Agar dapat menjalankan satu projek untuk pameran kerjaya
Aktiviti Bahan Pameran Kerjaya
Ahli  Kelab Kerjaya

En Che Mohamad Padali/Puan Rozinani
3: 16 April

Sarana
Agar dapat menjalinkan hubungan yang erat dengan ibu bapa melalui aktiviti kesukanan
Sukan Tahunan
Semua warga sekolah
Puan Rozinani
4: 20 April
Pengurusan
Agar dapat mengeratkan silaturahim antara mentor dengan mantee : Motivasi

Amalan Guru Penyayang
Semua mentor dan mantee
Pn Nurhaiza/
Pn Rozinani
5: 27 April
Psikososial
Agar dapat mempamerkan kepada murid bahaya dadah melalui pameran yang menarik

Pameran PPDa
Semua warga sekolah
Pn Rozinani

5: 27 April
Kerjaya
Agar dapat menjalankan aktiviti sepanjang Minggu Kerjaya

Aktiviti Minggu Kerjaya
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali
5: 25 – 29 April
Kerjaya
Agar dapat memberikan info mengenai hala tuju kerjaya dan pendidikan kaunseling kerjaya
 Minggu    Kerjaya

Semua warga sekolah
En Che Mohamad Padali

4: 29 April
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
En Che Mohamad Padali

MEI
1: 3 Mei
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan 
peningkatan disiplin murid

Zoom In: Meningkatkan Kehadiran Ke Sekolah
Murid berisiko
En Che Mohamad Padali/Pn Raudzah
1 : 4 Mei
Pengurusan
Agar dapat mengetahui info terkini mengenai pengurusan HEM dan UBK
Mesyuarat UBK Kali Ke 2

AJK HEM
AJK UBK
Pn Nurhaiza
1: 5 Mei
Psikososial
Agar dapat mendidik murid program Minda Sihat mengenai terapi akuarobik untuk menangani stres
Terapi Aquarobik
Murid Ting 4
Pn Nurhaiza
1: 5 Mei
Kerjaya

Agar murid Kelab Kerjaya/PRS petang  dapat menjalankan aktiviti Visi Kerjaya
Bengkel Visi Kerjaya
50 ahli Kelab Kerjaya/PRS
Pn Rozinani
4: 27 Mei
Guru Penyayang
RIMUP
Agar dapat meningkatkan kerjasama dan saling hormat menghormati antara kaum sewaktu menjalankan aktiviti bersama-sama meraikan Hari Guru
RIMUP Hari Guru
Program Guru Penyayang
Semua warga sekolah
Pn Nurhaiza
Pn Rozinani
4: 27 Mei
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
Puan Nurhaiza
4 : 28 – 31 Mei
Sahsiah
Agar pemimpin murid dapat dilatih dengan daya kepimpinan iaitu pengawas sekolah dan pusat sumber/PRS dan koperasi
Kem Kepimpinan
80 orang murid PRS, pengawas sekolah dan pusat sumber , koperasi
En Che Mohamad  Padali
JUN
3: 13 Jun
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan sahsiah dan disiplin

Ops Lewat
Murid yang lewat datang ke sekolah
En Che Mohamad Padali/Pn Rozinani
3: 13 Jun
Psikososial
Agar murid dapat diberikan kesedaran bahaya merokok
Nafas Baru Bermula Ramadan

Semua murid
En Che Mohamad Padali/ Pn Raudah
3 : 15 Jun
Pengurusan
Guru Penyayang
Agar dapat menjalankan aktiviti amalan guru penyayang
Hati Ke Hati: (Analisa Peperiksaan Pertengahan Tahun)
Program Guru Penyayang
Semua mentor dan mantee
Pn Nurhaiza/ Pn Rozinani

3: 21 Jun
Psikososial
Agar dapat menjalankan saringan minda sihat kali kedua kepada murid program Minda Sihat
Saringan minda sihat
Murid yang mendapat DASS teruk dan sangat teruk kali pertama
Puan Nurhaiza
3: 24 Jun
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
Puan Nurhaiza
3: 24 Jun
Sarana
Agar dapat bertemu ibu bapa untuk berbincang mengenai kemajuan anak di sekolah
Hari Bertemu Pelanggan
Semua warga sekolah

Puan Raudzah/
En Che Mohamad Padali
3: 29 Jun

Kerjaya

Agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kursus yang ditawarkan di IPTS

Lawatan Kerjaya

Murid Ting 5
Projek Zoom In
Puan Nurhaiza
JULAI
1: 1 Julai
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan 
peningkatan disiplin murid

Zoom In: Meningkatkan Kehadiran Ke Sekolah
Murid berisiko
En Che Mohamad Padali/Pn Raudzah
3: 13 Julai
Psikososial
Agar murid yang mendapat ujian DASS teruk dan sangat teruk mendapat intervensi
Terapi Alam
Murid saringan DASS
Puan Nurhaiza
4: 20 Julai
Psikososial
Agar murid SLAD dan PRS mengetahui mengenai pendidikan dadah
Lawatan PPDa
40 murid SLAD/ PRS
Pn Rozinani
5: 27 Julai
Kerjaya

Agar murid dapat mengadakan satu lawatan kerjaya untuk program Halatuju Kerjaya
Lawatan Kerjaya
Ahli Kelab Kerjaya
Pn Nurhaiza/Pn Rozinani
5: 28 Julai

Kerjaya

Agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kursus yang ditawarkan di kolej kemahiran

Lawatan Kerjaya

Murid Ting 5

En Che Mohamad Padali
5: 29 Julai
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
En Che Mohamad Padali
5: 30 Julai
Guru Penyayang
RIMUP
Sarana
Agar dapat menjalankan aktiviti RIMUP, Program Guru Penyayang dan DWEN
Sambutan Hari Raya
Semua warga sekolah
Puan Nurhaiza/Puan Rozinani
OGOS


                      
1: 2 Ogos
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan sahsiah dan disiplin

Ops Lewat
Murid yang lewat datang ke sekolah
En Che Mohamad Padali/Pn Rozinani
2: 8-12 Ogos
Kerjaya

Agar murid Tingkatan 5 mengetahui halatuju masing-masing melalui ceramah dan lawatan

Program Halatuju

Semua murid Ting 5
En Che Mohamad  Padali
2: 10 Ogos
Kerjaya
Agar dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan ahli Kelab Kerjaya
Program Bulan Patriotisme
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali
3: 20 Ogos
Psikososial
Agar PRS dapat dilengkapkan dengan kemahiran komunikasi lanjutan
Kursus peningkatan PRS
80 ahli PRS
Pn Nurhaiza/
Pn Raudzah
4: 24 Ogos
Kerjaya
Agar ahli dapat mengumpul pelbagai maklumat kerjaya dalam bentuk permainan kerjaya
Info Hunt
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali/ Pn Rozinani
4: 26 Ogos
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
Pn Nurhaiza
SEPT
1: 1 Sept
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan sahsiah dan disiplin

Ops Lewat
Murid yang lewat datang ke sekolah
En Che Mohamad Padali/Pn Rozinani
1: 2 Sept
Psikososial
Agar dapat meningkatkan persiapan mental dan psikologi menghadapi peperiksaan
Ceramah dan bengkel motivasi
Semua murid ting 3
Pn Nurhaiza
2: 5 Sept
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid berisiko yang mempunyai salah laku
Bengkel/Ceramah
Murid berfokus disiplin
En Che Mohamad Padali/ Pn Raudzah
4: 19 Sept


Pengurusan
Guru Penyayang
Agar dapat menjalankan program penyemakan penetapan matlamat
Program Mentor Mantee Guru Penyayang
Mentor mantee
Pn Nurhaiza/ Pn Rozinani
5: 27 Sept
Kerjaya

Agar dapat mengenali potensi dan hala tuju kerjaya
Bengkel Kenali Potensi & Hala Tuju Kerjaya
Murid ting 1
Puan Rozinani
5: 30 Sept
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
En Che Mohamad Padali

OKT1: 3 Okt
Disiplin
Agar dapat mendidik murid untuk penghayatan 
peningkatan disiplin murid

Zoom In: Meningkatkan Kehadiran Ke Sekolah
Murid berisiko
En Che Mohamad Padali/Pn Raudzah
1: 4 Okt
Psikososial
Agar semua murid Ting 5 dapat diberikan motivasi kecemerlangan murid untuk pecutan akhir peperiksaan

Ceramah motivasi
Semua murid ting 5
Pn Nurhaiza
1; 5Okt
Kerjaya
Agar dapat mengemaskini buku kokurikulum dan memberikan markah kepada ahli kelab
Pengurusan markah kokurikulum
Ahli Kelab Kerjaya
En Che Mohamad Padali
2: 14 Okt
Kerjaya
Agar dapat menjalankan ujian psikometrik kepada murid
PBS Psikometrik

Semua murid Ting 3
En Che Mohamad Padali
3: 19 Okt
Kerjaya

Agar dapat memberikan taklimat kepada murid tingkatan 3 halatuju selepas peperiksaan PT3
Taklimat SBP/MRSM/MTD/ Kolej Vokasional
Semua murid ting 3
Pn Nurhaiza/ En Che Mohamad Padali
4: 28 Okt
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
Puan Nurhaiza
Nov


2: 11 Nov
Pengurusan

Agar dapat berbincang mengenai program UBK
Mesyuarat UBK 3
AJK UBK
Puan Nurhaiza
2: 11 Nov
Sahsiah

Agar dapat memberi penghargaan kepada murid sahsiah cemerlang dari segi kehadiran dan tingkah laku
Majlis Anugerah
Semua murid yang dikenalpasti
Pn Nurhaiza
2: 12 Nov
Disiplin

Agar dapat meningkatkan jati diri murid yang dikenalpasti dalam kaunseling berfokus ponteng dan salah laku
Program Jati Diri
Murid ting 4/2
En Che Mohamad Padali
3: 17 Nov
Sahsiah

Agar dapat mendidik murid untuk menimbulkan kesedaran ke arah perkembangan sahsiah terpuji
Lawatan Ke Rumah Anak Yatim
80 orang murid ting 3/2
Pn Nurhaiza/ Pn Rozinani
3: 18 Nov
Sahsiah
Agar dapat meningkatkan sahsiah murid bukan Islam
Slot Sahsiah Moral
Semua murid sesi pagi bukan Islam
En Che Mohamad Padali
4: 21 Nov
Kerjaya

Agar murid sesi petang dapat didedahkan dengan pelbagai jenis kerjaya melalui permainan pendidikan kerjaya
Permainan Kerjaya
Murid ting 1
Puan Raudzah
4: 23 Nov
Psikososial

Mendidik murid menghargai diri dan warga emas melalui aktiviti selepas PT3
Gotong -royong
Murid ting 3
Puan Nurhaiza
4: 25 Nov
Pengurusan
Guru Penyayang
RIMUP
Agar dapat mengadakan jamuan akhir tahun dengan mentor mantee masing- masing
Perjumpaan mentor mantee
Guru Penyayang/RIMUP
Semua mentor mantee
Pn Nurhaiza/
Pn Rozinani
4: 25 Nov
Pengurusan

Agar dapat meningkatkan pengurusan bimbingan dan kaunseling
Perancangan Strategik/ Taktikal/ Operasi/ Rancangan Tahunan
Guru Kaunseling
Puan Nurhaiza
DIS
4 : 30 Dis
Psikososial
Agar dapat menyesuaikan diri murid dengan persekitaran sekolah menengah
Hari Orientasi
Semua murid Ting 1/ Peralihan 2017
Pn Rozinani
Jan-Nov


Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
-Agar dapat meningkatkan motivasi murid
-Agar dapat menjalankan sesi kaunseling kepada murid yang memerlukan
-Agar dapat menjalankan bimbingan dalam kelas sewaktu relief kelas
-Agar dapat menguruskan program , sistem fail, dokumen pentadbiran dengan berkesan
- Agar dapat menjalankan latihan kelompok PRS

-Sesi kaunseling individu dan kelompok
-Modul Kelas Ganti
-konsultasi keibubapaan
-Mengemaskini dokumen
- Amalan Guru Penyayang
- Perjumpaan PRS
Murid berfokus

Semua murid
Semua murid
Semua guru kaunseling
Puan Nurhaiza
En Che Mohamad Padali
Puan Rozinani
Puan Raudzah


Disediakan oleh                                                                                                                                  Disahkan oleh

Nurhaiza Che Mat                                                                                                     Kamariah Bt Abu
Ketua Guru Kaunseling                                                                              


Pulut kuning & rendang ayam
For his last day
Thank you teachers for the lesson
Thank you teachers for the result
Alhamdulillah..
                                                                
 

Telegram Channel