20 April 2016

Intervensi Minda Sihat 2016 dan Terapi Relaksasi Otot dan Imaginasi

Sesi bergambar bersama peserta dan team Klinik Kesihatan Cheras


Hari ini merupakan hari intervensi pertama untuk murid yang terlibat dengan saringan DASS yang memerlukan intervensi khusus. Program ini bermula dari pukul 8.00 pagi hingga  2 petang. Antara aktiviti yang dijalankan kepada 43 murid sasaran ialah:

1. Sesi ice breaking
2. Ceramah Menangani Stres oleh Dr Nazeerah dari Klinik Kesihatan Cheras
3. Bengkel Penyelesaian Masalah Berdasarkan IDEAL
4. Perbincangan Kumpulan Mengenai Situasi Bermasalah Dan Pembentangan Kumpulan
5. Aktiviti Team Building oleh Jururawat Klinik Kesihatan Cheras
6. Terapi Relaksasi Otot Dan Imaginasi oleh ahli fisiologi Cik Rajesh dari Klinik Kesihatan Cheras
7. Sesi penyampaian cenderamata
8. Sesi bergambar
9. Sesi kaunseling kelompok


Ice breaking oleh Cikgu Padali
Dr Nazeerah menyampaikan ceramah
Add caption
Aktiviti berkumpulan IDEAL
Perbincangan kumpulan bersama jururawatPembentangan kumpulan penyelesaian masalah

Pembentangan kumpulan penyelesaian masalah

Pembentangan kumpulan
Aktiviti Team Building
Aktiviti Team Building
Aktiviti Team Building


Aktiviti Terapi Relaksasi Imagenasi
Aktiviti Terapi Relaksasi Imaginasi
Aktiviti Terapi Relaksasi Imaginasi

Terapi Relaksasi Otot
Terapi Relaksasi Otot


Teraapi Relaksasi oleh jurupulih anggota

Bimbingan kelompok bersama kaunselor

Bimbingan kelompok bersama kaunselor

Bimbingan kelompok bersama kaunselor
Bimbingan kelompok bersama kaunselor


Terima kasih

Sesi bergambar bersama peserta dan team Klinik Kesihatan Cheras

Every pain gives a lesson
Every lesson changes  a person..

 

Telegram Channel