4 November 2018

Borang Keberhasilan Penilaian Akhir Guru Bimbingan Dan Kaunseling 2018

Cuti-cuti mengadap komputer menyiapkan perkara yang perlu dihantar. Borang keberhasilan akhir tahun 2018.

Saya share link excell untuk update https://drive.google.com/file/d/1EgBIccK7d0VIH3BObpRM3qvfS1Jk4dCC/view?usp=sharing
Bila masuk blog lari pula format ini. Klik pada link di atas jika anda guru bimbingan dan kaunseling ingin mendapatkan templetenya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2018
NAMA PYD NURHAIZA BT CHE MAT GRED JAWATAN DG48
NO.K.P. TEMPAT BERTUGAS SMK CHERAS
JANTINA PEREMPUAN
JAWATAN GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR MELEBIHI SASARAN CATATAN
 PENGURUSAN SESI KAUNSELING 1  MENJALANKAN SESI KAUNSELING INDIVIDU SEBANYAK 5 SESI SEMINGGU 3 MINGGU x 5 = 180 50 100
 MENJALANKAN SESI KAUNSELING KELOMPOK SEBANYAK 1 SESI SEMINGGU 60 100
 MENJALANKAN SESI KONSULTASI DENGAN IBU BAPA SEBANYAK 20 KALI SETAHUN 50 100
 PENINGKATAN SAHSIAH  4  PERJUMPAAN AHLI PRS SEBANYAK 20 KALI SETAHUN UNTUK AKTIVITI DAN LATIHAN PRS 50 100
 5 PENINGKATAN KADAR KEHADIRAN INDIVIDU MURID 95% KE SEKOLAH BERBANDING TAHUN LEPAS 50 80
6 MENCAPAI PERATUS KEHADIRAN MURID 90% 5 GAMMA KE SEKOLAH SELAKU MENTOR  50 90
PENINGKATAN DISIPLIN  7 PENURUNAN MASALAH DISIPLIN MURID PONTENG KELAS SELEPAS INTERVENSI 10 ORANG 50 80
8  PENURUNAN  MASALAH DISIPLIN MURID LEWAT 20 ORANG MELALUI INTERVENSI 50 100
9  MENINGKATKAN MURID KATEGORI BUTTERFLY  SUIT POSITIF 20 ORANG DARI PONTENG SEKOLAH 50 80
 PSIKOSOSIAL 10 MENJALANKAN UJIAN DASS 20 PERATUS DARI SETIAP TINGKATAN 100 100
11 MENURUNKAN KADAR DASS TERUK 50 PERATUS MURID BERMASALAH MINDA SIHAT 50 80
 KERJAYA 12  MENJALANKAN AKTIVITI KELAB KERJAYA SEBANYAK 12 KALI SETAHUN 50 100
13  MENJALANKAN PSIKOMETRIK KEPADA SEMUA MURID TING 3,4 DAN 5 70 100
 INOVASI/KAJIAN TINDAKAN 14 MENJALANKAN SATU KAJIAN TINDAKAN  100 100
 PENGURUSAN 15 MENGURUS DAN MELAKSANAKAN MESYUARAT UBK KUALITI 3 KALI SETAHUN 20 100
16 MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT MENGIKUT FORMAT  50 100
KEKERAPAN 3 KALI SETAHUN
17 MENGADAKAN PROGRAM BERDASARKAN PELAN  50 100
TAKTIKAL
18 DOKUMENTASI PROGRAM DISEDIAKAN BERDASARKAN PELAN TAKTIKAL 50 100
19 MENGGUNAKAN PERUNTUKAN PCG KAUNSELING DENGAN MENINGGALKAN BAKI  3% 50 100
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 19 19
JUMLAH MARKAH 1050 1810
PENCAPAIAN 55.00 95.26
SKOR 3 4


Selamat Pagi Alor Pongsu
 

Telegram Channel