21 November 2018

myPortfolio Guru Kaunseling SMK Cheras


Klik sini untuk melihat myportfolio guru kaunseling
https://drive.google.com/file/d/1lN8KNiuCLfILL-wzYNxxXljAwwdOB1YC/view?usp=sharing

Borang-borang yang kami gunakan di bawah Unit Bimbingan Dan Kaunseling

BIL.
BORANG
KOD BORANG

1.
BIODATA GURU BIMBINGAN & KAUNSELING SEPENUH MASA
SPSK PK 08 - 1
2
BIODATA MURID
SPSK PK 08 - 2
3
BORANG KHIDMAT  KAUNSELING INDIVIDU
SPSK PK 08- 3
4
BORANG KHIDMAT KAUNSELING KELOMPOK
SPSK PK 08 -4
5
BORANG TEMUJANJI KHIDMAT KAUNSELING
SPSK PK 08 -5
6
BORANG RUJUKAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SPSK PK 08 -6
7
BORANG KEBENARAN BERJUMPA MURID
SPSK PK 08 -7
8
REKOD SESI BIMBINGAN/KAUNSELING INDIVIDU
SPSK PK 08 -8
9
REKOD SESI BIMBINGAN/KAUNSELING KELOMPOK
SPSK PK 08–9
10
PENGESAHAN SESI KAUNSELING
SPSK PK 08–10
11
BORANG PENYATA KEWANGAN BK
SPSK PK 08–11
12
REKOD LAWATAN KE RUMAH MURID
    SPSK PK 08–12
13
REKOD KONSULTASI KEIBUBAPAAN
SPSK PK 08 -13
14

MEMO DALAMAN MESYUARAT
PK07-Lampiran 1
15
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT
SPSK PK07-Lampiran 2
16
REKOD EDARAN MINIT MESYUARAT
SPSK PK07-Lampiran 4
17
MEMO PENGHANTARAN DRAF MINIT MESYUARAT
SPSK PK07-Lampiran 7
18
MAKLUMBALAS MESYUARAT
SPSK PK07-1
19
INSTRUMEN PENILAIAN KURSUS
SPSK PK10-1
20
INSTRUMEN PENILAIAN PENCERAMAH
SPSK PK10-2
21
INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM
SPSK PK10-3
22
KERTAS KERJA PROGRAM
SPSK PK19 LAMPIRAN 1
23
DOKUMENTASI PROGRAM
SPSK PK19 LAMPIRAN 2
24
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM HEM
SPSK PK 21-2
25
REKOD DAFTAR SESI KAUNSELING INDIVIDU
e-DAFTAR KLIEN
26.
REKOD DAFTAR SESI KAUNSELING KELOMPOK
e-DAFTAR KLIEN
27.
REKOD KUNJUNGAN KE BILIK KAUNSELING
e-DAFTAR PELAWAT
28
BORANG TATACARA PELANCONGAN
PS1,PS2,PS3,
LAMPIRAN 1, SENARAI NAMA MURID
29.
LAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING  SEKOLAH MENENGAH
Online sepkm
30
BORANG AKUR JANJI
SMKC/04/02/JLD
31
BORANG PENETAPAN TARGET 
SMKC/UBK/PS/01
32
BORANG MAKLUMAT KEAHLIAN PRS
BUKU LAPORAN AKTIVITI PRS
33
BORANG MAKLUMAT AHLI KELAB
BUKU LAPORAN AKTIVITI KELAB
34
BORANG LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM
BUKU LAPORAN AKTIVITI KELAB
35
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN : (Kelab/Persatuan:
Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
36
BORANG SKPMg2 ASPEK 3.3.6.1: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING)
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
Aspek 3.3.6.1
37
BORANG SKPMg2 ASPEK 3.3.6.1: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK)
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2 Aspek 3.3.6.2
38
JEJAK LEPASAN SPM
Sepkm
39
SENARAI SEMAK KEPERLUAN PROGRAM MURID
SS01
40
SOAL SELIDIK MASALAH MURID
SS02

Antara senarai undang-undang dan peraturan yang digunakan

1.0         Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

2.0         Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3.0         Arahan Pegawai Pengawal

4.0         Surat Siaran Pelaksanaan Kaunselor Sepenuh Masa, KP(BS)8591/Jld.7.(56), 6 Mei 1997

5.0         Surat Siaran Tugas dan Peranan Kaunselor Pelajar : Pelaksanaan Kaunselor  Sepenuh Masa KP(BS/PSR)8542/99/Jld.2 (9), 27 Mei 1998

6.0         Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012
Ruj: KP (BKEW)(PK)1587/6/A-4/Jld.2:Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah
Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid. 20 Disember 2012

7.0      Surat Siaran Pelaksanaan Kaunselor Sepenuh Masa. Ruj: KP (BS) 8591/Jld.7.(56) , 6 Mei 1997

8.0      Surat Siaran Perekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. Ruj: KP(BPSH-SPDK) 201/005/02 Jld 4(05). 16 April 2012

9.0       Surat Siaran KPPM Bil 4 Tahun 2012 Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang. Ruj: KP(BPSH-SPKD) 201/005/02 , 16 April 2012

PSRA

 

Telegram Channel