2 February 2019

Jadual Tarikh Perlaksanaan Psikometrik Tahun 2019

Arahan tarikh perlaksanaan psikometrik utk tahun 2019 berdasarkan surat siaran KPM 600-14/1/60/JLD.10 (14) pada 23 Januari 2019..
PSIKOMETRIK TINGKATAN 1 TAHUN 2019
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen  Inventori Minat Kerjaya dan Inventori Tret Personaliti

IMK dan ITP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 1 Tahun 2019
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
ITP – Inventori Tret Personaliti (150 item)
Menyedia dan merekod skor ujian
Mulai 11 Februari 2019
 hingga
12 April 2019
Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor

Memasukkan skor ITP dan IMK kedalam SePKM secara dalam talian
Mulai 15 April 2019 hingga
24 Mei 2019
Masukkan data skor ke dalam sistem atas talian

Website:
http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dokumen dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan susulan
GBK menjalankan intervensi IMK dan ITP kepada murid tingkatan 1 2019 mengikut keperluan
Mulai 10 Jun 2019  hingga 31 Oktober 2019
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan/tandatangan daripada pengetua
Mulai 1 hingga 22 November 2019Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan pihak berkepentingan berkaitan dengan skor IMK dan ITP boleh merujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa

Muat turun data dari SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy@hardcopy
6

Penyimpanan fail
Mencetak:
a) GBK menyimpan rekod untuk tujuan sebagai panduan dan rujukan semasa membuat intervensi


November – Disember 2018
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 TAHUN 2019
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Tingkatan 3
GBK memuat turun instrumen IKP Kertas 1 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
17 – 28 Jun 2019
IMK dan IKP Kertas 2 menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 3 Tahun 2019
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK


IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
          Kertas 1 – Kecekapan (70 item)
          Kertas 2 – Persepsi (130 item)
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Mulai 2 Mei
 hingga
14 Jun  2019
Mulai 1 hingga 31 Julai 2019
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pentafsiran Skor

GBK mentafsir skor dan memasukkan data ke dalam SePKM
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)

IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
Mulai 17 Jun 2019
 hingga
13 Julai 2019


Mulai 1 Ogos hingga 6 September 2019
Memasukkan data dalam sistem online


Website:
http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah
IMK- Inventori Minat Kerjaya

IKP- Inventori Kecerdasan Pelbagai


Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid

Mulai 1 Ogos 2019  hingga 31 Oktober 2019


Mulai 9 Sept 2019 hingga 31 Oktober 2019
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik, menentukan aliran ke tingkatan 4,  dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pelaporan

a) GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik
b) Tanda tangan GBK dan pentadbir
c) Edarkan kepada setiap murid Ting 3


Mulai 1 hingga 23 November 2019

Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan PT3 dan pelaporan PBS yang lain
6
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses 1 hingga 5 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
7

November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 4 TAHUN 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Tret Personaliti (ITP)
GBK memuat turun ITP untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid


ITP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan SkorPelaksanaan ITP Ting 4 kepada semua murid Tingkatan 4


Mulai 1 Mac 2019  hingga
5 April  2019
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM
Mulai 8 April 2019 hingga
3 Mei 2019
Memasukkan data di dalam sistem atas talian

http://epkm.moe.gov.my
5
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid


6 Mei 2019 hingga 30 Oktober 2019
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik,  dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
6
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi


Setelah proses 1 hingga 5 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
7

November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Kematangan Kerjaya (IKK)
GBK memuat turun IKK untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid

IKK menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Inventori Kematangan Kerjaya kepada semua murid Tingkatan 5


Mulai 1 hingga
30 April 2019
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK


4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam tapak pelaporan secara offline
Mulai 2 Mei 2019  hingga 14 Jun  2019
Memasukkan data secara offline menggunakan tapak pelaporan yang disediakan oleh KPM. Muat turun
Website:

Analisis data Dan Intervensi
GBK membuat analisis data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan
GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid

17 Jun 2019 hingga 31 Oktober 2019
Dapatan analisis boleh digunakan dalam membantu murid meningkatkan tahap pengetahuan kerjaya dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid


5

Pelaporan
a) GBK mencetak pelaporan pentaksiran psikometrik
b) Tandatangan GBK dan pentadbir


Mulai 1 hingga 22 November 2019
Pelaporan diserahkan bersama keputusan SPM dan pelaporan PBS yang lain

PPD menganalisis data IKK dan menghantar kepada JPN
6
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai dijalankan


November – Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaanJADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENDIDIKAN KHAS (IPPK) 2019
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 3
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 3 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
18 Mac hingga 22 Mac 2019

Muat turun dari

2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor
Perlaksanaan IPPK Tahun 2019
IKPPK- Inventori Kecerdasan Pelbagai Pendidikan Khas
IMKPK- Inventori Minat Kerjaya Pendidikan Khas
IKEKPK – Inventori Kecerdasan Emosi Kendiri Pendidikan Khas


Menyedia dan merekod skor ujian
Mulai 1 April  hingga
30 April  2019
Instrumen ditadbir oleh Guru Pendidikan Khas dan GBK
(Rujuk Manual IPPK)

Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor

GBK memasukkan skor ke dalam tapak pelaporan secara luar talian.

GBK memuat turun tapak pelaporan ke dalam SePKM

Mulai 2 Mei hingga
14 Jun 2019


4
Analisis Data Dan Intervensi
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah


Tindakan susulan
GBK melaksanakan intervensi mengikut keperluan
Mulai 17 Jun hingga 31 Oktober 2019
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap kecenderungan murid dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
Intervensi boleh dijalankan secara berterusan mengikut keperluan bersama-sama guru mata pelajaran

5
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil Individu diserahkan kepada murid/ibu bapa

1 – 22 November 2019
Pelaporan diserahkan bersama-sama pelaporan komponen PBS yang lain semasa pengumuman PPSR5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada guru besar dan serahkan kepada murid

Mulai 1-22 November 2019
Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan pihak berkepentingan berkaitan dengan skor IPPK boleh merujuk kepada Guru Pendidikan Khas dan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sepenuh Masa

6
Penyimpanan fail
Mencetak
a) GBK menyimpan rekod untuk tujuan sebagai panduan dan rujukan semasa membuat intervensi
JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 6 2019
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 6
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 6 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
(sekiranya perlu)
18 Mac hingga 22 Mac 2019


IkeP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 6


1 April – 30 April 2019
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan kelas
2 Mei hingga
14 Jun  2019
Memasukkan data skor dalam sistem atas talian
https://epkm.moe.gov.my

5

Analisis Data Dan Intervensi
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan
GBK melaksanakan intervensi mengikut keperluan
17 Jun 2019 hingga 31 Oktober 2019
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik
6
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·         Profil Individu
·         Profil Kelas
1  hingga 22 Nov 2019
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
7
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa

Pelaporan
Pelaporan diserahkan bersama pelaporan komponen  PBS yang lain semasa pengumuman UPSR
8
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling
1-22 Nov 2019
Setelah proses 1 hingga 7 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopyPengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019


 Thanks mama and Cu
For your kindness to Farietz
Thanks for the support and contribution
May Allah ease your journey5 comments

Hi, saya ingin tanya macam mana untuk pentafsiran skor tersebut

Hi!

Klik nurhaizachemat.blogspot.com/2014/09/pentadbiran-inventori-minat-kerjaya-pt3.html untuk IMK


Klik nurhaizachemat.blogspot.com/2014/10/pemarkahan-inventori-kecekapan-pelbagai.html untuk IKP


KLik nurhaizachemat.blogspot.com/2015/10/taklimat-psikometrik-inventori.html untuk IKP bagi kedua dua paperWhat's up to every body, it's my first pay a quick visit of this website; this
web site carries awesome and in fact excellent data designed for
readers.

Salam. Bagaimana dengan Ujian Aptitud Tahun 3 2019? Tidak perlu dijalankankah? Dalam site epkm Tahun 3 ada ruang untuk pelaporan. Dalam surat pelaksanaan dan bahan aptitud Tahun 3 tiada dinyatakan dan disediakan. Betul?

Guru Lantikan Dalaman delete November 11, 2019

Cikgu BnK saya pun ingin bertanya benda yang sama

 

Telegram Channel