9 March 2019

CEO INTI Challenge 2019

Saya membawa rombongan 36 murid ke INTI College KL hari ini bersama Rozi. Ada aktiviti pertandingan melibatkan pelbagai cabaran dari kolej . Pertandingan melibatkan sekolah sekolah di KL. Saya membawa murid 5 ibnu rusyd selaku mantee saya dan kumpulan PRS serta Kelab Kerjaya. Murid murid ini dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan bersaing sesama mereka dalam beberapa stesen yang memerlukan mereka untuk membuat tugasan tertentu.

Tahniah kepada Cherasian kumpulan yang menang dan mendapat tempat kedua dan mendapat bonus tambahan kumpulan teamwork terbaik.

Monorel after a long timeTahniah tempat kedua
 

Telegram Channel