26 June 2019

Intervensi Modul Menangani Murid Cicir Zon Keramat Dan Sentul,WPKL



Program Intervensi Menangani Murid Cicir Untuk Zon Keramat Dan Sentul, WPKL. 
Slot yang dikendalikan oleh Puan Julia Bt Abu Sari Guru Cemerlang Bimbingan Dan Kaunseling mengenai simulasi guru kaunseling mengenai modul yang digunakan iaitu modul SUDI. Ternyata ada guru kaunseling yang baru menyedari mengenai modul SUDI . Guru kaunseling dipecahkan kepada 4 kumpulan sekolah menengah dan 6 kumpulan sekolah rendah untuk membuat tugasan. 

Antara tugasannya ialah mengadakan simulasi seperti modul SUDI agar guru kaunseling menyedari mengenai modul ini dan menariknya setiap kumpulan akan mencipta satu modul pula untuk intervensi modul cicir ini dan enam intervensi telah dicipta oleh kumpulan.

Sangat kreatif kumpulan ini dan Puan Julia akan mengumpulkan bahan -bahan ciptaan ini sebagai tambahan kepada modul SUDI yang telah dijalankan. 

Ok scroll di bawah untuk meneliti modul yang dicipta oleh ahli-ahli kumpulan hari ini.


Happy Birthday mak
Miss you






























 

Telegram Channel