16 January 2020

Kertas Kerja Bengkel Penetapan Matlamat :PT3 Dan SPM SMK Cheras
KERTAS KERJA
PENETAPAN TARGET SPM DAN PT3
SMK CHERAS


1.0          PENGENALAN

Murid –murid calon SPM dan PT3 adalah kumpulan murid yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Oleh itu program motivasi digiatkan kepada murid-murid kelas sasaran ini untuk meningkatkan lagi semangat untuk mencapai kecemerlangan akademik. Progam penetapan matlamat dijalankan untuk murid mengetahui tahap pencapaian akademik mereka sekarang ini berdasarkan TOV peperiksaan akhir tahun yang lalu dan menetapkan target pencapaian akademik mereka untuk tahun peperiksaan agar dapat melakukan yang lebih baik untuk peperiksaan mereka. Sesi susulan telah dirancang untuk menyemak penetapan target masing masing bersama guru tingkatan dan mentor masing-masing.
.
         
2.0          MATLAMAT
Meningkatkan motivasi belajar murid dan mereka dapat menetapkan target untuk peperiksaan PT3 dan SPM 2020.
.

3.0          TARIKH/MASA/TEMPAT
Tarikh  : 16 Jan 2020 di Dewan SMK Cheras

4.0        SASARAN
Semua murid Ting 5 dan Ting 3 di SMK Cheras
         
5.0      OBJEKTIF
1)         Murid calon SPM dan PT3 mengetahui cara menetapkan target gred peperiksaan untuk mencapai matlamat mereka
2)         Murid diberikan bimbingan dan motivasi agar dapat menguruskan masa dengan baik dan mendapat pendedahan hala tuju selepas PT3 dan SPM

6.0      KPI INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME
Output
Semua murid PT3 dan SPM mempunyai penetapan target mereka sendiri
Outcome
Murid dapat mencapai target yang ditetapkan dengan keputusan PT3 dan SPM yang diperolehi

7.0      PERUNTUKAN KEWANGAN
          Sumber Kewangan
          PIBG                                 :                                                             = RM 800
         
         
          Perbelanjaan
         
          Penceramah SPM             2 jam 30 minit                                       = RM  450
          Penceramah PT3                1 jam 30 minit                                      = RM  350
         


8.0      AHLI JAWATANKUASA
          Pengerusi               : Encik Jamil Bin Jamaludin
                                            Pengetua
          Naib Pengerusi       :Cik Lee Swee Ching
                                          Penolong Kanan Tadbir Dan Kurikulum
Setiausaha              : Puan Nurhaiza Binti Che Mat
Penyelaras SPM     : Puan Farah Hanum Binti Ramli
Penyelaras PT3       : Puan Noraida Binti Mohamad

          SENARAI TUGAS AJK KERJA
         
AJK Dokumentasi
Puan Nurhaiza Binti Che Mat
Menyediakan dokumentasi program dan menyerahkan kepada PK HEM
AJK Penilaian

Puan Rozinani Binti Awang


Puan Kanagambigai a/p Ramoo
(Setiausaha Peningkatan Akademik)
1.              Menyediakan borang penilaian program dan membuat analisa penilaian

Menyerahkan analisa kepada AJK Dokumentasi

9.0      STRATEGI PERLAKSANAAN
          9.1      URUSETIA
                     Unit Bimbingan Dan Kaunseling
                                                             
          9.2      JADUAL PERLAKSANAAN
7.30 pagi
Ucapan Aluan Pengerusi Majlis
7.40 pagi
Ceramah Motivasi Dan Penetapan Matlamat Ting 5 Oleh En Mustafa
Pengiraan Merit
- MInat. Kelayakan, Kursus Yang Ditawarkan 
  Oleh IPT
- Borang Penetapan Matlamat Oleh Guru Kaunseling
-Ikrar Diketuai Oleh Ketua Pengawas

10.30 pagi
Rehat
10.30 pagi
-Ceramah Motivasi Oleh En Afif
-Penetapan Matlamat Ting 3 Melalui Borang Penetapan Matlamat Oleh Guru Kaunseling
-Ikrar Diketuai Oleh Murid Cemerlang Ting 3

12.30 tengah hari
Bersurai


10.0    PENGURUSAN RISIKO
           
Risiko

Punca
Penyelesaian
Tanggungjawab
Kelewatan penceramah

Masalah teknikal
Mengadakan slot mengisi borang penetapan target terlebih dahulu
Puan Nurhaiza


11.0    KAEDAH PEMANTAUAN
           PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM
            Borang Pemantauan Program Oleh Penolong Kanan Tadbir Dan Kurikulum
           
PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME
Borang Penilaian Program


12.0     PENUTUP

Diharapkan agar program ini berjaya direalisasikan untuk mencapai objektif meningkatkan motivasi murid dengan penetapan target peperiksaan masing –masing yang lebih baik


Ulasan
________________________________________________________________  
________________________________________________________________         
Disediakan oleh,                                                                  Diluluskan oleh,(Nurhaiza Bt Che Mat)                                                         (Jamil Bin Jamaludin)
 Mc Donald Prosperity 
Beef, chicken and fish :)En Afif 


 

Telegram Channel