11 September 2020

Kertas Kerja Minggu Sahsiah Di Media Sosial Dan Sayangi Diri Murid SMK Cheras

 
KERTAS KERJA

MINGGU KESEDARAN SAHSIAH DI MEDIA SOSIAL

DAN SAYANGI DIRI MURID-MURID SMK CHERAS

 

 

1.0          PENGENALAN

 

Salah satu perekayasaan dalam pekhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah ialah pemantapan sahsiah sebagai salah satu usaha dalam menjalankan aktiviti dalam memantapkan sahsiah murid. Berdasarkan kepada Senarai Semak Keperluan Murid yang dijalankan kepada semua murid SMK Cheras, didapati bahawa murid-murid SMK Cheras mempunyai masalah dalam kategori rakan -rakan dan media. Murid bersetuju bahawa mereka banyak meluangkan masa dengan media sosial dan memerlukan bimbingan cara mengagihkan masa dengan betul dan beradab ketika menggunakan media sosial.  Murid juga ada yang terlibat dengan mencederakan diri sendiri sekiranya mereka kusut dengan masalah mereka. Oleh itu minggu sahsiah ini akan merangkumi Hari Pencegahan Bunuh Diri yang diadakan setiap 10 September setiap tahun. Program ini akan disambut di sekolah untuk memberikan kesedaran kepada murid – murid bahawa isu mencederakan diri yang sangat sinonim dengan idea dan percubaan bunuh diri. Oleh sahsiah murid akan difokuskan kepada keprihatinan murid -murid kepada murid murid yang kemurungan dan memerlukan bantuan.

 

2.0          MATLAMAT

Meningkatkan kesedaran kepada murid-murid di sekolah

.

3.0          TARIKH/MASA/TEMPAT

Tarikh : 7- 11 September 2020 di SMK Cheras, KL

 

4.0        SASARAN

          Semua murid SMK Cheras

5.0      OBJEKTIF

1)       Meningkatkan sahsiah murid dalam aspek adab ketika menggunakan media sosial.

2)       Meningkatkan sahsiah murid dalam keprihatinan murid-murid kepada rakan - rakan yang memerlukan perhatian dalam isu kesejahteraan minda dan .

 

6.0      KPI INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME

Output

100% murid-murid mengetahui adab di media sosial dan cara mengelak diri mencederakan diri jika dalam keadaan stres

Outcome

Aduan isu salah guna media sosial dapat dikurangkan dan bilangan kes berulang mencederakan diri sendiri oleh murid dapat dikurangkan

 

7.0      PERUNTUKAN KEWANGAN

          Sumber Kewangan

          PCG   Kaunseling              :                                                  =        RM 480.00

 

          Perbelanjaan

 

          Video Kreatif

          Johan                                                     =        RM  50.00   

          Naib Johan                                             =        RM  40.00

          Ketiga                                                    =        RM  30.00         

Jumlah                                                                                 =        RM 120.00   

 

          Motivator Muda :Kategori Menengah Atas Dan Menengah Bawah

Johan           RM 15 x 2                          =        RM 30.00   

          Naib Johan   RM 10   x 2                        =        RM 20.00

          Ketiga           RM 5   x 2                         =        RM 10.00

          Jumlah                                                                                 =        RM   60.00

         

          Makanan Peserta Sayangi Diri Hidupkan Harapan

          RM 5 x 60 murid                                                                   =        RM 300.00

 

          Jumlah Perbelanjaan                                                             =        RM 480.00

 

8.0      AHLI JAWATANKUASA

          Pengerusi                : Encik Jamil Bin Jamaludin

                                            Pengetua

          Naib Pengerusi        : Puan Maheran Binti Abdul Mutalib

                                          Pemangku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha              : Puan Nurhaiza Binti Che Mat

                                Ketua Guru Bimbingan Dan Kaunseling

 

SENARAI TUGAS AJK KERJA

AJK

AJK

Tugasan

AJK Hadiah Dan Peralatan

Puan Rozinani Binti Awang

Menyediakan hadiah untuk pemenang dan memastikan LCD dan komputer disediakan

AJK Sijil Dan

Penyediaan Tempat

Cik Farah Azira Bt Fadzir

Cik Nur Syazwani Bt Anuar

 

Menyediakan sijil untuk pemenang

Memastikan susun atur tempat bengkel dijalankan dalam keadaan kondusif

AJK Penjurian

Puan Rozinani Bt Awang

Menyediakan borang juri dan menyimpan nama pemenang untuk diserahkan kepada AJK Sijil dan AJK Hadiah

AJK Dokumentasi/

Refleksi

 

Puan Nurhaiza Che Mat

Menyediakan laporan program

Mengumpulkan semua eviden dalam satu bentuk laporan dokumentasi dan menyediakan penilaian peserta

AJK Sebaran Maklumat

Cik Nur Syazwani Bt Anuar(sesi pagi)

En Ling Jai Seng ( sesi petang)

Menyebarkan maklumat mengenai sahsiah murid cemerlang melalui pembesar suara sekolah dan memasang rakaman video Young Motivator Murid

AJK Makanan

Pn Nur Azlina Bt Che Omar

Merancang menu makanan dan berbincang dengan pihak kantin untuk makanan peserta.

 

 

9.0      STRATEGI PERLAKSANAAN

          9.1      URUSETIA

                     Unit Bimbingan Dan Kaunseling

    

          9.2      JADUAL PERLAKSANAAN

Penyebaran Maklumat

 

Tarikh

Topik

Slot Murid

7 September 2020

Isnin

Sahsiah Terpuji: Adab Di Media Sosial

Sajak Patriotisme

8 September 2020

Selasa

Cara Menangani Ketagihan Gajet

Pidato Sahsiah

9 September 2020

Rabu

Sayangi Nyawa Hidupkan Harapan

Sajak

10 September 2020

Khamis

Gerobok Rezeki : Bantu Membantu Amalan Mulia

Pidato Sahsiah

 

Pertandingan

Bil

Jenis Pertandingan

Juri

1

Video Kreatif

En Razimi

2

Motivator Muda Menengah Rendah

Pn Noor Alamiyah

3

Motivator Muda Menengah Atas

Cik Nor Afiqah

 

Bengkel Sayangi Nyawa Hidupkan Harapan

Tarikh : 10 September 2020 :Sesi pagi

 

8.00 pagi

Ucapan Aluan

Bacaan Doa

Pn Rozinani

8.10 pagi

Teknik Relaksasi Pernafasan

Cik Syazwani

8.30 pagi

Modul Sayangi Diri Hidupkan Harapan

Pn Nurhaiza

10.00 pagi

Rehat

Pn Rozinani

10.30 pagi

Refleksi

Cik Farah

11.00 pagi

Bersurai

 

 

Tarikh : 10 September 2020

Sesi petang

 

Masa

Agenda

Guru Terlibat

1.00 tengah hari

Ucapan Aluan

Bacaan Doa

Pn Azlina

1.10 tengah hari

Teknik Relaksasi Pernafasan

Cik Farah

1.30 tengah hari

Modul Sayangi Diri Hidupkan Harapan

Pn Azlina

3.00 petang

Rehat

Cik Syazwani

3.30 petang

Refleksi

En Ling Jai Seng

4.00 petang

Bersurai

 

 

10.0    PENGURUSAN RISIKO

           

Risiko

 

Punca

Penyelesaian

Tanggungjawab

Masalah teknikal sewaktu slot

Gajet atau pembesar suara yang terdapat masalah teknikal

Mempunyai dua gajet telefon bimbit dan pembesar suara juga dipastikan dalam keadaan baik

Guru bertugas

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

           PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM

            Borang Pemantauan Program Oleh Penolong Kanan Tadbir Dan Kurikulum

           

PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME

Borang Penilaian Program

 

 

12.0     PENUTUP

 

Diharapkan agar program ini berjaya direalisasikan untuk mencapai objektif kesedaran murid dalam tingkah laku beradab di media sosial dan menyayangi diri sendiri .

 

Disediakan oleh,      

 

(Nurhaiza Bt Che Mat)                                                            

 

Ulasan

________________________________________________________________  

________________________________________________________________         

 

Diluluskan oleh,

 

 

          (Jamil Bin Jamaludin)

 

Lunch with mak

Enjoy every minutes with your love one

 

Telegram Channel