12 February 2023

Rancangan Tahunan UBK SMK SBS 2023

 Takwim UBK hingga Feb 2024. Semoga dimudahkan dan dapat dijalankan. 🙂
BULAN

MINGGU SEKOLAH: TARIKH

BIDANG

OBJEKTIF

AKTIVITI

SASARAN

PENYELARAS

 

 

 

Mac 2023

 

 

1: 20 -21 Mac

Psikososial

Murid Tingkatan Satu dapat mempelajari operasi persekolahan di sekolah menengah

-        Taklimat Di Sekolah Menengah

Murid Ting 1

Pn Loh

1 : 24 Mac

Perkembangan Kerjaya

Menyampaikan taklimat mengenai penetapan matlamat dan motivasi murid Ting 5

Penetapan Matlamat

Semua murid ting 5

Pn Nurhaiza

2: 28 Mac

Pemantapan Sahsiah

Menyemai sikap murid suka ke sekolah dan memotivasikan murid untuk ke sekolah

Jom Ke Sekolah

Semua warga sekolah

Pn Nurhaiza

2: 31 Mac

Peningkatan

Disiplin

Mengenal pasti dan menjalankan intervensi terhadap murid-murid yang berulang kali lewat ke sekolah .

Intervensi D’LATE

Murid – murid yang lewat tegar ke sekolah

Pn Loh

 

 

 

 

April

2023

 

 

3: 5 April

Pemantapan Sahsiah

Melatih murid-murid yang dilantik selaku ketua dan Penolong ketua tingkatan dengan kemahiran memimpin

Bengkel Kepimpinan Ketua Dan Penolong Dalam Talian

Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan

Pn Nurhaiza

3: 6 April

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi kepada murid –murid yang merokok untuk mengurangkan dan seterusnya meninggalkan  tabiat sempena latihan di bulan Ramadhan

Outreach Menghindari Rokok Dan Intervensi

30 murid yang dikenal pasti menghisap rokok/vape

Pn Loh

4: 15 April

Perkembangan Kerjaya

Memotivasikan murid-murid berfokus cemerlang untuk mengekalkan kecemerlangan dalam akademik dan sahsiah diri.

Mentor Mantee STAR

 

40 murid berfokus

Pn Nurhaiza

5: 17- 18 April

Psikososial

Aktiviti Motivasi Dan Pemugaran Emosi Minda Sihat

Intervensi Mnda Sihat

Semua murid Ting 3 dan 4

Pn Loh

 

Mei

2023

 

 

6: 2-5 Mei

Perkembangan Kerjaya

Menggalakkan penerokaan kerjaya dalam kalangan murid melalui aktiviti outreach, kuiz dan penyediaan bahan pertandingan.

Minggu Kerjaya

Semua warga sekolah

 

Pn Loh

7: 9-10 Mei

Pemantapan Sahsiah

Menggalakkan murid-murid menyemai sikap yang baik dan toleransi dengan orang lain melalui kuiz dan penyebaran poster anti buli melalui pertandingan.

Kempen Cegah Buli

Semua murid

Pn Loh

8: 16 Mei

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi kepada murid –murid yang berisiko keciciran sekolah berfokuskan murid menengah atas

Operasi SPOT

Murid -murid yang berisiko keciciran sekolah

Pn Nurhaiza

9: 25- 26 Mei

Psikososial

Aktiviti Motivasi Dan Pemugaran Emosi Minda Sihat

Intervensi Mnda Sihat

Semua murid Ting 1 dan 2

Pn Norfaizah

Jun

2023

10: 6 - 8 Jun

Psikososial

Membantu murid -murid menguasai kemahiran belajar

Bengkel Kemahiran Belajar

Murid Ting 1 dan Ting 2

Pn Norfaizah

11 : 16 Jun

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi motivasi murid yang menjalankan salah laku di sekolah bagi murid menengah atas

Intervensi Merit

Murid yang menerima dimerit

Pn Loh

12: 20 Jun

Pemantapan Sahsiah

Memantapkan sahsiah murid-murid agar tidak terjebak dengan penyalahgunaan dadah

Ceramah Dan Kuiz PPDa

Semua murid

Pn Nurhaiza

13 : 26-27 Jun

Perkembangan Kerjaya

Menyampaikan maklumat mengenai hala tuju selepas SPM iaitu matrikulasi, universiti,  politeknik dan lain-lain IPT

Minggu Hala Tuju Kerjaya

Semua murid Ting 5

Pn Nurhaiza

Julai

2023

 

 

 

 

14: 4-7 Julai

Perkembangan Kerjaya

Menjalankan intervensi psikometrik murid

Psikometrik Ting 1 dan 2

Semua murid Ting 1 dan 2

Pn Norfaizah

15: 10 Julai

Peningkatan

Disiplin

Mengenal pasti dan menjalankan intervensi terhadap murid-murid yang berulang kali lewat ke sekolah .

Intervensi D’LATE

Murid – murid penerima surat amaran 2 dan 3

Pn Loh

16: 18 Julai

Psikososial

Aktiviti Motivasi Dan Pemugaran Emosi Minda Sihat

Intervensi Motivasi Dan Minda Sihat

Semua murid Ting 5

Pn Nurhaiza

17: 25 -26 Julai

Pemantapan Sahsiah

Melatih pemimpin murid iaitu pengawas sekolah dengan Kemahiran Kepimpinan Pengawas

Bengkel Kemahiran Kepimpinan

Semua pengawas sekolah

Pn Nurhaiza

Ogos

2023

18: 1-2 Ogos

Perkembangan Kerjaya

Menjalankan intervensi psikometrik murid

Psikometrik Ting 3

Semua murid Ting 3

Pn Loh

19: 8 Ogos

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi kepada murid –murid yang berisiko keciciran sekolah berfokuskan murid menengah rendah

Operasi SPOT

Murid -murid yang berisiko keciciran sekolah

Pn Norfaizah

20: 14-18 Ogos

Psikososial

Menjalankan saringan minda sihat kepada murid –murid

Saringan Mnda Sihat

Semua warga sekolah

Pn Loh

 

21: 21 -25 Ogos

Pemantapan Sahsiah

Menggalakkan semangat patriotik dalam kalangan murid  melalui infografik , hebahan di sekolah dan penghasilan tik tok atau video kreatif untuk disebarkan kepada semua warga sekolah

Sambutan Kemerdekaan

Semua warga sekolah

Pn Nurhaiza

Sept

2023

22: 4 -8 Sept

Psikososial

Menggalakkan murid –murid untuk mempunyai pengetahuan penjagaan diri untuk kesihatan minda yang sejahtera melalui kempen poster, kuiz dan pemugaran emsoi

Minggu Kempen Sayangi Diri

Semua warga sekolah

Pn Loh

23: 13 Sept

Perkembangan Kerjaya

Pameran Kerjaya IPT

Pameran Kerjaya

Murid-murid ting 4 dan 5

Pn Nurhaiza

24: 18-20 Sept

Pemantapan

Sahsiah

Memantapkan sahsiah murid-murid melalui kempen STAR Sahsiah Terpuji Amalan Reflektif dan baik hati agar mempunyai sahsiah terpuji seperti hadir awal ke sekolah, kehadiran terbaik ke sekolah dan penampilan yang SMART di sekolah

Kempen STAR dan Baik Hati

 

Semua murid

Pn Norfaizah

25: 25 Sept

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi motivasi murid yang menjalankan salah laku di sekolah bagi murid menengah rendah

Intervensi Merit

Murid yang menerima dimerit

Pn Norfaizah

 

Okt

2023

 

 

 

26: 2 – 6 Okt

Psikososial

Meningkatkan kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah

Kempen Sambutan Bulan Kaunseling Peringkat Sekolah :Positif Dan Proaktif

Semua warga sekolah

Pn Nurhaiza

27: 11 Okt

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi kepada murid –murid yang merokok untuk mengenal pasti tahap ketagihan dan langkah mengurangkan tahap ketagihan

Outreach Menghindari Rokok Dan Intervensi

Murid -murid yang menghisap vape dan rokok

Pn Norfaizah

28: 16-17 Okt

Perkembangan Kerjaya

Taklimat Kemasukan Ke Sekolah Khusus Untuk Murid Ting 3 dan Hala Tuju Kerjaya

Ceramah

Murid –murid Ting 3

Pn Loh

29: 28 Okt

Pemantapan

Sahsiah

Kursus Peningkatan Tahap PRS

Kursus PRS

 

PRS

Pn Norfaizah

Nov

2023

 

 

30: 1-2 Nov

Pemantapan

Sahsiah

Menjalankan soal seldik dan intervensi murid -muird yang tinggal berasrama untuk pemantapan sahsiah murid

Bengkel Intervensi

Semua murid-murid yang tinggal berasarama

Pn Norfaizah

31: 6 Nov

Peningkatan Disiplin

Menjalankan intervensi kepada murid –murid yang berisiko keciciran sekolah berfokuskan murid menengah atas

Ceramah Dan Bengkel

Murid -murid yang berisiko keciciran sekolah

Pn Nurhaiza

31: 8-9 Nov

Psikososial

 

Intervensi Psikometrik Ting 4

Ceramah

Semua murid Ting 4

Pn Loh

33: 24 Nov

Perkembangan Kerjaya

Ceramah Menulis Resume Dan Menghadiri Temuduga

Ceramah

Ting 5

Pn Nurhaiza

Dis

2023

35: 5-6 Dis

Psikososial

 

Mengenal pasti murid -murid yang mendapat skor intervensi khusus murid menengah atas

Bengkel Pemugaran Emosi Bersama Ahli Psikologi

Murid -murid kategori krisis

Pn Loh

35: 9 Dis

Perkembangan Kerjaya

Mengatur lawatan kerjaya murid berasaskan STEM bagi memupuk minat murid terhadap kerjaya STEM

Lawatan Kerjaya

Ahli PRS dan Kelab Kerjaya

Pn Norfaizah

36: : 14 Dis

Peningkatan

Disiplin

Mengenal pasti dan menjalankan intervensi terhadap murid-murid yang berulang kali lewat ke sekolah .

Intervensi D’LATE

Murid – murid penerima surat amaran 2 dan 3

Pn Loh

36:: 15 Dis

Pemantapan

Sahsiah

Menyemai aktiviti -aktiviti nilai murni di rumah sepanjang cuti penggal persekolahan

Kempen STAR Tingkah Laku

Semua murid sekolah

Pn Nurhaiza

 

 

 

JAN

2024

37: 4 Jan

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi kepada murid –murid yang berisiko keciciran sekolah berfokuskan murid menengah rendah

Operasi SPOT

Murid -murid yang berisiko keciciran sekolah

Pn Norfaizah

38: 9 Jan

Perkembangan Kerjaya

Meningkatkan pengetahuan murid untuk menyambung pelajaran selepas SPM dalam aliran kemahiran

Hala Tuju SPM Aliran Kemahiran

Murid ting 5 berpencapaian rendah dalam percubaan SPM

Pn Nurhaiza

40:: 27 Jan

Pemantapan Sahsiah

Murid-murid PRS yang baru dilantik untuk tahun 2023 dapat mengikuti Kursus PRS bagi melengkapkan modul kepimpinan PRS

Kursus PRS Bongsu

Semua murid Ting 1

Pn Norfaizah

41: 31 Jan

Psikososial

Meningkatkan motivasi murid- murid calon SPM 2023 untuk menghadapi peperiksaan dan salam mohon restu

Ceramah Persediaan Menghadapi Peperiksaan

Murid ting 5 2023

Pn Nurhaiza

 

 

 

    FEB

2024

41: 2 Feb

Psikososial

Mengenal pasti murid -murid yang mendapat skor intervensi khusus murid menengah rendah

Bengkel Pemugaran Emosi Bersama Doktor Perubatan

Murid -murid kategori krisis

Pn Norfaizah

42 : 5 Feb

 

Perkembangan Kerjaya

Menyampaikan taklimat pengaliran ke tingkatan empat mengikut psikometrik, PBD dan markah akhir tahun ujian Tingkatan 3

Taklimat Mata Pelajaran Elektif

Murid-murid Tingkatan 3

Pn Loh

42: 6 Feb

Peningkatan

Disiplin

Menjalankan intervensi motivasi murid yang menjalankan salah laku di sekolah bagi murid menengah atas

Intervensi Merit

Murid yang menerima dimerit

Pn Nurhaiza

42:8 Feb

Pemantapan Sahsiah

Ganjaran Lawatan Kehadiran Penuh Ke Sekolah

STAR Kehadiran

Semua murid yang hadir penuh

Pn Nurhaiza

 

Disediakan oleh                                                                                                                                                                             Disahkan oleh

 

Nurhaiza Che Mat                                                                                                                                                                        

Ketua Guru Kaunseling                

 

 

 

 

 

 

2 comments

salam pn nurhaiza, boleh saya dapatkan softcopy rancangan tahunan ubk sesi 2023/2024 sekolah puan sebagai guide line

Assalamualaikum Puan, boleh saya mohon dapatkan softcopy rancangan tahunun UBK ini?

 

Telegram Channel