24 July 2023

Pembentangan Selari Seminar Profesionalisme Guru Kaunseling WPKL

Sempena Seminar Profesionalisme guru kaunseling WPKL , saya telah membentangkan Johan Amalan Terbaik Sahsiah kami peringkat Kebangsaan. Projek dashboard D'LATE iaitu don't late to school mengenai pengurusan data analisa lewat ke sekolah. Ia membolehkan data guna sama antara unit disiplin dan unit kaunseling dalam menjalankan perkhidmatan. 

Data mudah diakses untuk mengetahui bilangan lewat harian, bulanan dan kekerapan murid yg hadir lewat ke sekolah. 

Lapor tindakan untuk UBK ialah sesi kaunseling dan sesi konsultasi ibu bapa dan lapor tindakan unit disiplin ialah pengeluaran surat amaran ke sekolah. 

Penyampaian sijil oleh Puan Noorlia Presiden KLCA
Menyampaikan slot pembentangan selari D'LATE

Perasmian pelancaran buku SST WPKLPembentangan selari En Hazim
Pembentangan selari Amalan Terbaik Pengurusan UBK SR yg juga Johan Amalan Terbaik Peringkat Kebangsaan


Penceramah En Rosli dari BPSK mengenai laluan kerjaya guru bimbingan dan kaunseling


 

Telegram Channel