13 October 2014

Data L4 dan L8 2014 ke PPW

Dateline data to JU
Zurita please check

Share data L4 dan L8 bagi sesi 2014DATA GURU KAUNSELING PERTAMA : PUAN NURHAIZA BT CHE MAT


BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING  INDIVIDU
BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
22
3
4
0
29
1
6
0
65
2
Kerjaya
55
3
Psikosoial
18
2
1
1
93
6
1
1
123
4
Peribadi
4
1

2
5

3

15
5
Akademik
3
2
0
0
13
11
0
0
29
6
Dadah, Inhalan, HIV
0
7
Lain-lain0
0
JUMLAH
47
8
5
3
145
18
10
1
237
BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING  KELOMPOK
BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
26
5
2
0
33
2
0

68
2
Kerjaya

8


3
7


18
3
Psikosoial
22
3


36
5


66
4
Peribadi
0
5
Akademik
57
12

3
89
19
1

181
6
Dadah, Inhalan, HIV
0
7
Lain-lain
0
JUMLAH
105
28
2
3
161
33
1
0
333BILANGAN SESI KAUNSELING  INDIVIDU
BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
15
1
3
0
26
1
5
0
51
2
Kerjaya
22
3
Psikosoial
16

1

78
2
1

98
4
Peribadi1
1
5
Akademik
2
2
0
0
11
11
0
0
26
6
Dadah, Inhalan, HIV
0
7
Lain-lain0
0
JUMLAH
33
3
4
1
117
14
6
0
178BILANGAN SESI KAUNSELING  KELOMPOK
BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
10
2
2
0
10
2
0

26
2
Kerjaya

2


1
2


5
3
Psikosoial
2
1


15
1


19
4
Peribadi
0
5
Akademik
15
4

1
18
2
1

41
6
Dadah, Inhalan, HIV
0
7
Lain-lain
0
JUMLAH
27
9
2
1
44
7
1
0
91

BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING  INDIVIDU

(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
PERATUS
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
90
17
11
1
42
4
7
0
172
37.64%
2
Kerjaya
6
1
0
0
13
3
0
0
23
5.03%
3
Psikosoial
26
5
1
1
106
8
1
1
149
32.60%
4
Peribadi
11
5
3
2
18
0
3
0
42
9.19%
5
Akademik
7
4
1
0
28
17
1
0
58
12.69%
6
Dadah, Inhalan, HIV
5
0
0
1
1
0
0
0
7
1.53%
7
Lain-lain
3
0
0
0
2
1
0
0
6
1.31%
JUMLAH
148
32
16
5
210
33
12
1
457
100.00%

 Berikut merupakan data L8 hasil gabungan 4 orang guru kaunseling.BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING  KELOMPOK
(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
PERATUS
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
312
63
18
0
147
31
1
0
572
48.89%
2
Kerjaya
28
14
2
0
35
25
2
0
106
9.06%
3
Psikosoial
40
5
0
0
82
7
1
0
135
11.54%
4
Peribadi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
5
Akademik
99
17
3
3
183
37
6
0
348
29.74%
6
Dadah, Inhalan, HIV
7
0
0
2
0
0
0
0
9
0.77%
7
Lain-lain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
JUMLAH
486
99
23
5
447
100
10
0
1170
100.00%

BILANGAN SESI KAUNSELING  INDIVIDU
(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
PERATUS
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
94
17
8
1
39
2
6
0
167
39.02%
2
Kerjaya
7
1
0
0
16
2
1
0
27
6.31%
3
Psikosoial
33
3
1
0
95
4
1
0
137
32.01%
4
Peribadi
13
4
3
1
12
1
0
0
34
7.94%
5
Akademik
4
3
0
0
20
12
0
0
39
9.11%
6
Dadah, Inhalan, HIV
17
0
0
3
0
0
0
0
20
4.67%
7
Lain-lain
2
0
0
0
2
0
0
0
4
0.93%
JUMLAH
170
28
12
5
184
21
8
0
428
100.00%

BILANGAN SESI KAUNSELING  KELOMPOK
(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
PERATUS
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Disiplin
82
32
9
0
66
17
2
0
208
57.30%
2
Kerjaya
7
3
0
0
5
4
1
0
20
5.51%
3
Psikosoial
6
1
0
0
27
2
0
0
36
9.92%
4
Peribadi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
5
Akademik
24
6
4
1
41
9
4
0
89
24.52%
6
Dadah, Inhalan, HIV
8
0
0
2
0
0
0
0
10
2.75%
7
Lain-lain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
JUMLAH
127
42
13
3
139
32
7
0
363
100.00%BILANGAN MURID YANG TERLIBAT DENGAN PROGRAM KAUNSELING YANG BERFOKUSKAN PEMBANGUNAN SAHSIAH


(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)


BIL
PERKHIDMATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
PERATUS
M
C
I
L
M
C
I
L
1
Tingkah laku Berunsur Jenayah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
2
Berunsur Kelucahan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
3
Kurang Sopan
10
0
0
0
5
0
0
0
15
14.15%
4
Laku Musnah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
5
Kekemasan Diri
0
0
0
0
7
0
0
0
7
6.60%
6
Ponteng Sekolah
20
0
0
0
25
0
2
0
47
44.34%
7
Kenakalan
5
0
5
0
10
0
0
0
20
18.87%
8
Tidak mementingkan masa
0
6
0
0
5
3
3
0
17
16.04%
JUMLAH
35
6
5
0
52
3
5
0
106
100.00%


BILANGAN PELAJAR YANG MENGIKUTI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

BIL
BIDANG
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH

M
C
I
L
M
C
I
L

1
Akademik
709
298
102
3
670
418
42
2
2244

2
Kerjaya
191
0
0
0
213
0
0
0
404

3
Psikososial
2758
2060
348
14
2331
1316
161
10
8998

4
Keibubapaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
Masalah Pelajar
189
190
49
1
203
193
21
2
848

6
Dadah,inhalan, HIV
800
722
112
6
618
500
150
4
2912

7
Lain-lain
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
4647
3270
611
24
4035
2427
374
18
15406


BILANGAN PELAJAR MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

TING
JUMLAH
MELAYU
CINA
INDIA
LAIN-LAIN
JUMLAH
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
1
25
15
10
0
0
0
0
0
0
15
10
2
33
18
15
0
0
0
0
0
0
18
15
3
26
11
15
0
0
0
0
0
0
11
15
4
26
14
12
0
0
0
0
0
0
14
12
5
24
6
18
0
0
0
0
0
0
6
18
6R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUM BESAR
134
64
70
0
0
0
0
0
0
64
70

BILANGAN MURID TERLIBAT DENGAN PROGRAM MENTOR-MENTEE

(DATA : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN, KPM - TAHUN 2014)

TING
JUMLAH
MELAYU
CINA
INDIA
LAIN-LAIN
JUMLAH
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
1
313
79
74
95
57
1
4
2
1
177
136
2
307
96
83
57
49
13
3
4
2
170
137
3
270
79
76
48
38
17
11
0
1
144
126
4
277
56
70
78
55
9
4
1
4
144
133
5
304
72
94
72
54
10
2
0
0
154
150
6R
0
0