12 July 2018

Minit Mesyuarat UBK Kali Kedua 2018
Mesyuarat UBK yang telah banyak kali tertunda. Saya share di sini dan apabila upload dalam blog formatnya terlari. Sila ambil info sahaja ye kerana formatnya sudah terlari. 


 MINIT MESYUARAT 
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KALI KEDUA  2018
                                                                 SMK CHERAS              
Tarikh              :  12 JULAI  2018
Masa               :  1.10 tengah hari
Tempat            : Bilik Mesyuarat
Pengerusi        : Puan Nor Azlinda Bt Hasmunih
Kehadiran        :
1)    Cik Lee Swee Ching                                        Pen. Kanan Tadbir & Kurikulum
2)    Puan Nor Azlinda Bt Hasmunih                       Pen. Kanan Hal Ehwal Murid
3)    Puan Maznah Musa                                         Pen. Kanan Kokurikulum
4)    En. Raheman Bin Ahmad                                Penolong Kanan Petang
5)    Pn Noor Alamiyah Bt Zakaria                          Guru Kanan Bahasa
6)    En Mohd Hasni Bin Ramli                                Guru Kanan Kemanusiaan
7)    Pn Nurhaiza Bt Che Mat                                  Guru Kaunseling
8)    Pn Raudzah Bt A. Rahman                              Guru Kaunseling
9)    En Abdul Rasyid Bin Zakaria                           Penyelaras Tingkatan 1
10)  Pn Kamziyah Bt Mohd Yaman                       Penyelaras Tingkatan 2
11) Pn Salina Bt Mohd Isa                                      Penyelaras Tingkatan 3
12) Pn Farah Hanum Bt Ramly                             Penyelaras Tingkatan 5
13) En Mohd Noor B Mat Deris                              Ketua Guru Disiplin Pagi
14) Pn Noraida Bt Mohammad @Abdullah           Ketua Guru Disiplin Petang
15) Cik Lie Kiet Wei                                                Penyelaras Peralihan
16) Pn Nafsah Bt Mohd Shah                                Setiausaha HEM
17)  Pn Ratna Dewi a/p Gopalakrishna                  Setiausaha Lembaga Pengawas
18) Cik Wong Mun Yee                                          Setiausaha Pemantapan Sahsiah
19) En Masrizal B Abu Bakar                                 Guru Disiplin
20) En Amiruddin Bin Mohd Yusoff                       Guru Disiplin
21) Pn Murni Bin Mat Jali                                       Guru Disiplin


Tidak  Hadir
      1)    Pn Jasmail a/p Mewa Singh                           Cuti sakit
      2)     Pn Rozinani Awang                                        Cuti bersalin
      3)     Pn Rita Indiani                                                Kokurikulum


Urus Setia       : Puan Nurhaiza Bt Che Mat
1.            PERUTUSAN PENGERUSI
1.1          Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua AJK dan mengalu-alukan kehadiran semua AJK
                                                                        Tindakan : Makluman
2.         PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1       Minit mesyuarat diterima oleh Pn Raudzah Bt Ab Rahman dan disokong sebulat suara tanpa pindaan.

3.         PERKARA BERBANGKIT
      Tiada
                                                                                                                                        
4.         PELAPORAN
4.1 Projek Zoom In Meningkatkan Kehadiran Murid
            4.1.1          Puan Nurhaiza memaklumkan bahawa program Zoom In                            diubah format pada tahun ini iaitu tiada kategori KPI kelas 87%,                        90% dan 95%. Pemenang kelas berdasarkan kategori tingkatan                sama ada sesi pagi atau sesi petang. Pemenang mencapai 95%                       kehadiran terbaik penggal pertama dan paling tertinggi bagi                         setiap tingkatan menerima ganjaran,.
                                                                                          Tindakan: Makluman
            4.1.2          Bagi kelas terbaik peratus kehadiran bagi penggal 1 ialah 5                         Beta, 4 Beta, 3 Imtiyaz, 2 Imtiyaz dan 1 Imtiyaz. Murid –murid ,                         guru tingkatan dan mentor kelas ini telah menerima ganjaran                       jamuan makan sewaktu rehat.                                                                                                                             Tindakan: Makluman
            4.1.3          Murid kehadiran penuh bagi penggal pertama akan menerima                    sijil penghargaan dan sagu hati.
                                                                  Tindakan : Puan Nurhaiza Bt Che Mat
            4.1.4          Bagi penggal kedua persekolahan, kelas terbaik peratus                              kehadiran ke sekolah akan menerima ganjaran dan kelas yang                       terpilih untuk lawatan adalah kelas yang terbaik peratus                              kehadiran bagi tahun 2018 bagi setiap tingkatan.
                                                                  Tindakan : Makluman
                             
             4.2      Program Guru Penyayang
                        4.2.1    Program RIMUP Sambutan Tahun Baru Cina diadakan di                                       gimnasium  sewaktu aktiviti kokurikulum pada  21 Februari                                             2018.   Makanan ditaja oleh koperasi dan aktiviti persembahan                           dijalankan.
                                                                                                Tindakan: Makluman
                        4.2.2    Program RIMUP Hari Raya Aidilfitri akan dijalankan pada 14                                  Julai  2018 .
                                                                        Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat
                                                                                   
            4.3       Program Minda Sihat
                        4.5.1    Saringan Ujian DASS dan Gaya Daya Tindak telah dijalankan                                kepada 20 peratus murid dari setiap tingkatan. Intervensi                                               kaunseling telah dijalankan oleh Unit Bimbingan Dan Kaunseling                            dan menerima sokongan profesional daripada doktor perubatan                              Klinik Kesihatan Cheras sehingga Oktober 2018.
                                                                                                Tindakan: Makluman
          4.4      Projek Inovasi
                    4.6.1        Pada tahun ini, buku log PRS telah digunakan secara seragam untuk PRS tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Inovasi buku log ini telah disebarluas kepada sekolah-sekolah dalam PPW Bangsar Pudu.
                                                                                                Tindakan: Makluman
                       4.6.2   Pada tahun ini, Unit Kaunseling Pejabat Pelajaran Wilayah Pudu merehatkan SMK Cheras dari menyertai pertandingan memandangkan sudah tiga tahun berturut –turut UBK SMK Cheras layak ke peringkat kebangsaan mewakili Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.                                                                                    Tindakan: Makluman
                      
         4.7         Perkembangan Kerjaya
                       4.7,1      Puan Raudzah Bt Ab Rahman membentangkan mengenai psikometrik inventori minat kerjaya murid tingkatan satu iaitu seramai 18 orang mempunyai minat realistik, 56 orang mempunyai minat investigatif, 34 orang berminat dengan bidang artistik, 52 orang dengan bidang sosial, 27 orang dalam bidang enterprising dan 59  orang dalam bidang konvensional.
                                                                                                Tindakan: Makluman

                       4.7. 2     Puan Nurhaiza Bt Che Mat membentangkan mengenai psikometrik inventori minat kerjaya murid tingkatan tiga iaitu seramai 14 orang mempunyai minat realistik, 31 orang mempunyai minat investigatif, 29 orang berminat dengan bidang artistik, 87 orang dengan bidang sosial, 13 orang dalam bidang enterprising dan 44 orang dalam bidang konvensional. Berdasarkan pencapaian akademik pertengahan tahun peperiksan tingkatan tiga, didapati murid yang berminat dan layak ke aliran sains tahun hadapan hanyalah sekitar 44 orang iaitu dua kelas aliran sains sahaja. Manakala kelas perakaunan juga kelayakan hanya untuk satu kelas sahaja.
                                                                                                Tindakan: Makluman
                      
                       4.7.3      Murid tingkatan lima telah mengikuti lawatan ke Institut Pengajian Tinggi  secara berjadual.
                                                                                                Tindakan: Makluman 
                       


        4.8                       Peningkatan Disiplin
                                    4.8.1       Intervensi murid lewat tegar iaitu melebihi 10 kali hadir lewat ke                  sekolah telah dijalankan. Soal selidik murid lewat tegar untuk                        tingkatan satu, dua bagi sesi pagi dan tingkatan tiga dan                                   empat telah dijalankan. Tingkatan lima masih belum dijalankan.
                                                   Puan Nurhaiza Che Mat memaklumkan bahawa Puan Rozinani                 telah cuti bersalin dan kekangan masa untuk menangani                                     pelbagai kes
                                                                                                                                                                                                                              Tindakan: Makluman
                                    4.8.2       Hasil sesi intervensi soal selidik murid lewat ke sekolah,                               dikenalpasti murid-murid yang bermasalah ke sekolah kerana                  sikap sendiri, masalah  pengangkutan atau masalah ibu bapa.
                                                   Intervensi kaunseling dijalankan berdasarkan kategori masalah                   tersebut.
                                                                                         Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat

                                    4.8.3       Puan Farah Hanum Bt Ramly bertanyakan prosedur mengenai                  murid yang datang lewat selepas pukul 8.00 pagi. Penolong                       Kanan Hal Ehwal Murid memaklumkan bahawa murid perlu                     mengambil slip datang lewat dari pejabat sekolah. Slip itu perlu          ditandatangani oleh pentadbir atau cop sekolah oleh kerani              sekolah. Buku log untuk mencatat nama murid selepas pukul                     8.00 pagi terdapat di pejabat sekolah untuk tindakan guru                   disiplin dan guru kaunseling.
                                                                                        Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat /                                                En Mohd Noor Bin Mat Deris

      4.9                        Post Mortem Program Unit Bimbingan Kaunseling
                4.9.1           Puan Nor Azlinda Bt Hasmunih membentangkan mengenai                                    program Unit Bimbingan Dan Kaunseling yang perlu diambil                               tindakan susulan iaitu:
                                   1) Program Penetapan Matlamat :mengenai perbincangan                                          dengan ibu bapa dan guru mengenai akademik anak selepas                                Peperiksaan Pertengahan Tahun sewaktu Hari Pelaporan                               Akademik.
                                   2) Program Motivasi : Perjumpaan ibu bapa sewaktu penggal                                      kedua dan sesi motivasi untuk penggal kedua.
                                   3) Intervensi Psikometrik Tingkatan Satu Dan Dua :                                                     Perbincangan visi kerjaya kepada ibu bapa yang memerlukan                                         maklumat lanjut sewaktu Hari Temubual Ibu Bapa.
                                   4) Kursus PRS Tahap Bongsu: Melengkapkan buku log sewaktu                                penggal kedua
                                   5) Kursus Kepimpian Ketua Kelas: Satu perjumpaan secara                                         berkala perlu dijalankan antara setiausaha majlis ketua                                           tingkatan dengan ketua tingkatan.
                                                                                       Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat
                                         

                       4.9                        Hal – Hal Lain
                                 4.9.1          Pn Ratna Dewi memaklumkan mengenai nama murid dari kelas                            5 Beta untuk rujukan sesi kaunseling.
                                                                                       Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat


5.             Penutup
            Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 petang

Disediakan oleh,                                                                                

(Puan Nurhaiza Bt Che Mat)                                                 
Setiausaha                 


 Thank you PK HEM
Nasi goreng kampung 

Telegram Channel