12 April 2019

Minggu Kerjaya Revolusi 4.0: Pertandingan Kuiz VLE, Melukis Poster, Kuiz Kerjaya, Eksplorace Kerjaya

Pertandingan anjuran UBK dijalankan sepanjang Minggu Kerjaya 4.0 
Pertandingan untuk
1) kuiz kerjaya di pameran kerjaya untuk (tingkatan 5). 
2) Pertandingan folio kerjaya untuk murid-murid Kelab Kerjaya sesi petang
3) Pertandingan melukis poster Revolusi 4.0 Kerjaya Era Digital (tingkatan 2)
4) Pertandingan kuiz VLE Frog Mengenalpasti Kerjaya Revolusi 4.0
5) Pertandingan Eksplorace Kerjaya Revolusi 4.0 (tingkatan 4)

Keputusannya tunggu...minggu depan akan diumumkan

Hectic April 

Telegram Channel