24 June 2019

Pelancaran SUMUR Dan Ganjaran Murid Amalan Baik




Pelancaran program SUMUR Sahisah Murid Unggul bersama gimik program SUMUR dikendalikan oleh panitia Agama Islam selaku penyelaras SUMUR dan modul yang akan digunakan sebanyak 4 modul terdiri dari Modul Ketrampilan Diri yang melibatkan aktiviti penampilan diri, kepimpinan diri, sahsiah. Modul Jati Diri, Modul Sahsiah untuk murid Islam di bulan Ramadhan. 

Modul yang dijalankan melibatkan kerjasama dari unit unit dibawah HEM seperti unit pemantapan sahsiah yg terdiri dari panitia agama islam dan moral, unit bimbingan kaunseling dan jawatankuasa SUIT iaitu sahsiah unggul individu terpuji. 

Sempena pelancaran ini saya menyampaikan taklimat kpd semua murid sesi pagi di tapak perhimpunan

Pada hari ini juga diadakan penyampaian hadiah untuk murid murid yg banyak membantu sekolah dan amalan baik yg dilakukan. Wakil dari setiap kelas menerima sijil penghargaan bagi kelas masing masing. 

Welcome new comrade
Pn Nurazlina 😊

dalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) agar kurikulum dan
kokurikulum Pendidikan Islam dapat melahirkan insan berilmu, beramal soleh dan bertakwa serta
bertanggungjawab sebagai hamba Allah. Justeru itu berdasarkan masalah-masalah yang berlaku
dan demi merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melahirkan modal
insan yang mantap dalam akademik dan tinggi nilai akhlaknyanya, maka Bahagian Pendidikan Islam
(BPI) telah melancarkan Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) di semua Sekolah SMKA dan SABK
di Malaysia agar matlamat Pendididkan Islam untuk melahirkan modal i

































 

Telegram Channel