14 August 2019

Post Mortem Pelan Strategik UBK SMK Cheras Jan - Jun 2019


Hari ini saya ingin kongsikan bagaimana perancangan strategik yang anda bina pada akhir tahun lepas perlu sesi post mortem dari anda sendiri iaitu pada jadual 3 yang perlu kita catatkan perkembangan pada Jan -Jun 2019. Adakah mencapai sasaran KPI yang diletakkan sebelum ini. Kita perlu mencatatkan penilaian keberkesanan dan cadangan penambahbaikan untuk penggal kedua pula. Maklumat ini akan kita gunakan sewaktu mesy pengurusan, mesyuarat HEM atau dialaog prestasi.


Sila klik link berikut Post Mortem Perancangan Strategik UBK Jan-Jun 2019JJCM Taiping
Pasembor, cendol, laksa sarang
Happy tummy and everyone with big smile :)

 

Telegram Channel