25 November 2019

Perancangan Strategik Kelab Kerjaya SMK Cheras 2020


Boleh klik kat sini untuk softcopy perancangan strategik kelab. Hari ini ke sekolah ada peperiksaan SPM dan bila ke sekolah mood kerjalah kan menghantar perancangan strategik Kelab Kerjaya utk 2020. Nak maintain sbg kelab terbaik kat sekolah selama bertahun tahun kena komitmen bukan sahaja guru guru penasihatnya tetapi juga ahli Kelab Kerjaya untuk meneruskan kecemerlangan. 

Perancangan Strategik Kelab Kerjaya 2020


PELAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM- KELAB KERJAYA TAHUN 2019-2021
NKRA/MKRA/NKEA/Generik
Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan
JADUAL1
INISIATIF PPPM
Memantapkan kualiti kokurikulum dan pentaksiran
ASPIRASI SISTEM
KECEKAPAN
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
ANJAKAN
3
Melahirkan Rakyat Yang Menghayati Nilai
6
Mengupaya JPN, PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
10
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
BIL
ISU STRATEGIK
MATLAMAT
OBJEKTIF
KPI
SASARAN
STRATEGI
TOV
2019
2020
2021

1

Peratus Kehadiran Murid dalam aktiviti Kokurikulum rendah

Meningkatkan
peratus kehadiran murid dalam aktiviti kelab.
Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun.
Peratus kehadiran murid

88

89

90

91
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum


95.52
Murid kurang daya saing
Meningkatkan penyertaan murid
dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya  di peringkat sekolah
Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
Peratus penglibatan murid
   88
88.5
89
    89.5
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum

95.5


3

Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah
Meningkatkan pencapaian murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya peringkat zon.
Meningkatkan pencapaian kokurikulum
sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
10
12
14
16

ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum

32

PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM – KELAB KERJAYA TAHUN 2020
Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
Isu Strategik
Peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum rendah
Matlamat
Memastikan peratus tahap kehadiran kokurikulum meningkat ke tahap yang lebih baik

OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2020

NOTA
JAN – JUN

JUL – DIS

-    Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun
-                  Peratus kehadiran murid

             88.5

90
        90
        
STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
1)Kolaborasi Jaringan Strategik Dengan Komuniti
A
B
B
A
C
CJ

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
AJK
BULAN
                                                                                                                                                                                                            
 

PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM – KELAB KERJAYA TAHUN 2020
Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
Isu Strategik
Murid kurang daya saing
Matlamat
Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya  di peringkat sekolah

OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2020

NOTA
JAN – JUN

JUL – DIS

-    Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
-                  Peratus penglibatan murid
             89
88
90

STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
1)     Menganjurkan kuiz atau pertandingan setiap kali perjumpaan
A
B
B
A
C
C
A
C

J

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
AJK
BULAN
                                                                                                                                                                                                                       

PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2020                                                                                                                                                                                                                               

Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid

Isu Strategik
Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah

Matlamat
Meningkatkan pencapaian murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya peringkat zon.


OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2020

NOTA
JAN – JUN

JUL – DIS

Meningkatkan pencapaian kokurikulum sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
14
6
          8

STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam kokurikulum


1)     Menyertai pertandingan luar anjuran agensi kerajaan
A
B
B
A
C
C
A
C


J

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
         AJK

PELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2020
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
1)Kolaborasi Jaringan Strategik Dengan Komuniti
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2020
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2020
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2020
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/1/2020-21/10/2020
AJK
RM 100
Laporan Projek
28/10/2020


OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2020
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS

Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun

Ahli Kelab Kerjaya

Peratus kahadiran

             88.5

90
        90
PENILAIAN KEBERKESANANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

PELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2020
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
Menganjurkan kuiz atau pertandingan setiap kali perjumpaan
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2020
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2020
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2020
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/2/2019-24/10/2020
AJK
RM 100
Laporan Projek
28/10/2020


OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2020
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS

Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
Semua ahli kelab

Peratus penglibatan
             89
88
90
PENILAIAN KEBERKESANAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 


PELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2020
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2020
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2020
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2020
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/3/2019-24/7/2020
AJK
RM 500
Laporan Projek
28/9/2020


OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2020
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS
Meningkatkan pencapaian kokurikulum sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
                 Bilangan pencapaian pengiktirafan dalam pertandingan
                 14
6
          8
PENILAIAN KEBERKESANAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 

Telegram Channel