23 November 2019

Post Mortem Perancangan Strategik Kelab Kerjaya 2019Sila klik untuk melihat post mortem perancangan strategik Kelab Kerjaya 2019 sebelum draf perancangan strategik Kelab Kerjaya. Memandangkan saya post ke blog perancangan strategik terlebih dahulu, sebelum post post mortem ini, follower menyangka saya buat perancangan strategik sahaja untuk koko tanpa perlu post mortem seperti post mortem HEM yang pernah saya share. Orait konsep masih sama ye.

Post Mortem Perancangan Strategik Kelab Kerjaya 2019

PELAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM- KELAB KERJAYA TAHUN 2019-2021
NKRA/MKRA/NKEA/Generik
Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan
JADUAL1
INISIATIF PPPM
Memantapkan kualiti kokurikulum dan pentaksiran
ASPIRASI SISTEM
KECEKAPAN
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
ANJAKAN
3
Melahirkan Rakyat Yang Menghayati Nilai
6
Mengupaya JPN, PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
10
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
BIL
ISU STRATEGIK
MATLAMAT
OBJEKTIF
KPI
SASARAN
STRATEGI
TOV
2019
2020
2021

1

Peratus Kehadiran Murid dalam aktiviti Kokurikulum rendah

Meningkatkan
peratus kehadiran murid dalam aktiviti kelab.
Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun.
Peratus kehadiran murid

88

89

90

91
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum


95.52
Murid kurang daya saing
Meningkatkan penyertaan murid
dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya  di peringkat sekolah
Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
Peratus penglibatan murid
   88
88.5
89
    89.5
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum

95.5


3

Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah
Meningkatkan pencapaian murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya peringkat zon.
Meningkatkan pencapaian kokurikulum
sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
10
12
14
16

ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum

32PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM – KELAB KERJAYA TAHUN 2019
Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
Isu Strategik
Peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum rendah
Matlamat
Memastikan peratus tahap kehadiran kokurikulum meningkat ke tahap yang lebih baik

OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2019

NOTA
JAN – JUN
JUL – DIS

-    Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun
-                  Peratus kehadiran murid

             88
           88
88.5
Peningkatan berbanding ETR


96
         95
STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
1)Kolaborasi Jaringan Strategik Dengan Komuniti
A
B
B
A
C
CJ

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
AJK
BULAN
                                                                                                                                                                                                                      

 

PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM – KELAB KERJAYA TAHUN 2019
Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
Isu Strategik
Murid kurang daya saing
Matlamat
Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya  di peringkat sekolah

OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2019

NOTA
JAN – JUN
JUL – DIS

-    Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
-                  Peratus penglibatan murid
   88
88.5
   88
Semua ahli diminta menyertai pertandingan dan menghantar bahan inovasi masing-masing


95.5
95.5
STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
1)     Menganjurkan kuiz atau pertandingan setiap kali perjumpaan
A
B
B
A
C
C
A
C

J

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
AJK
BULAN
                                                                                                                                                                                                                      


PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                  
   

Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid

Isu Strategik
Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah

Matlamat
Meningkatkan pencapaian murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya peringkat zon.


OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2019

NOTA
JAN – JUN
JUL – DIS

Meningkatkan pencapaian kokurikulum sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
                 10
12
          12
Peningkatan pencapaian sebanyak 32%


15
22
STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam kokurikulum


1)     Menyertai pertandingan luar anjuran agensi kerajaan
A
B
B
A
C
C
A
C


J

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
         AJKPELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
1)Kolaborasi Jaringan Strategik Dengan Komuniti
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2019
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2019
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2019
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/3/2019-24/7/2019
AJK

Laporan Projek
28/9/2019

RM 50
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2019
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS

Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun

Ahli Kelab Kerjaya

Peratus kahadiran             88
   88
88.5

96
95

PENILAIAN KEBERKESANAN

Peningkatan kehadiran ahli Kelab kerjaya memandangkan waktu kokurikulum dijalankan pada waktu persekolahan kehadiran adalah memberansangkan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Mengekalkan perjumpaan sewaktu aktiviti kokurikulumPELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
Menganjurkan kuiz atau pertandingan setiap kali perjumpaan
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2019
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2019
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2019
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/3/2019-24/7/2019
AJK

Laporan Projek
28/9/2019

RM 100
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2019
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS

Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
Semua ahli kelab

Peratus penglibatan
   88
88
           88.5

96
95.5

PENILAIAN KEBERKESANAN

Semua murid perlu menjalankan aktiviti kokurikulum dan menyertai aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


PELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2019
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2019
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2019
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/3/2019-24/7/2019
AJK

Laporan Projek
28/9/2019

RM 200
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2019
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS
Meningkatkan pencapaian kokurikulum sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
                 10
12
           12

            12

           15

           22

PENILAIAN KEBERKESANAN

Menyertai pertandingan bukan sahaja yang dianjurkan oleh KPM tetapi pelbagai badan agensi lain dan meningkatkan peluang untuk pencapaian murid dalam pertandingan
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Mencari pelbagai jenis pertandingan yang dianjurkan di peringkat kebangsaan pula

Thanks Kak Raudzah for invitation
Semoga selamat pergi dan balik
 

Telegram Channel