31 January 2020

Takwim Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tahun 2020


 Berdasarkan rujukan KPM 600-17/1/45 (52) bertarikh 10 Januari 2020 dan JPWP  mengedarkan pada 22 Januari 2020

LAMPIRAN B

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 6 TAHUN 2020
BIL
TINDAKAN
TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 6
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 6 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
(sekiranya perlu)
Mulai 16 hingga 28 Februari 2020

IkeP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 6

GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Mulai 1 Mac – 30 April 2020
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan kelas
Mulai 3 Mei hingga
19 Jun  2020
Memasukkan data skor dalam sistem atas talian
https://epkm.moe.gov.my

4
Analisis Data Dan Intervensi
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan
GBK melaksanakan intervensi mengikut keperluan
Mulai 1 April hingga 20 November 2020
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik
5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·         Profil Individu
·         Profil Kelas
Mulai 18 Oktober hingga 13 November 2020
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
6
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa
Pelaporan
Pelaporan diserahkan bersama pelaporan komponen  PBS yang lain semasa pengumuman UPSR
7
Penyimpanan rekod

a) GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa perlaksanaan intervensi
Mulai 18 Oktober hingga 20 November 2020
Setelah proses 1 hingga 6selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
1 Disember 2020
Proses kemas kini data APDM ke tahun baru oleh KPM                                                                                                                             LAMPIRAN C           

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENDIDIKAN KHAS (IPPK) 2020
BIL
TINDAKAN
TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 3
GBK memuat turun instrumen IPPK untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 17 hingga 28 Februari 2020
Muat turun dari

2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor
Perlaksanaan IPPK Tahun 2020

IKPPK- Inventori Kecerdasan Pelbagai Pendidikan Khas
IMKPK- Inventori Minat Kerjaya Pendidikan Khas
IKEKPK – Inventori Kecerdasan Emosi Kendiri Pendidikan Khas

Menyedia dan merekod skor ujian
Mulai 1 Mac  hingga
30 April  2020
Instrumen ditadbir oleh Guru Pendidikan Khas dan GBK
(Rujuk Manual IPPK)

Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor
GBK memasukkan skor ke dalam tapak pelaporan secara luar talian.

GBK memuat turun tapak pelaporan ke dalam SePKM
Mulai 3 Mei hingga
19 Jun 2020


4
Analisis Data
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah


Tindakan susulan
GBK bersama-sama guru mata pelajaran melaksanakan intervensi mengikut keperluan
Mulai 1 April hingga 20 November 2020
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap kecenderungan murid dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
Intervensi boleh dijalankan secara berterusan mengikut keperluan bersama-sama guru mata pelajaran
5
Pelaporan
5.1 GBK mendapatkan pengesahan/tandatangan Guru Besar

5.2 GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil Individu diserahkan kepada murid/ibu bapa
Mulai 18 Oktober hingga 20 November 2020

Pelaporan diserahkan bersama-sama pelaporan komponen PBS yang lain semasa pengumuman PPSR


6
Penyimpanan rekod
a) GBK menyimpan rekod untuk tujuan sebagai panduan dan rujukan semasa membuat intervensi
Mulai 18 Oktober hingga 20 November 2020

                                                LAMPIRAN D
PSIKOMETRIK TINGKATAN 1 TAHUN 2020
BIL
TINDAKAN
TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen  Inventori Minat Kerjaya dan Inventori Tret Personaliti
IMK dan ITP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 1 Tahun 2019
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
ITP – Inventori Tret Personaliti (150 item)
Menyedia dan merekod skor ujian
Mulai 2 Februari 2020
 hingga
13 Mac 2020
Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor

Memasukkan skor ITP dan IMK kedalam SePKM secara dalam talian
Mulai 22 Mac 2020 hingga
22 Mei 2020
Masukkan data skor ke dalam sistem atas talian

Website:
4
Analisa Data
GBK membuat analisa data dan membentangkan dokumen dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan susulan
GBK menjalankan intervensi IMK dan ITP kepada murid tingkatan 1 2020 mengikut keperluan
Mulai 7 Jun 2020  hingga 19 November 2020
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan/tandatangan daripada pengetua

GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan (sekiranya perlu)
Mulai 3 Ogos hingga 19 November 2020


Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan pihak berkepentingan berkaitan dengan skor IMK dan ITP boleh merujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa

6

Penyimpanan rekod
Mencetak:
a) GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk tujuan sebagai panduan dan rujukan semasa membuat intervensi
1 Dis 2020
Proses kemas kini data APDM ke tahun baru oleh KPM


                                                                                                LAMPIRAN E

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 TAHUN 2020
BIL
TINDAKAN
TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Tingkatan 3
GBK memuat turun instrumen IKP Kertas 1 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 Jun hingga 26 Jun 2020
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor
Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 3 Tahun 2020
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK

IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
          Kertas 1 – Kecekapan (70 item)
          Kertas 2 – Persepsi (130 item)

Mulai 3 Mei
 hingga
19 Jun  2020


Mulai 29 Jun hingga 24 Julai 2020

IMK dan IKP Kertas 2 menggunakan instrumen sedia ada

Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pentafsiran Skor

GBK mentafsir skor dan memasukkan data ke dalam SePKM
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)

IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai


Mulai 3 Mei 2020
 hingga
30 Jun 2020

Mulai 1 Ogos hingga 30 Ogos 2020
Memasukkan data dalam sistem online


Website:
http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah


Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid

22 Jun hingga 30 Oktober 2020
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik, menentukan aliran ke tingkatan 4,  dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pelaporan
a) GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik
b) Tanda tangan  pengetua
c) Edarkan kepada setiap murid Ting 3

Mulai 2 hingga 19 November 2020
Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan PT3 dan pelaporan PBS yang lain
6
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi
Setelah proses 1 hingga 5 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy
7
1  Disember 2020
Proses kemas kini data APDM ke tahun baru oleh KPM

                                                                                                LAMPIRAN F


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 4 TAHUN 2020
BIL
TINDAKAN
TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Tret Personaliti (ITP)
GBK memuat turun ITP untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid

ITP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan ITP Ting 4 kepada semua murid Tingkatan 4

GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Mulai 22 Mac 2020  hingga
30 April  2020
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM
Mulai 2 hingga
22 Mei 2020
Memasukkan data di dalam sistem atas talian

http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid

Mulai 2 Mei  hingga 31 Oktober 2020
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik,  dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi
Mulai 2 hingga 19 November 2020
Setelah proses 1 hingga 4 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy
1 Disember 2020
Proses kemas kini data APDM ke tahun baru oleh KPM                                                                                                            LAMPIRAN G

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 5 TAHUN 2020
BIL
TINDAKAN
TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Kematangan Kerjaya (IKK)
GBK memuat turun IKK untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
IKK menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Inventori Kematangan Kerjaya kepada semua murid Tingkatan 5

Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK
Mulai 1 hingga
24 Julai 2020
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam tapak pelaporan secara offline
Mulai
3 Ogos
hingga
31 Oktober
2020
Memasukkan data secara offline menggunakan tapak pelaporan yang disediakan oleh KPM. Muat turun
Website:
4
Analisis data Dan Intervensi
GBK membuat analisis data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan
GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid
Dapatan analisis boleh digunakan dalam membantu murid meningkatkan tahap pengetahuan kerjaya dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid

5
Pelaporan
a) GBK mencetak pelaporan pentaksiran psikometrik
b) Tandatangan pengetua
c) Edarkan kepada setiap murid tingkatan 5

Mulai
3 Ogos
hingga
31 Oktober
2020
Pelaporan diserahkan bersama keputusan SPM dan pelaporan  yang lain

6
Penyimpanan rekod

a) GBK menyimpan rekod harcopy dan softcopy untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi
Mulai 2 hingga 19 November 2020
Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai dijalankan

Muat turun data daripada SePKM untuk simpanan dan rujukan dalam bentuk softcopy
1 Disember 2020
Proses kemas kini data APDM ke tahun baru oleh KPM


 Last day of January 2020
Sebak...
Semoga Allah melindungimu 
Agar pulang ke pangkal jalan

4 comments

Salam sejahtera. Ingin saya tanya Cikgu, Ujian Aptitud Tahun 6 sama dengan Ujian Inventori Pelbagai (IKeP) Tahun 6 kah? Sebab dalam laman web "ekpm" tidak ada Ujian Aptitud Tahun 6. Terima kasih atas perkongsian Cikgu.

assalamualaikum gbk, saya nak tau set untuk ujian psikomertik bagi keasl pepndidikan khas download dr mana>

Lengkap....
Boleh Copy ke Cikgu. Nak letak dalam fail Bimbingan dan Kaunseling. TQ

 

Telegram Channel