4 March 2017

Pelaksanaan Tarikh Psikometrik Sekolah Tahun 2017

Berdasarkan surat perlaksanaan bertarikh 28 Februari 2017 dari BPSH.


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 1 TAHUN 2017
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 1 Tahun 2017
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
ITP – Inventori Tret Personaliti (150 item)
Mulai 1 Mac
 hingga
28 April 2017

2
Pengiraan Skor

Menyedia dan merekod skor ujian
Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor

Memasukkan skor ITP dan IMK kedalam SePKM secara dalam talian
Mulai 1 April hingga
31 Mei 2017
Website:
http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data
GBK membuat analisa data dan membentangkan dokumen dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah
Mulai 12 Jun 2017 hingga 24 November 2017
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pelaporan

Mencetak:
a) Slip pelaporan Psikometrik Individu (untuk simpanan rekod UBK)

Mulai 1 hingga 24 November 2017Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan pihak berkepentingan berkaitan dengan skor IMK dan ITP boleh merujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa
6
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi IMK dan ITP kepada murid Ting1 tahun 2016 mengikut keperluan
JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 TAHUN 2017
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Tingkatan 3
GBK memuat turun instrumen IKP Kertas 1 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 17 hingga 28 Julai 2017
https://epkm.moe.gov.my
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 3 Tahun 2017
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
          Kertas 1 – Kecekapan (70 item)
          Kertas 2 – Persepsi (130 item)

Mulai 2 Mei
 hingga
26 Mei 2017Mulai 1 hingga 30 Ogos 2017
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pengiraan Skor

IMK – Murid mengira skor masing-masing dengan bimbingan GBK


IKP – GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

Mulai 2 Mei
 hingga
30 Jun 2017


Mulai 1hingga 31 Ogos 2017

4
Pentafsiran Skor

GBK mentafsir skor dan memasukkan data ke dalam SePKM
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)

IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
Mulai 2 Mei
 hingga
30 Jun 2017


Mulai 1hingga 31 Ogos 2017
Memasukkan data dalam sistem online


Website:
http://epkm.moe.gov.my
5
Analisa Data
GBK membuat analisa data dan membentangkan dokumen dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Mulai 4 September 2017 hingga 31 Oktober 2017
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
6
Pelaporan

a) GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik
b) Tanda tangan GBK dan pentadbir
c) Edarkan kepada setiap murid Ting 3Mulai 1 hingga 25 November 2017

Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan PT3 dan pelaporan PBS yang lain
7
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi


8
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid
Mengikut keperluan


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 4 TAHUN 2017
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Tret Personaliti (ITP)
GBK memuat turun ITP untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 14 hingga 25 Ogos 2017

https://epkm.moe.gov.my
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan ITP Ting 4 kepada semua murid Tingkatan 4 Tahun 2017


Mulai 4  hingga
29 September 2017
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pengiraan Skor

GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM secara dalam talian
Mulai 2 Okt hingga
31 Okt 2017
Website:
http://epkm.moe.gov.my
5
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses kerja 1 hingga 4 selesai dijalankan
6
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluan

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 5 TAHUN 2017
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Kematangan Kerjaya (IKK)
GBK memuat turun IKK untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 12-23 Jun 2017

https://epkm.moe.gov.my
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik IKK kepada semua murid Tingkatan 5


Mulai 3  hingga
31 Julai 2017
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK


4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM secara dalam talian
Mulai 1Ogos hingga
31 Oktober  2017
Website:

Analisis data
GBK membuat analisis data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Dapatan analisis boleh digunakan dalam membantu murid meningkatkan tahap pengetahuan kerjaya dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid


5

Pelaporan
a) GBK mencetak pelaporan pentaksiran psikometrik
b) Tandatangan GBK dan pentadbir
c) Edarkan kepada setiap murid ting 5

Mulai 2 hingga 31 November 2017
Pelaporan diserahkan bersama keputusan SPM dan pelaporan PBS yang lain
6
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai dijalankan
7
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluan


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 2017
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 3
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 3 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 hingga 20 Ogos 2017

https://epkm.moe.gov.my
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 3 Tahun 2017


Mulai 1  hingga
31 September 2017
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Skrip jawapan diserahkan kepada GBk
4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan profil kelas
Mulai 1 hingga
31 Oktober  2017
Memasukkan data skor dalam sistem atas talian
https://epkm.moe.gov.my

5
Analisis Data
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik
6
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·        Profil Individu
·        Profil Kelas
1 – 24 November 2017
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
7
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa
b) Profil kelas diserahkan kepada pentadbir / guru panitia/ guru mata pelajaran
8
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling

Setelah proses kerja 1 hingga 6 selesai dijalankan
9
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluan
JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 6 2017
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 6
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 6 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 13 hingga 22 Jun 2017

https://epkm.moe.gov.my
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 6


1 – 31 Julai 2017
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan kelas
Mulai 1 Ogos hingga
25 Ogos  2017
Memasukkan data skor dalam sistem atas talian
https://epkm.moe.gov.my

5

Analisis Data
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik
6
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·        Profil Individu
·        Profil Kelas
2 Oktober hingga 15 Nov 2017
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
7
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa

Pelaporan
Pelaporan diserahkan bersama pelaporan PBS yang lain semasa pengumuman UPSR
8
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling

Setelah proses kerja 1 hingga 6 selesai dijalankan
9
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluan


Reunion family Jefri clan
Wedding cousin - Kajang

13 comments

Boleh tak share ujian aptitude tahun 6 tahun 2017?

Boleh. Ada pada jadual tu di bawah sekali sebelum attachment surat lampiran. Yg tu untuk darjah enam

Maaf, saya tak dpaat cari link untuk ujian aptitud tahun 6? Di mana ye

Di manakah ujian aptitud tahun 6?saya pun tengah mencari..x de dalam epkm

https://epkm.moe.gov.my

Maaf saya ingatkan tarikh perlaksanaan. Saya tidak pasti dpt ujian aptitud darjah 6 krn saya deal dengan sekolah menengah sahaja. Boleh rujuk kepada JU Negeri masing masing.

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.

I hope to give something back and help others like you aided me.

Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out
and tell you I really enjoy reading through your
posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same
subjects? Thanks for your time!

askm..

boleh tak syer ape yang perlu ada dalam fail psikometrik?

Salam Haryati
Dalam fail induk psikometrik mengandungi maklumat
1) carta organisasi jawatankuasa psikometrik
2) takwim perlaksanaan psikometrik mengikut surat KPM
3) minit mesyuarat
4) jadual perlaksanaan psikometrik mengikut tarikh yang dijalankan.
5) surat menyurat pekeliling atau arahan berkaitan psikometrik
6) intervensi psikometrik

Fail terhad
1) analisa psikometrik setiap kelas bagi setiap inventori yang dijalankan
2) senarai nama murid dan keputusan hasil skor inventori mengikut kelas

Assalam Pn...
Boleh tak share power point Pentaksiran Psikometrik ( PPSi ) tahun 6 2017 @ 2018 utk diberi taklimat kepada guru2 khasnya guru-guru Tahun 6.

Assalam Pn...boleh tak share powerpoint Pentaksiran Psikometrik Tahun 6 2017 @ 2018 untuk taklimat kepada guru-guru khasnya guru-guru Tahun6.

Salam Puan Rosaire,
Maaf puan. Saya tiada power point untuk sekolah rendah.

 

Telegram Channel