14 January 2018

Kertas Kerja Bengkel Pengurusan AJK Kokurikulum 2018


KERTAS KERJA
BENGKEL KEPIMPINAN PENGURUSAN  KOKURIKULUM 2018
SMK CHERAS


1.0           Pengenalan

Bengkel Pengurusan AJK Kepimpinan Kokurikulum diadakan seawal minggu kedua persekolahan sebaik sahaja berakhirnya Mesyuarat Agong Kokurikulum. Bengkel ini dirancang untuk melatih AJK murid agar dapat meningkatkan kepimpinan mereka dalam memimpin  ahli pasukan persatuan, kelab, unit beruniform dan permainan masing-masing. Melalui latihan pengurusan, diharapkan AJK murid dapat mengendalikan pasukan kokurikulum masing – masing ke arah kelancaran program bagi mencapai objektif perjumpaan mingguan dan mencapai visi dan misi pasukan kokurikulum masing – masing.    Semoga program ini berjalan lancar dan mencapai objektif yang diharapkan dalam mencapai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) yang mana enam aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,etika dan kerohanian dan  identiti nasional dapat dicapai.


2.0           Objektif

1)    Agar AJK murid dalam aktiviti Kokurikulum dapat  menguruskan aktiviti  unit kokurikulum dengan lebih terancang
2)    Agar para guru  dapat mengaplikasikan kursus ini dengan membimbing AJK selaku pemimpin kegiatan kokurikulum untuk menguruskan aktiviti kokurikulum masing – masing dengan betul.3.0           Tarikh
18 Januari 2018 (Khamis)


4.0           Tempat
SMK Cheras


5.0     Sasaran
          2 orang AJK iaitu Pengerusi dan Setiausaha setiap badan kokurikulum


6.0     Ahli Jawatankuasa

Pengerusi                 :       Puan Hajah Kamariah Bt Abu      

Timbalan Pengerusi  :        Puan Maznah Bt Musa
Setiausaha              :          Cik Hufaidah Bt Zakaria

  Penyelaras              :         Puan Rozinani Bt AwangBIDANG TUGAS PROGRAM

AJK  Pendaftaran

·       Menyediakan Borang Pendaftaran
·       Menyediakan Buku Program
·       Menyediakan skirting meja pendaftaran


Cik Hufaidah Bt Zakaria
AJK  Modul Dan Fasilitator

·       Menyediakan Modul  
·       Bertindak selaku fasilitator pengurusan sukan dan kokurikulum

Fasilitator Pengurusan Kokurikulum
Puan Nurhaiza Bt Che Mat
Puan Rozinani Bt Awang
Puan Raudzah Bt Ab Rahman

AJK Pengacara Majlis

·       Selaku juruacara program

Puan Rozinani Bt  Awang
AJK Penilaian , Dokumentasi Dan Post Mortem

·       Mengedarkan borang penilaian format spsk kepada peserta
·       Membuat rumusan dari borang penilaian program
·       Mengedarkan post mortem program kepada AJK


Pn. Rozinani Bt. Awang
AJK Jurufoto

·       Mengambil gambar sepanjang program dan mencetak gambar untuk diserahkan kepada AJK Dokumentasi

Pn. Raudzah Bt. A. Rahman


                             

7.0     TENTATIF PROGRAM

18 JANUARI 2018

10.00 pagi     : Pendaftaran
10.15 pagi     : Taklimat penyelaras program
10.40 pagi     :  Bengkel Aktiviti Ice breaking
11.20 pagi     : Latihan Dalam Kumpulan
12.00 tgh       : “team Building”
12.30              : Taklimat dari Penolong Kanan Kokurikulum
1.15 ptg         : Pengurusan buku laporan kokurikulum oleh setiausaha kokurikulum
2.00 ptg          : Bersurai


8.0     ANGGARAN PERBELANJAAN

Sumber Kewangan

Peruntukan Kokurikulum

1)    Kertas Warna A4                  1 rim x RM33.00                   = RM33.00
2)    Marker Pen Bewarna          2 set x RM24.00                   = RM48.00
3)    Paku Tekan                          3 kotak x RM3.00                 = RM 9.00
4)    Max Guntacker                     2 set x RM28.80                   = RM57.60
5)    Bullet Guntacker                  4 kotak x RM9.40                 = RM37.60
6)    Double sided                                    3 gulung x RM 3.00             = RM 9.00
7)    Kertas keras                          3 rim x RM44.00                   = RM 132.00

JUMLAH                   = RM362.60


9.0     PENUTUP
Diharapkan agar program ini mencapai objektif yang diharapkan terhadap para peserta.

Disediakan oleh,                                                                  Diluluskan oleh,


(Rozinani Bt Awang)                                                             (Kamariah Bt Abu)
Guru Bimbingan dan Kaunseling                                            Pengetua

 Happy weekend 

 

Telegram Channel