26 March 2020

5 Prinsip Membina Inovasi Berimpak


Hari ini dateline untuk pertandingan inovasi guru bagi WPKL. Sepatutnya cuti sek baru baru ini saya akan duduk dengan guru sekolah saya untuk pemurnian bahan inovasi, iya walaupun saya guru kaunseling tetapi saya merupakan penyelaras kajian tindakan dan inovasi sekolah merangkap jurulatih untuk warga guru yang terlibat dgn inovasi bagi mewakili sekolah. Namun apabila perintah PKP dikeluarkan, kena online dgn wasap. video call dan telefon sahaja. 

Takpe cikgu....menang kalah belakang kira. Saya teruja membimbing guru yang berani mencuba dan ingin mencuba membina inovasi. 

Sepanjang pengalaman saya menyertai pertandingan inovasi peringkat negeri, kebangsan dan antarabangsa dan menjadi julatih guru akademik pula, saya mendapati rubrik pemarkahan pertandingan inovasi adalah berdasarkan 5 prinsip berikut

1. Kesesuaian idea
2. Kebolehlaksanaan Inovasi
3. Kesan Kepada pengajaran dan pembelajaran
(kalau inovasi bimbingan dan kaunseling: kesan kemenjadian murid)
4. Potensi Inovasi Untuk Disebarluas
5. Keberkesanan Kos
Saya share rubrik untuk pertandingan inovasi peringkat JPWPKL

BIL
ASPEK

KRITERIA ITEM

SKALA
1
Kesesuaian Idea
(10%)
1.1
Keaslian idea yang dikemukakan
1
Idea asli
2
Idea asli dan sesuai untuk kes tertentu sahaja
3
Idea asli dan sesuai untuk banyak kes
4
Idea asli dan menunjukkan kualiti yang baik dan merentas kurikulum
1.2
Hubungkait dengan teras dalam mana-mana dasar KPM atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran (PdPc)
1
Ada hubungkait tetapi tidak terkini
2
Ada hubungkait dengan dasar-dasar terkini
3
Ada hubungkait dengan dasar-dasar terkini dan pendekatan PdPc
1.3
Idea kreatif, menarik dan dapat membantu guru
1
Idea kreatif tetapi kurang menarik dan tidak dapat membantu guru
2
Idea kreatif, menarik dan dapat membantu guru (terhad kepada satu mata pelajaran sahaja)
3
Idea kreatif , menarik dan dapat membantu guru (boleh digunakan dalam pelbagai mata pelajaran)


2
Kebolehlaksanaan Inovasi
(10%)
2.1
Cara penggunaan inovasi mudah difahami dan dilaksanakan oleh guru dan kumpulan sasaran
1
Cara penggunaan mudah difahami oleh guru
2
Cara penggunaan mudah difahami oleh guru dan kumpulan sasaran
3
Cara penggunaan mudah difahami dan dilaksanakan oleh guru dan kumpulan sasaran.
2.2
Setiap fasa/aktiviti diterangkan dengan terperinci dan jelas dari segi kandungan dan strategi
1
Setiap fasa/ aktiviti diterangkan secara ringkas dari segi kandungan
2
Setiap fasa/ aktiviti diterangkan secara ringkas dari segi kandungan dan strategi
3
Setiap fasa/ aktiviti diterangkan dengan terperinci dan jelas dari segi kandungan dan strategi
2.3
Penerangan disokong dengan gambar, gambarajah, slaid, carta dan sebagainya
1
Penerangan disokong dengan salah satu elemen sama ada gambar/ gambarajah/ slaid/ carta / lain-lain
2
Penerangan disokong oleh lebih daripada satu elemen berikut: gambar/ gambarajah/ slaid/ carta/ lain-lain.
2.4
Contoh kepelbagaian kegunaan inovasi diberi
1
Hanya satu contoh kepelbagaian kegunaan inovasi yang diberi.
2
Lebih daripada satu contoh kepelbagaian inovasi yang diberi.
3
Kesan Kepada Pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc)
(50%)
3.1
Berkaitan dengan PdPc dalam konteks menterjemah kurikulum
1
Ada kaitan dengan PdPc
2
Ada kaitan dengan PdPc dalam konteks menterjemah kurikulum
3
Ada kaitan dengan PdPc dalam konteks menterjemah kurikulum dan mudah difahami oleh kumpulan sasaran
4
Ada kaitan dengan PdPc dalam konteks menterjemah kurikulum, mudah difahami dan  mudah dilaksanakan oleh kumpulan sasaran
5
Ada kaitan dengan PdPc dalam konteks menterjemah kurikulum, mudah difahami dan  mudah dilaksanakan serta merangsang murid-murid untuk berfikir
6
Memenuhi kriteria 5 serta boleh dijadikan contoh
3.2
Menjadikan PdPc lebih menarik , seronok dan berkesan
1
PdPc seronok tetapi tidak berkesan
2
PdPc menarik, seronok tetapi tidak berkesan
3
PdPc menarik, seronok dan berkesan
4
PdPc menarik, seronok dan berkesan serta membantu memberi pengalaman sebenar yang boleh meransang aktiviti sendiri kumpulan sasaran
5
PdPc menarik, seronok dan berkesan serta mendorong kumpulan sasaran untuk menyiasat dengan lebih mendalam perkara yang diajar.
6
Memenuhi kriteria 4 & 5
3.3
Mencabar dan bermakna serta seterusnya meningkatkan kemahiran berfikir kumpulan sasaran
1
Bermakna kepada kumpulan sasaran
2
Mencabar dan bermakna kepada kumpulan sasaran
3
Mencabar, bermakna dan seterusnya meningkatkan kemahiran berfikir kumpulan sasaran
4
Mencabar, bermakna, meningkatkan kemahiran berfikir dan memberi pengalaman baharu kepada kumpulan sasaran
5
Mencabar, bermakna, meningkatkan kemahiran berfikir serta memberi pengalaman baharu kepada kumpulan sasaran untuk mencipta sesuatu yang kreatif dan inovatif
6
Memenuhi kriteria 5 serta boleh dijadikan contoh
3.4
Keupayaan menyelesaikan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh kumpulan sasaran sebelum inovasi diperkenalkan
1
Boleh mengetahui punca masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran
2
Boleh memahami punca masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran
3
Boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran
4
Boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran dengan cara yang mudah
5
Boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran dengan cara yang mudah dan menarik
6
Boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran dengan cara yang mudah, menarik dan boleh dijadikan contoh
3.5
Merangsang dan meningkatkan pembelajaran berkesan selepas inovasi dilaksanakan
1
Bahan inovasi dapat merangsang pembelajaran
2
Bahan inovasi dapat merangsang dan meningkatkan pembelajaran
3
Bahan inovasi dapat merangsang dan meningkatkan pembelajaran berkesan serta mudah digunakan
4
Bahan inovasi dapat merangsang, meningkatkan pembelajaran berkesan dan mendorong murid untuk mendapat pengalaman sebenar
5
Bahan inovasi dapat merangsang, meningkatkan pembelajaran berkesan, mendorong murid untuk mendapat pengalaman sebenar dan memberi kesan yang positif kepada  pencapaian murid
3.6
Meningkatkan minat dan keyakinan serta mengukuhkan kemahiran kumpulan sasaran melalui pengaplikasian inovasi
1
Meningkatkan minat kumpulan sasaran
2
Meningkatkan minat dan keyakinan kumpulan sasaran
3
Meningkatkan minat dan keyakinan  serta mengukuhkan kemahiran kumpulan sasaran4
Meningkatkan minat, keyakinan  serta mengukuhkan kemahiran kumpulan sasaran dan mudah dilaksanakan
5
Menepati kriteria 4 dan boleh dijadikan contoh
3.7
Melatih kumpulan sasaran bukan sahaja untuk belajar secara berdikari tetapi juga untuk bekerjasama dan berkongsi pengetahuan
1
Tidak dapat melatih kumpulan sasaran untuk belajar secara berdikari
2
Dapat melatih kumpulan sasaran untuk belajar secara berdikari
3
Dapat melatih kumpulan sasaran untuk belajar secara berdikari,  bekerjasama  dan berkongsi pengetahuan bersama kumpulan sasaran
4
Dapat melatih kumpulan sasaran untuk belajar secara berdikari, bekerjasama,  berkongsi pengetahuan bersama kumpulan sasaran dan kumpulan lain
5
Dapat melatih kumpulan sasaran untuk belajar secara berdikari, bekerjasama, berkongsi pengetahuan dan membimbing kumpulan lain
3.8
Pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar
1
Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar
2
Pengetahuan dan kemahiran  yang diperolehi  hanya dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran
3
Pengetahuan  dan kemahiran yang diperolehi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dan kehidupan sebenar
4
Pengetahuan  dan kemahiran yang diperolehi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dan kehidupan sebenar dengan mudah
5
Menepati kriteria  4 dan boleh dijadikan contoh
3.9
Meningkatkan prestasi pencapaian kumpulan sasaran (Analisis data disediakan)
1
Tiada peningkatan
2
Ada peningkatan yang minimum
3
Ada peningkatan yang ketara
3.10
Data mencukupi untuk menyokong kesimpulan
1
Data tidak mencukupi
2
Data yang diberikan mencukupi tetapi  tidak dibuat analisis
3
Data yang diberikan mencukupi dan disertakan dengan analisis
4
Potensi Inovasi Untuk Disebarluaskan
(15%)
4.1
Melibatkan pemasangan/ penghasilan bahan dengan mudah
1
Tidak mesra pengguna dan mengambil masa yang lama untuk dipasang
2
Tidak mesra pengguna
3
Mesra pengguna dan mudah dipasang
4
Mesra pengguna, mudah dipasang dan pemasangan dalam masa yang singkat
5
Mesra pengguna, mudah dipasang oleh sesiapa, pemasangan dalam masa yang singkat dan tidak memerlukan ramai tenaga kerja untuk memasang
4.2
Manfaat kepada para pendidik yang lain dalam aspek meningkatkan prestasi kerja dan penjimatan masa
1
Tidak memberi manfaat kepada pendidik/mata pelajaran lain
2
Memberi manfaat kepada pendidik/mata pelajaran tertentu sahaja
3
Memberi manfaat kepada pendidik/ mata pelajaran lain
4
Memberi manfaat kepada para pendidik  lain dalam aspek meningkatkan prestasi kerja
5
Memberi manfaat kepada para pendidik  lain dalam aspek meningkatkan prestasi kerja dan penjimatan masa
6
Memberi manfaat kepada para pendidik  lain dalam aspek meningkatkan prestasi kerja dan penjimatan masa serta berpotensi untuk dikomersialkan
4.3
Mudah alih (Mobile)
1
Tidak mudah alih dan sukar disimpan
2
Tidak mudah alih tetapi mudah disimpan
3
Mudah alih tetapi sukar disimpan
4
Mudah alih dan mudah disimpan
5
Keberkesanan Kos
(15%)
5.1
Kemudahan bahan/ peralatan diperolehi dan dibina serta jumlah kos operasinya
1
Penggunaan kos yang tinggi
2
Kos tinggi tetapi bahan mudah diperolehi
3
Kos murah , bahan mudah diperolehi
4
Kos murah , bahan mudah diperolehi  namun kos operasi yang tinggi
5
Kos murah, bahan ganti mudah diperolehi dan kos operasi yang rendah
6
Kos murah, bahan ganti mudah diperolehi, kos operasi yang rendah dan dibuat daripada bahan kitar semula
5.2
Boleh diguna pakai berulang kali
1
Boleh digunakan sekali sahaja dan kos gantian yang mahal
2
Boleh digunakan beberapa kali tetapi kos gantian yang mahal
3
Boleh digunakan beberapa kali, kos gantian yang murah tetapi sukar diperolehi
4
Boleh digunakan beberapa kali, kos gantian yang murah tetapi mudah diperolehi
5
Boleh digunakan beberapa kali tanpa melibatkan kos gantian
5.3
Ketahanan (Durability)
1
Mudah rosak dan sukar diselenggara
2
Mudah rosak tetapi mudah diselenggara
3
Tidak mudah rosak tetapi sukar diselenggara
4
Tidak mudah rosak dan mudah diselenggara

 Good luck Kak Umi

 

Telegram Channel