10 July 2014

Taklimat PT3

10.07.2000 - 10.07.2014
Perfect 14 years and
Here..I still counting

Taklimat PT3 dijalankan hari ini serentak dgn Hari Terbuka Sekolah. Pengetua mengambil peluang untuk berjumpa ibu bapa agar penyelaras PT3 sekolah iaitu Pn Sharin dapat memberikan taklimat terbaru mengenai tarikh tarikh penting diadakan PT3 dan bagaimana ia dijalankan. Hanya 30 ibu bapa sahaja yang hadir di taklimat ini. Tugas saya selaku penyelaras perjumpaan ibu bapa untuk memastikan susun atur dewan, penyediaan LCD dan pendaftaran berjalan lancar dengan bantuan PRS. 

 

Telegram Channel