13 October 2014

Data DWEN 2014

Good luck student Ting 3!
Hari pertama  PT3


STATISTIK PENGLIBATAN
PROGRAM DAN AKTIVITI DASAR WARGA EMAS NEGARA


SEKOLAH/PPD/JPN/BAHAGIAN:
SMK CHERAS, KUALA LUMPUR


BIL
FOKUS
AKTIVITI
TARIKH
JUMLAH PENGLIBATAN

WARGA KPM/JPN/  PPD/GURU
MURID
WARGA EMAS
JUMLAH

1
Kesedaran Terhadap Warga Pendidikan
Promosi warga emas :              a. Kempen menghargai warga emas                                           b. Hari warga emas                          c. Lain-lain program
13-Oct-14
116
1565
0
1681

31-Mar-14
117
1446
2
1565

2
Menghargai  Warga Emas
Khidmat sukarela:                       a. Lawatan Rumah orang tua              Pusat Asuhan                                 b Gotong Royong - Membersih rumah orang tua, membersih pusat asihan,              c.Lain-lain program
12-Oct-14
4
40
40
84

3
Mengalu-alu Penglibatan Warga Emas
Penglibatan warga emas dalam aktiviti sekolah                a. Aktiviti kokurikulum               b. Perkongsian ilmu                   c. Lain-lain program
28-Jun-14
116
1565
5
1686

5-Apr-14
20
120
10
150

4
Program-program Lain
Program-program lain yang dilaksanakan berkaitan DWEN
31-Dec-13
52
320
20
392

JUMLAH

257
3171
57
3485
LAPORAN BERGAMBAR DWEN
Sekolah/ PPD/ JPN/ Bahagian
SMK CHERAS
Program/ Aktiviti
Lawatan ke rumah orang tua
Objektif
Agar dapat mendidik pelajar menghormati warga tua
Pengelola
Guru Kaunseling
Tarikh
12 Oktober 2014
Tempat
Pusat Jagaan Warga Emas, Siti Nuraini, Kajang, Selangor
Bilangan Warga Pendidik Terlibat
3 orang
Bilangan Murid Terlibat
34 orang
Pengisian
1)     Sesi ramah mesra
2)     Bergotong – royong membersihkan kawasan