3 October 2014

SKT Guru Kaunseling 2014

Hari Wukuf di Arafah

Dateline hantar Sasaran Kerja Tahunan kepada boss. Share kat sini untuk panduan tahun depan.


LAMPIRAN

1.       KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

SENARAI KEGIATAN/AKTIVITI/SUMBANGAN
PERINGKAT KEGIATAN/AKTIVITI/SUMBANGAN            (JAWATAN ATAU PENCAPAIAN)
SMART SUPPORT TEAM WPKL
KETUA PPW ZON PUDU
FLYING SQUADS
AHLI
LEMBAGA KAUNSELOR MALAYSIA
AHLI
PERSATUAN PENGAMAL KAUNSELING BERDAFTAR MALAYSIA
AHLI
YAYASAN PENDIDIKAN CHERAS
AJK BIRO PENDIDIKAN


2.       LATIHAN
(i)       Senarai program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain) yang dihadiri pada tahun yang dinilai (2014)

NAMA LATIHAN
TARIKH/TEMPOH
TEMPAT
KURSUS PSIKO NUMEROLOGI
16/1/2014
PUTRAJAYA
SIDANG KEMUNCAK LEMBAGA KAUNSELOR
23/1/2014
PUTRAJAYA
SEMINAR PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU KAUNSELING WPKL
24/2/2014
JPWPKL
KURSUS INTEGRITI DI SMK CHERAS
8/3/2014
SMK CHERAS
TAKLIMAT DAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AWAM
9/4/2014
HOTEL SERI MALAYSIA, GENTING HIGHLAND
SEMINAR GEJALA SEKS DAN MINUM ARAK DI MAKTAB POLIS CHERAS
16/4/2014
MAKTAB POLIS CHERAS
TOT : PROGRAM PEMANTAPAN SAHSIAH DAN DISIPLIN ZON PUDU
17/4/2014
SMK ALAM DAMAI
TAKLIMAT SUDUT DAN LALUAN PPDa
6/5/2014
SMA WPKL
BENGKEL VLE FROG DI TAYLOR UNIVERSITI
7/5/2014
TAYLOR UNIVERSITY
LDP: SCHOOL BASED : SKPM DAN PBS
17/5/2014
SMK CHERAS
KURSUS PEMANTAPAN PROFESIONALISME GURU KAUNSELING WPKL
22-24/6/2014
MELAKA
TAKLIMAT PSIKOMETRIK PT3 DI HOTEL FLAMINGO, AMPANG
4-5/6/2014
HOTEL FLAMINGO, AMPANG
PENANDA ARAS SMK DANGAR, PASIR MAS, KELANTAN
21/6/2014
PASIR MAS KELANTAN
PENANDA ARAS KOPERASI SMK KOTA, KOTA BHARU
22/6/2014
SMK KOTA, KOTA BHARU
LAWATAN KE SEKOLAH JALINAN KASIH KUALA LUMPUR

15/8/ 2014


KUALA LUMPUR
BENGKEL KAJIAN TINDAKAN
21/8/14
KOLEJ TAR
KURSUS PEMBINAAN KEUPAYAAN MINDA DI HOTEL SEAVIEW, MELAKA
25/8/ - 28/8/14
HOTEL SEAVIEW MELAKA
KEM JATI DIRI
10-12/9/2014
KEM AMPANG PECAH, KUALA KUBU BHARU
          (ii)      Senarai latihan yang diperlukan

Nama Bidang Latihan
Sebab Diperlukan
PENGURUSAN KAUNSELING: PENGURUSAN SISTEM FAIL DALAM PENTADBIRAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN KAUNSELING DI SEKOLAH
Bagi memantapkan pengurusan fail di unit bimbingan dan kaunseling sekolah
KAUNSELING: KEMAHIRAN PERUNDANGAN DALAM MENGENDALIKAN KES
Bagi memastikan tindakan yang dibuat atau diputuskan adalah menepati kehendak dengan sistem pendidikan dan perundangan sekarang
SASARAN KERJA TAHUNAN
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2014

BAHAGIAN 1 – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN


BIL.
SENARAI PERKHIDMATAN
KUANTITI
STANDARD
PELAKSANAAN
PERSONALIA
PERATUS MASA KONTAK
1
SESI BIMBINGAN/ KAUNSELING
Sasaran:
Semua Murid, Ibu bapa (jika berkaitan)
Matlamat:
Murid mendapat perkhidmatan kaunseling

Jenis Perkhidmatan:
1.      Bimbingan dan Kaunseling Individu 5 sesi x 41 minggu (205 sesi)

2.      Kaunseling/ Bimbingan Kelompok
2 sesi x 41 minggu (82 sesi)


Sepanjang Tahun

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

25%
2
PEMBANGUNAN SAHSIAH DIRI MURID

40%

2.1  Program Kaunseling Berfokus Disiplin
- Program PPSDM
Sasaran:70 murid  pagi berisiko tinggi

Semua pelajar pagi

100 murid


1,400 murid sesi pagi dan petang

150 pelajarMatlamat:
Membimbing murid-murid terpilih dalam pemulihan sahsiah diri
Fokus tingkahlaku:
·       Ponteng sekolah:
Ceramah dari Inspektor Polis

·       Tidak mementingkan masa (datang lewat)
Operasi Ponteng sesi pagi

·       Jati Diri (Seksualiti): Program Anda Bijak Jauhi Zina

·       Merokok/ Dadah
Pameran PPDa
Ceramah PPDa
·                 Salah Laku Disiplin
Perkongsian Dari Warden Penjara

Sepanjang tahun10/1/2014

1/3/2014 – 30/4/14
15/9/14- 11/11/14

26/2/2014


7/4/ - 11/4/ 2014


12/5/2014


GBKSMInspektor Polis

GBKSM


Konsultan


GBKSM
AADK

Jabatan Penjara

10%2.2  Keterampilan Diri
Sasaran:
Semua Murid


200 murid
80 murid
230 murid
200 murid
100 orang
Matlamat:
Semua murid diberikan input dan pendedahan pembangunan diri
Fokus :
·     Program Orientasi Ting 1
·       Bengkel Pengawas
·       Penetapan matlamat Ting 5
·       Penetapan Matlamat Ting 3
·       Ceramah Motivasi

Sepanjang Tahun


4/1-6/1/2014
25/1/2014
28/1/2014
5/2/2014
24/7/2014

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

6%


2.3  Psikososial dan Kesejahteraan Mental
Sasaran:
Semua Murid
250 murid
100 murid
Matlamat:
Murid akan didedahkan input dalam bidang psikososial, kesejahteraan mental.
Fokus :

·       Program minda sihat –
 soal selidik DASS
 bengkel Minda Sihat
Sepanjang Tahun
27/1/2014


Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

8%


2.4  Amalan  Guru Penyayang (Sekolah Penyayang) & Amalan Menghargai Warga Emas Negara

Sasaran:
Semua Guru
Semua Murid
Matlamat:
Guru mempunyai sikap penyayang kepada murid dan murid mempunyai sikap penyayang kepada guru dan warga emas.
Fokus :
·       Kempen Guru Penyayang/ Sekolah Penyayang

·       Kemahiran asas kaunseling
·       Kempen nilai-nilai murni
·       Penghargaan kepada murid melalui hadiah hari lahir.
·       Menunggu di pintu pagar sekolah.
·       Program mentor mentee.
·       Penghargaan kepada pelajar yang cemerlang.
·       Penghargaan kepada warga emas.
·       Kemenjadian murid bagi murid yang belum menjadi.
·       Jamuan Hari Raya bersama mentor mantee


Sepanjang Tahun31/3/2014

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

6%


2.5  Pendidikan Pencegahan
Sasaran:
Semua Murid
Matlamat:
Semua murid didedahkan dengan pendidikan pencegahan.

Fokus :
·       Dadah, Alkohol, Rokok, Inhalen & HIV/ Aids (RAHSIA)
·       Program Jauhi Zina dan Seks Bebas
·      Deliberate Self Harm (mencederakan diri sendiri)


Sepanjang Tahun


Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

8%

3
KERJAYA
Sasaran:
Semua Murid


40 murid


Semua ting 4 dan 5
Matlamat:
Murid didedahkan dengan maklumat peluang pendidikan dan kerjaya.

Fokus :
·       Motivasi belajar dan peluang pendidikan.

·       Hala tuju kerjaya

·       Mengikuti pameran Pendidikan di luar.
·       Jemputan taklimat dari UPU. Matrikulasi, MARA dan IPTS.
·       Petandingan Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Zon.
·       Kerjasama dengan IPTS/Pameran Kerjaya


Sepanjang Tahun


28/4-29/4/2014

14/4/2014


8%


4
KONSULTASI IBU BAPA
Sasaran:
Semua Murid
Ibubapa
Matlamat:
Murid dan ibubapa diberi pendedahan program.

Fokus :
·       Kemahiran keibubapaan
·       Konfrens ibubapa


Sepanjang Tahun


Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

2%

5
PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA DAN KELAB PROSTAR
Sasaran:
40  PRS

80 PRS
20 PRS

Matlamat:
Melatih murid-murid terpilih dengan latihan PRS& PROSTAR mengikut modul

Fokus :
·       Latihan PRS & PROSTAR
·       Aktiviti PRS & PROSTAR

  • Kursus PRS
  • Kursus PRS Zon Pudu

Dua kali sebulan

8/2 – 9/2/2014
14/8/2014

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

5%

6
KELAB KERJAYA
Sasaran:
40 orang keahlian


8 orang
Matlamat:
Melatih murid-murid terpilih bagi memberi pengetahuan dan kemahiran kaunseling

Fokus :
Aktiviti Kelab Kerjaya yang diadakan 12 kali.

Menyertai pertandingan Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Zon Pudu

Membawa peserta menghayati kerjaya
12 kali setahun25/4/2014

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

2%

(Mendapat sekolah terbaik di zon pudu, apabila mendapat tempat johan dalam 3 kategori dan 1 kategori tempat ketiga.)
7
INOVASI/ KAJIAN/ ARTIKEL
Sasaran:
 Semua pelajar
Matlamat:
Program yang dijalankan berdasarkan keperluan murid.

Fokus :
Sudut Dan Laluan Minda Sihat


Menulis artikel MMI untuk JPWP


Jan – Dis


Feb

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah


GBKSM

1%

8
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Sasaran:
Semua warga sekolah yang terlibat dengan PBK


Matlamat:
Memastikan tugas yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum, HEM dan kokurikulum dapat dilaksanakan dengan lancar.

Fokus :

·       Ketua Guru Bimbingan Dan Kaunseling
·       Setiausaha J/K UBKSMK Cheras
·       Setiausaha J/K Guru Penyayang
·       Setiausaha Projek Minda Sihat
·       Setiausaha J/K Keselamatan Sekolah
·       Setiausaha Program Permata
·       Naib Setiausaha HEM
·       AJK Majlis Pengurusan Sekolah
·       AJK Jawatankuasa Kurikulum
·       AJK Kewangan Sekolah
·       AJK Pengurusan Aset Sekolah
·       AJK PPSDM Sekolah
·       AJK Dokumentasi Sekolah
·       AJK Lembaga Disiplin
·       AJK PPDa – Ceramah
·       AJK PT3 – Psikometrik
·       Penyelaras Spsk 08
·       Guru penasihat rumah Perdana
Sepanjang Tahun


Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

10%

9
TUGAS LUAR (PPD/JAB/KPM)
Sasaran:
Guru, murid, sekolah.
Matlamat:
Setiap tugas yang diberi akan dilaksana sebaik mungkin atas urusan tugas rasmi dan mengendalikan mesyuarat
Fokus:
·        Pengerusii Jawatakuasa Majlis Guru Kaunseling Zon Pudu
·        AJK Majlis Guru Kaunseling WPKL
·        Ahli  Skuad (Flying Squad) Zon Pudu
·        JU Smart Support Team Pudu
·        AJK Biro Pendidikan YPC
·        AJK Penceramah Motivasi PMR PPW
·        Pengerusi Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya WPKL
·        Fasilitator PPSDM Zon Pudu
·        AJK Buku Program Seminar Profesionalisme Guru Kaunseling WPKL
·        Fasilitator Bengkel VLE Frog Guru Kaunseling Pudu
·        Pengerusi Program Jalinan Kasih PPW
·        Penyelaras Bengkel Kajian Tindakan
·        AJK Kursus Pembinaan Keupayaan Minda JPWPKL
·        Fasilitator Kem Jati Diri PPW

Sepanjang Tahun

22/1/2014

28/4-29/4/2014
  30/4/2014

24/2/2014

7/5/2014

15/8/2014
21/8/2014
25/8 – 28/8/2014

10-11/9/2014

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

5%

100%

 

Telegram Channel