22 November 2014

Pengedaran Result Psikometrik Ting 3

The only way to be truly satisfied 
Is to do what you believe is great work
And the only way to do  great work
Is to love what you do
If you haven't found it yet, keep looking.
Don't settle
As with all  matters of the heart,
You'll know when you find it
 - Steve Jobs-


Apabila  Lembaga Peperiksaan mengarahkan agar keputusan psikometrik diserahkan pada 17 November hingga 21 November, kami perlu menghantar laporan setiap hari kepada JPWP untuk mengenalpasti bilangan pelajar yang telah mengambil keputusan psikometrik tersebut. Sehingga hari ini hanya 126 pelajar sahaja yang telah mengambil keputusan psikometrik memandangkan kehadiran pelajar ke sekolah tidak menggalakkan. Keputusan psikometrik diambil bersama keputusan PAJSK dan SEGAK dan Pentaksiran Sekolah. Keputusan ini penting untuk pelajar mengisi borang online ke Kolej Vokasional, SM Teknik atau permohan melanjutkan pelajaran ke tempat lain yang memerlukan keputusan tersebut. Oleh kerana semua borang ini diserahkan kepada guru kelas untuk menguruskan pengedarannya maka kami hanya update dari list jumlah pelajar yang telah mengambil keputusan psikometrik dari guru kelas. 

Kami perlu lakukan sesuatu pada tahun hadapan memandangkan pengedaran keputusan psikometrik dibuat pada hari terakhir sekolah memang sangat lewat. Walaupun surat edaran kepada ibu bapa memaklumkan bahawa keputusan itu boleh diambil pada hari terakhir persekolahan, tetapi tiada jaminan setakat mana surat makluman itu sampai ke tangan ibu bapa. Yang penting ialah pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah lain memerlukan keputusan tersebut untuk di keyin di borang permohonan. Oleh itu pelajar yang berminat boleh mendapatkan keputusan dari guru guru tertentu jika masih lagi pengedaran markah ingin dibuat pada hari terakhir persekolahan. Bagi pelajar yang tidak bertukar ke mana-mana, tidak menjadi masalah kerana keputusan akan diambil bersama dengan slip peperiksaan PT3. 

Di pihak sekolah sendiri, kami memerlukan markah psikometrik ini untuk pengaliran pelajar ke ting 4. Bersama -sama dengan pencapaian akademik, markah psikometrik dipertimbangkan untuk membolehkan pelajar yang seiring dengan pencapaian akademik, minat dan nilai untuk mengikuti kursus kursus elektif di tingkatan 4.  
 

Telegram Channel